PLO's bestyrelse

Bestyrelsen varetager organisationens aktiviteter og interesser mellem repræsentantskabsmøderne og holder repræsentanterne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål.

Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer. PLO-R vælger hver et bestyrelsesmedlem. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer samt formanden vælges af repræsentantskabet.

Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Valg af formand finder sted i ulige år.

Overenskomstforhandlingerne tilrettelægges af bestyrelsen i forening med andre, som repræsentantskabet udpeger hertil, idet PLO-Færøerne dog har uindskrænket forhandlingsret vedrørende overenskomster, der udelukkende gælder for Færøerne.

Se medlemmerne af PLO's bestyrelse.

Medlemmer af PLO's bestyrelse skal selvdeklarere. 

 

PLOs bestyrelse september 2017
(PLO's bestyrelse sep. 2017: Fra venstre: Dennis Staahltoft, Trine Jeppesen, Karsten Rejkjær Svendsen, Gunver Lillevang, Henrik Dibbern, Christian Freitag, Niels Ulrich Holm, Birgitte Ries Møller, Jakob Dahl)