PLO's program på Folkemødet 2017

PLO arrangerer i år 11 sundhedspolitiske debatter på Folkemødet. Flere af arrangementerne er arrangeret i fællesskab med andre aktører som KL, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Alle er velkomne i PLO's telt på Ydermolen i Allinge (G12). 

 

Torsdag den 15. juni: 

Fredag den 16. juni:

Lørdag den 17. juni:

Søndag den 18. juni: 


Torsdag d. 15. juni:

Kl. 13:30 - 14:30​: Overenskomst om almen praksis - hvad nu?

PLO åbner Folkemødet med et brag af en debat om de pt. kuldsejlede forhandlinger om en ny overenskomst for almen praksis.
Både PLO og Danske Regioner ønsker, at den nuværende overenskomst bliver afløst af en ny og ambitiøs aftale, der sikrer vækst og udvikling i almen praksis. Parterne var i foråret tæt på at indgå en aftale, men kunne ikke blive enige om økonomien.

Kom og hør de to chefforhandlere fortælle om, hvad der skiller parterne, og hvad der skal til for, at en aftale kan falde på plads. 
På mødet kan du også høre adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse fortælle om, hvorfor patienterne har brug for en aftale, der styrker almen praksis. 

Deltagere:
Formand for PLO Christian Freitag 
Formand for RLTN Anders Kühnau 
Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen Kræftens Bekæmpelse 
Lektor og sundhedsøkonom Kim Rose Olsen, SDU

Ordstyrer: Claus Christoffersen 

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Torsdag d. 15. juni:

Kl. 15:00-15:45: Det nære sundhedsvæsen: Fra mange solister til ét fælles kor (i samarbejde med KL)

Hvem har behandlingsansvaret på de kommunale akutpladser? Hvordan får vi færre genindlæggelser, der kunne have været forebygget? Har det kommunale plejepersonale de nødvendige kompetencer til at håndtere de syge borgere, som sygehusene udskriver stadig tidligere? Hvornår er det relevant at gennemføre sygebesøg?  Hvordan kan det være, at antallet af sygebesøg fra den praktiserende læge er faldende trods stigende behov?

Få svaret på disse og andre spørgsmål, når KL og PLO inviterer til debat om bedre sammenhæng og samarbejde i det nære sundhedsvæsen.

Udgangspunktet for debatten er, at kortere behandlingsforløb på sygehuse og flere ambulante tilbud stiller øgede krav til det nære sundhedsvæsen. Det gælder både de kommunale tilbud og almen praksis.

For at sikre borgerne den bedste indsats, så bl.a. genindlæggelser forebygges, er det nødvendigt, at samarbejdet mellem kommunerne og de praktiserende læger forbedres. Borgerne skal opleve, at de får den nødvendige hjælp og omsorg, når de har brug for lægehjælp og pleje på deres bopæl.

Udover de to parter – KL og PLO - vil du også kunne møde eksperten, projekt-chef Sidsel Vinge fra KORA, der sætter fingeren på de ømme punkter og udfordrer de to parter, når det gælder deres bud på, hvilke løsninger der kan skabe større sammenhæng i det nære sundhedsvæsen.

Deltagere:
Formand for PLO Christian Freitag
Formand for RLTN Anders Kühnau
Medlem af KL’s Social- og Sundhedsudvalg, kommunalbestyrelsesmedlem Ole Glahn (Rad.) 
Projektchef Sidsel Vinge, KORA

Ordstyrer: Bente Dalsbæk

Sted: KL's telt (F2) - ved Allinge Røgeri 


Fredag d. 16. juni:

Kl. 09:00 - 10:00​: Når de svageste tabes på gulvet - diabetes og familielægen (i samarbejde med Diabetesforeningen)

Diabetes er en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i Danmark. Et voksende antal patienter vil få behov for livslang opfølgning og rådgivning i at håndtere egen sygdom bedst muligt. Men diabetes rammer socialt skævt. Det er mennesker fra de laveste socialgrupper, der oftest bliver ramt og i mindst omfang benytter sig af den behandling, der er tilgængelig. 

