PLO's forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalgets vigtigste opgave er at forhandle overenskomsten med RLTN. I løbet af overenskomstperioden opstår der altid en række spørgsmål om forståelse og fortolkning af overenskomsten, hvor forhandlingsudvalget fastlægger PLO´s position og løbende drøfter tvivlsspørgsmål på møder med modparten.

Jørgen Skadborg

Formand

 

Karsten Rejkjær Svendsen

Medlem

 

Trine Cecilie Jeppesen

Medlem

 

Mireille Lacroix

Medlem