PLO's forhandlingsudvalg

Forhandlingsudvalgets vigtigste opgave er at forhandle overenskomsten med RLTN. I løbet af overenskomstperioden opstår der altid en række spørgsmål om forståelse og fortolkning af overenskomsten, hvor forhandlingsudvalget fastlægger PLO´s position og løbende drøfter tvivlsspørgsmål på møder med modparten.

Christian E.H.R. Freitag

Formand

 

Karsten Rejkjær Svendsen

Medlem

 

Mireille Lacroix

Medlem

 

Jørgen Skadborg

Medlem