Videreuddannelse

Sammenhæng og kvalitet i speciallægeuddannelsen

Den danske speciallægeuddannelse varer 4-5 år. Den bygges oven på ét års KBU forløb og halvanden til ét års introstilling. Der er cirka 880 hoveduddannelsesforløb hvert år og mellem 1.450 og 2.250 introforløb bliver slået op hvert år. I Danmark er der 38 specialer hvoraf 29 er anerkendte i EU.

Lægeforeningen er en aktiv medspiller i udformningen af den lægelige videreuddannelse. Lægeforeningen sidder blandt andet med i de tre videreuddannelsesregioners videreuddannelsesråd og Det Nationale Råd for Lægers videreuddannelse.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Den lægelige videreuddannelse indholdsmæssigt og metodisk skal give de kommende speciallæger de kompetencer, der gør dem i stand til at løfte opgaverne i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne.
  • Hensynet til produktionen i sundhedsvæsenet må ikke står i vejen for kvalitet i videreuddannelsen.
  • Indholdet i den lægelige videreuddannelse skal udvikles udviklet og være relevant, så den opfylder de krav om kompetencer, som sundhedsvæsen og patienter efterspørger.
  • Sikre kvaliteten i den lægelige videreuddannelse ved fortsat at fokusere og følge op på brugen af kvalitetssikringsredskaber som f.eks. inspektorordningen
  • Gode lokale læringsmiljøer overalt i landet og i alle specialer. Videreuddannelsen skal foregår i ordentlige rammer, som sikrer uddannelsesmæssig kvalitet, der skaber reel læring.
  • Skabe sammenhæng og lette overgangen fra den prægraduate uddannelse til den postgraduate lægelige uddannelse.
  • Afskaffelse af femårsfristen. Der skal ikke være tvang i den lægelige videreuddannelse. 
  • At skabe positive incitamenter i rekruttering til specialer og til alle egne af landet, så der opnås det bedst muligt match mellem læge, speciale og arbejdssted til gavn for patienterne.