PLO's repræsentantskab

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 repræsentanter. 

De fem regioner vælger hvert sit PLO-R med egen formand og næstformand. For hver påbegyndt 80 stemmeberettigede medlemmer af PLO vælges en repræsentant til PLO-R.

PLO-R fungerer som PLO's politiske netværk og er bestyrelsens 'forlængede arme' ude i landet. 

Der afholdes typisk to repræsentantskabsmøder om året - et i foråret og et i efteråret.


Læs her om det seneste repræsentantskabsmøde, som blev afholdt den 27. november 2021 i København

Læs mere om det seneste repræsentantskabsmøde, som var den 10. april 2021

Læs mere om repræsentantskabsmødet, der blev afholdt den 21. november 2020

Læs mere om repræsentantskabsmødet, der blev afholdt den 23. november 2019

Valg af repræsentanter
Valg af repræsentanter finder sted om efteråret i lige år. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen.

Efter valget, og senest den 20. december, konstituerer PLO-R sig, og det nyvalgte PLO-R træder i funktion fra 1. januar. Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange man kan stille op til valg, der er alene funktionstidsbegrænsning for formanden for PLO-R, der maksimalt kan være formand i seks år.

Læs mere om valg til PLO-R og PLO's repræsentantskab

Overenskomsten

Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens medlemmer af Lægeforeningen for Færøerne.

Overenskomster, der forhandles af PLO og som vedrører ansatte læger, skal ikke godkendes af repræsentantskabet.

Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal godkendes af repræsentantskabet. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret.