Uanset diagnose og bopæl skal alle patienter have den nødvendige lægehjælp

Opgaverne i sundhedsvæsenet vokser. I de kommende år kommer der flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme. Sundhedsvæsenet står også overfor markante strukturelle forandringer. I løbet af kort tid står nye specialiserede supersygehuse klar rundt omkring i landet. Det stiller større krav til kapaciteten og kvalifikationerne i det nære sundhedsvæsen. Samtidig oplever man flere steder i landet, at det er svært at rekruttere det nødvendige antal speciallæger. Det gælder både på sygehusene og i almen praksis.

Hospitalslæger

Det er et højt prioriteret mål for Lægeforeningen at sikre, at der er tilstrækkeligt af de nødvendige speciallæger til de mange opgaver, der skal løses i sundhedsvæsenet fremover. Alle patienter skal have den nødvendige lægehjælp uanset, hvor diagnose og postnummer. Det er derfor vigtigt at få afklaret inden for hvilke specialer skal der uddannes flere speciallæger, og hvilke kompetencer læger skal have for at kunne udfylde de job, som de skal varetage i fremtiden.

I januar 2017 kom regeringens udvalg om lægedækning, hvor Lægeforeningen også har været repræsenteret, med sine forslag til, hvordan man kan fordele lægeressourcerne bedre på tværs af landet. Der er flere gode forslag i rapporten - bl.a. at der skal uddannes flere praktiserende læger, og at femårsfristen skal lempes. Lægeforeningen bakkede også op om udvalgets forslag om at sikre målrettede initiativer til at rekruttere og fastholde læger i udkantsområder. Det er vigtigt at skabe flere attraktive faglige miljøer for læger uden for de store byer. Som ung læge skal man kunne se en interessant karriere for sig i hele landet.

Men arbejdet med lægedækning er langt fra færdigt. Der mangler fortsat den analyse af det samlede behov for speciallæger i fremtiden, som er helt nødvendig for at sikre de rigtige læger overalt i sundhedsvæsenet. Lægeforeningen opfordrer derfor til, at Sundhedsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsministeriet leverer de nødvendige analyser af behovet for kapacitet på speciallægeuddannelsen og for det fremtidige optag på medicinstudiet. Det er en forudsætning for, at man kan få et troværdigt billede af, hvor mange læger og hvilken slags læger der bliver brug for fremover.