Politikere og eksperter

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

12. august 2016

Umiddelbart har HPV-vaccine, medicinsk cannabis og manipulation af rygsøjlen ikke meget at gøre med hinanden. Og så alligevel. Fælles for de nævnte emner er, at politikere har valgt at se bort fra den faglige rådgivning, de har fået – selv om der er risiko for meget alvorlige konsekvenser for patienterne. Lige før sommerferien blev der åbnet mulighed for, at fysioterapeuter og alternative behandlere kan foretage såkaldt manipulation af patienters rygsøjle. Der er tale om indgreb, som indtil nu kun har måttet udføres af læger og kiropraktorer. Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har anbefalet, at det fortsat skulle være sådan.

Skaderne som følge af denne type behandlinger kan være alvorlige, ikke mindst når det gælder manipulation af halshvirvlerne. Set i lyset af de uoprettelige skader, der kan ske på patienter, hvis de behandles af personer, som ikke har de rigtige kompetencer, er det derfor en uforståelig beslutning, som folketingspolitikerne har taget.

Alvorligt var det også, da Liselott Blixt, (DF), der er formand for Folketingets sundhedsudvalg, i november sidste år i offentligheden såede tvivl om HPV-vaccinens sikkerhed ved at kalde en rapport fra den europæiske lægemiddelmyndighed, EMA, utroværdig. Det er bemærkelsesværdigt, at en profileret politiker spreder usikkerhed om en vaccine, som myndighederne vurderer som sikker. Ikke mindst fordi antallet af vaccinerede har en direkte sammenhæng med antallet af kræfttilfælde.

Aktuelt arbejder Folketingets politikere med modeller for, hvordan læger skal kunne udskrive medicinsk cannabis. Her har man valgt at se bort fra den faglige rådgivning fra Lægemiddelstyrelsen, som har konkluderet, at der ikke er sundhedsfagligt grundlag for at anvende cannabis i behandling. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for effekt eller kvalitet og heller ikke for produkternes sikkerhed. Til gengæld er der en række kendte bivirkninger ved at anvende cannabis, som der er al mulig grund til at tage alvorligt.

Lægeforeningen har selvfølgelig respekt for, at politikere har holdninger, og at de ikke per automatik skal blåstemple alt, hvad styrelser og eksperter anbefaler. Det er klart, at politikere kan have en holdning til for eksempel afgifter på sukker, fedt og tobak, som ikke kun er styret af hensyn til sundhed. Sådan er det politiske liv.

Men når det gælder helt konkrete behandlinger og vaccinationer, er det uforståeligt, at videnskab og dokumentation ikke har særlig tyngde, og at politikere vælger at ignorere kvalificeret faglig rådgivning.

At indføre en behandling, der ikke er tilstrækkelig dokumentation for, er alvorligt. Det er det også at åbne for, at alternative behandlere kan rode rundt med andre menneskers halshvirvler. Politikerne svigter her en meget vigtig opgave: nemlig at sikre patienterne en sikker og effektiv behandling. De skal nu fremover stå på mål for behandlinger, som landets sundhedsmyndigheder ikke kan bakke op om.

Debatindlæg bragt i Weekendavisen den 12. august 2016