Vi diskuterer, hvordan almen praksis kan være med til at afhjælpe ulighed i sundheden i forhold til diabetespatienter. Skal der fx etableres et nyt forum mellem kommunen, den praktiserende læge og sygehusspecialisten omkring den svage patient?  

Deltagere:
Bestyrelsesmedlem i PLO Birgitte Ries Møller 
Adm. direktør i Diabetesforeningen Henrik Nedergaard 
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner Charlotte Fischer (Rad.)
Lægefaglig vicedirektør Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen

Ordstyrer: Torben Kitaj

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Fredag d. 16. juni:

Kl. 10:45-11:30: Hjælp... jeg har kræft (i samarbejde med Kræftens bekæmpelse)

De praktiserende læger skal involveres meget mere, når kræftsygdom melder sig. Både når du kommer med de første signaler om, at der måske kan være kræft – og efter kræftbehandlingen, hvor hun skal hjælpe med at holde øje med tegn på tilba-gefald. Men er de praktiserende læger klædt godt nok på til disse opgaver? 

Kom og hør, hvad du kan forvente dig af din praktiserende læge! 

Kræftens Bekæmpelse, PLO og Senfølgeforeningen er klar til at tage imod dine spørgsmål og kommentarer.

Deltagere:
Formand for PLO Christian Freitag 
Administrerende direktør Leif Vestergaard Pedersen Kræftens Bekæmpelse 
Formand for Senfølgeforeningen Marianne Nord Hansen

Ordstyrer: Hans Pilgaard

Sted: Kræftens Bekæmpelses telt (K10)


Fredag d. 16. juni:

Kl. 11:45-13:00: Forebyggelse i dag - For lidt eller bare for meget? (i samarbejde med Lægeforeningen, YL og FAS) 

Forebyggelse er gledet ned på den politiske dagsorden og der er blevet langt mellem de ambitiøse initiativer. Derfor går formændene for Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger og PLO i clinch med folketingspolitikere om forebyggelse i dag.

Er et sundt liv en ren privatsag? Skal samfundet holde fingrene væk eller give en hjælpende hånd? Hvor langt bør vi gå? Hvornår er oplysning for lidt og hvornår er forbud for meget? Det er de centrale spørgsmål, der vil være i fokus ved debatten.

Eventen indledes af Anders Lund Madsen, der kommer med personlige betragtninger om forebyggelse og det sunde liv. Anders Lund Madsen er også moderator ved den efterfølgende debat.

Deltagere:
Formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing
Formand for YL Camilla Rathcke
Formand for FAS Anja Mitchell 
Formand for PLO Christian Freitag 
MF Liberal Alliance Joachim B Olsen

Ordstyrer: Anders Lund Madsen

Sted: Brandstationens Eventtelt (B1)


Fredag d. 16. juni:

Kl. 15:00 - 15:45: Klinikker i klynger

I Skotland er der indgået et samarbejde om en model, hvor det inden for få år bliver obligatorisk, at alle praktiserende læger indgår i kvalitetsgrupper. Vi får besøg af Gregor Smith fra det skotske sundhedsministerium, der fortæller om, hvorfor den skotske regering har taget dette skridt, og han beretter om de foreløbige skotske erfaringer. 

I andre lande, bl.a. Wales, New Zealand og Holland, har man set en lignende udvikling. Vi får besøg af professor Frede Olesen, der giver et bredt, internationalt perspektiv på klyngedannelsen i almen praksis og mulige arbejdsområder for klynger.

Også i Danmark diskuteres dannelse af lægeklynger som et middel til at øge kvaliteten og aflaste den enkelte lægeklinik for administrative byrder. Herudover kan kvalitetsklynger være et vigtigt redskab til at sikre udviklingen af og i almen praksis samt ikke mindst sikre samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. 

Blandt andet derfor ønsker PLO klynger udbredt inden for dansk almen praksis, til gavn for kvaliteten, opgaveløsningen og samarbejdet. Det fortæller PLO’s formand Christian Freitag om på mødet, der også får deltagelse af Mads Koch Hansen, lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, der kommer ind på, hvordan klynger i almen praksis kan styrke sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen.

OBS: Mødet foregår primært på engelsk.

