Patientrettigheder

Skeln mellem mere og mindre alvorlige sygdomme

Siden den 1. september 2013 har patienter haft ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis der er sygdom eller mistanke om sygdom, og patienter bliver henvist til sygehuset. Fra den 1. september 2016 har alle patienter- uanset sygdom – ret til at blive behandlet inden for en frist på 30 dage. Den rettighed erstatter en fleksible behandlingsgaranti på 60 dage for visse sygdomme.

Lægeforeningen arbejder for:

  • En behandlingsret som skelner mellem mere og mindre alvorlige lidelser, så sundhedsperso-nalet har mulighed for at prioritere de mest syge patienter først.
  • En udredningsret som omfatter alle patienter uanset om man henvises til speciallægepraksis eller sygehuset.
  • En ret til genoptræning på samme høje niveau uanset bopælskommune.

Lægeforeningen afgav sit høringssvar til regeringens lovforslag til ændring af udrednings- og behandlingsret i januar 2016.

Læs også Lægeforeningens udspil om ret til behandlings- og udredningsret fra 2008.