PLO's bestyrelse

Bestyrelsen varetager organisationens aktiviteter og interesser mellem repræsentantskabsmøderne og holder repræsentanterne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål.

Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer. PLO-R vælger hver et bestyrelsesmedlem. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer samt formanden vælges af repræsentantskabet.

Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Valg af formand finder sted i ulige år.

Overenskomstforhandlingerne tilrettelægges af bestyrelsen i forening med andre, som repræsentantskabet udpeger hertil, idet PLO-Færøerne dog har uindskrænket forhandlingsret vedrørende overenskomster, der udelukkende gælder for Færøerne.

Se medlemmerne af PLO's bestyrelse.

Medlemmer af PLO's bestyrelse skal selvdeklarere.