Politiattest. Til retslig brug.

Indeks 
politiattest
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.07.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Politiet
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
06.05.2021
Forklaring 

Politiattester udfærdiget af privatpraktiserende læger honoreres efter regning. Regningen sendes til politiet. Politiattester udfærdiget af sygehuslæger honoreres ikke af politiet, idet det betragtes som en del af hospitalsarbejdet.