Deltagere:

Formand for PLO Christian Freitag
Vicedirektør i det skotske sundhedsministerium Gregor Smith
Professor ved Aarhus Universitet Frede Olesen,
Lægelig direktør på Sygehus Lillebælt Mads Koch Hansen

Ordstyrer: Torben Kitaj

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Fredag d. 16. juni:

Kl. 16:30-17:15: Disruption: Videolæger, robotter og digital sundhed

Hvad vil det betyde for vores sundhedssystem, når en maskine kan spytte svarene ud bedre end selv den dygtigste læge? Hvad betyder det for rollen som praktiserende læge, at borgerne vænnes til selv at søge informationer om deres helbred, mens nye tilbud som apps og videolæger vinder frem?

På dette møde fortæller innovationsdirektør på IBM, Anders Quitzau, om Dr. Watson og de øvrige teknologiske landvindinger, der allerede er sket, og som i de kommende år vil ske på sundhedsområdet. 

Speciallæge i almen medicin og forfatter Imran Rashid, der selv er tidligere praktiserende læge, kigger ind i fremtiden og giver sine bud på, hvad de nye teknologier vil betyde for rollen som praktiserende læge. Vi spørger PLO’s formand, Christian Freitag, om den nuværende struktur for almen praksis er langtidsholdbar, eller om familielægen snart er en saga blot. 

Formand for Det Etiske Råd, overlæge Gorm Greisen, vurderer de etiske aspekter. Jo mere automatisering, jo mere bliver patienterne vænnet til at tage ansvar for egen sundhed. Det har alle patienter ikke lige gode forudsætninger for. Og hvad har det af konsekvenser, når den menneskelige kontakt mellem læge og patient bliver svækket, fordi patienterne selv finder svarene derhjemme i stedet for at skulle møde op hos lægen til en aftalt tid?

Deltagere:
Formand for PLO Christian Freitag 
Speciallæge i almen medicin og forfatter til debatbogen >>SLUK<< Imran Rashid 
Innovationsdirektør i IBM Anders Quitzau
Formand for Det Etiske Råd, overlæge Gorm Greisen 

Ordstyrer: Torben Kitaj

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Lørdag d. 17. juni:

Kl. 10:30 - 11:30​: Hvordan får vi læger til Nysted, Nexø og Nykøbing Mors?


I januar udkom rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg, der slår fast, at der mangler praktiserende læger, og kommer med forskellige bud på løsninger. 
Efterfølgende har Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse besluttet at øge antallet af uddannelsesstillinger i almen medicin med 18 i perioden fra 2018-2020. Det vil sige, at 18 ud af 24,5 ekstra uddannelsespladser går til almen medicin. Men det er utilstrækkeligt, mener PLO, der peger på, at behovet for praktiserende læger i fremtiden bliver undervurderet. 

Vi diskuterer, hvor stort behovet i de kommende år bliver for, at flere læger specialiserer sig i almen medicin. Og vi taler med en af fremtidens praktiserende læger om, hvad der skal til for, at flere unge læger vælger at specialisere sig i almen medicin.

Vi kommer også ind på, hvorfor det er så svært at lokke de unge praktiserende læger væk fra de store byer og ud til fx Bornholm, Sydsjælland, Vestjylland og Nordjylland. Hvad skal der til for at sikre, at der er praktiserende læger til alle danskere, uanset hvor i landet de bor?

Deltagere:
Medlem af PLO’s bestyrelse og formand for PLO’s Rekrutteringsudvalg Gunver Lillevang 
Formand for FYAM Lene Therkelsen 
Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) 
Lektor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet Kim Rose Olsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Bornholms Regionskommune Bente Helms (S) 

Ordstyrer: Torben Kitaj

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Lørdag d. 17. juni:

Kl. 14:30-15:30: Pisk eller belønning - hvordan bliver danskerne sundere?

Usund kost, inaktivitet og for meget røg og alkohol er en kæmpe udfordring for folkesundheden. Antallet af danskere, der er overvægtige eller lider af kroniske livsstilssygdomme, er i dramatisk vækst. Det bidrager til, at Danmark stadig halter bagefter en række andre lande i gennemsnitlig levealder.

