Det nære sundhedsvæsen

En national handlingsplan for det nære sundhedsvæsen

I 2040 ventes antallet af personer på 80 år at være fordoblet i forhold til i dag. Alene over de næste fem år bliver der cirka 140.000 flere borgere over 70 år i Danmark. Flere ældre og kronisk syge skal have behandling i de kommende år, og det nære sundhedsvæsen skal kunne klare stadig flere opgaver, som tidligere blev klaret på sygehusene.

Pleje af ældre patient

I dag er eksempelvis nogle kommuner bedre til at forebygge indlæggelser blandt ældre end andre, og den gennemsnitlige ventetid til genoptræning kan variere fra otte til 25 dage fra kommune til kommune. Det er nødvendigt at sikre, at borgere overalt i landet – uanset hvor de bor - har tilstrækkeligt med gode og nære sundhedstilbud af høj kvalitet.

Derfor er der et tvingende behov for, at regeringen prioriterer en national handlingsplan for det nære sundhedsvæsen. De praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og de kommunale sundhedstilbud skal styrkes, for deres betydning for sundhedsvæsenet vil vokse i de kommende år.

Det mener Lægeforeningen om det nære sundhedsvæsen: