PLO's repræsentantskabsmøde 10. april 2021

PLO's ordinære repræsentantskabsmøde afholdes virtuelt den 10. april 2021 kl. 10.45-17.30.