På dette møde taler vi om, hvad der kan få danskerne til at omlægge deres livsstil og leve sundere. Hvad skal der til - pisk eller gulerod? Løftet pegefinger eller empati og dialog? 

Professor Bente Klarlund Pedersen fra TrygFondensCenter for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet taler om, hvordan kendskabet til sammenhængen mellem fysisk aktivitet og øget sundhed kan udbredes. Speciallæge i almen medicin og forfatter Imran Rashid, der for nylig har udgivet bogen ”Sluk” om digitaliseringens påvirkning af mennesker, giver sit bud på, hvorfor traditionelle oplysningskampagner ikke virker.

Livsstilsrelaterede sygdomme bidrager til at skabe ulighed i sundhed. Ufaglærte og kortuddannede lever i gennemsnit i kortere tid og er mere syge end højtuddannede. Hvordan kan den forskel udlignes – og hvilken rolle kan kommunen og den praktiserende læge spille? KL, PLO og fagforeningen 3F giver hver sit bud.

Deltagere:
Medlem af PLO’s bestyrelse Birgitte Ries Møller
Professor, TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet  Bente Klarlund Pedersen
Speciallæge i almen medicin og forfatter til bogen >>Sluk<< Imran Rashid 
Konsulent Center for Forebyggelse i praksis i KL Lisbeth Holm Olsen
Næstformand i 3F Tina Christensen

Ordstyrer: Torben Kitaj

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Lørdag d. 17. juni:

Kl. 16:45-17:30 Hvad har skotterne gang i?

Det er ikke kun i Danmark, at man diskuterer behovet for at styrke det nære sundhedsvæsen. Mange lande ruster sig nu til de nye udfordringer med flere ældre, flere multisyge og behovet for at styrke sundhedsvæsenets første led for at skabe sammenhæng og gode forløb. 

Den skotske regering vil med en ambitiøs plan styrke primærsektoren. Wales og flere andre lande følger i samme spor, og i England har man introduceret en fem-års plan, der bl.a. skal sikre flere praktiserende læger og ekstra personale i praksis.

Vi får besøg af vicedirektør Gregor Smith fra det skotske sundhedsministerium, der fortæller om baggrunden for disse beslutninger.

I Danmark har regeringen nedsat et udvalg, der skal se på udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Vi taler om, hvorfor investeringerne på sundhedsområdet i årevis er gået til sygehusene, mens almen praksis har været præget af stagnation. Og hvad skal der til for, at den udvikling bliver vendt – kan Danmark tage ved lære af de britiske eksempler?

OB: Mødet foregår primært på engelsk.

Deltagere:
Formand for PLO Christian Freitag 
Professor ved Aarhus Universitet Frede Olesen 
Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) 
Vicedirektør i det skotske sundhedsministerium Gregor Smith
Medlem af Danske Regioners bestyrelse, Susanne Langer (Enhedslisten)

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12


Søndag d. 18. juni 

Kl. 09:45-10:30: Når der mangler familielæger, hvem sikrer så din sundhed?

Længere afstand til nærmeste sygehus. Kortere indlæggelsestider og større specialisering på sygehusene. Flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme. 
Jo – der er meget, der taler for, at flere opgaver i fremtiden skal løses i almen praksis. Men allerede i dag er der mangel på praktiserende læger. Så hvis visionen skal føres ud i livet, vil det være nødvendigt, at flere opgaver uddelegeres til praksispersonalet. 

Vi spørger, om almen praksis i dag er gearet til, at antallet af ansatte bliver øget væsentligt. Og vi taler om, hvilke opgaver det sundhedsfagligt giver mening, at lægen overlader til sit personale. 

Vi diskuterer også, om der måske er nogle kvaliteter ved almen praksis, der risike-rer at gå tabt, og hvad patienterne vil sige til i stigende grad at skulle tilses af personale frem for deres egen læge?

Deltagere:
Formand for PLO Christian Freitag
Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Anni Pilgaard
Sektorformand i FOA Karen Stæhr 
Næstformand i Danske Bioanalytikere Martina Jürs
Enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri

Ordstyrer: Ole Toft

Sted: PLO’s telt, Ydermolen Allinge, G12