Forskning

Gode rammer og vilkår for medicinsk forskning og innovation

Medicinsk forskning og innovation er forudsætning for, at der kan udvikles ny medicin, nye behandlingsformer og nyt medicinsk udstyr. I Danmark blev der i 2014 i den offentlige sektor anvendt 8,2 milliarder kroner på medicinsk forskning og udvikling. Til sammenligning bliver der brugt 4,3 milliarder kroner til forskning på det naturvidenskabelige område og 3,6 milliarder kroner til samfundsvidenskabelig forskning. Derudover forskes der også i medicinal- og lægemiddelindustrien. Både i offentlig og privat regi er læger i vidt omfang involveret i medicinsk forskning og innovation.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Styrke og øge samarbejdet mellem offentlige og private aktører for at sikre forskning i befolkningens fremtidige sundhed og for at klare de sundhedsmæssige udfordringer, som det danske samfund står overfor.
  • Danske forskere får den bedst mulige adgang til valide data til brug for deres forskningsprojekter.
  • Understøtte alle de centrale forskningstyper, herunder grundforskning, klinisk forskning, forskning og sundhedstjenesteforskning.
  • Data der indsamles og skabes gennem forskning, altid bliver publiceret, så offentligheden og andre forskere kan få indblik i forskningsresultater.
  • Patienterne i højere grad bliver involveret i hele forskningsprocessen.
  • Innovation tænkes ind i medicinske forskningsprojekter, så der i så høj grad som muligt er fokus på at udvikle nye produkter til gavn for patienterne.