PLO'rientering - særnummer om coronavirus

COVID-19 giver travlhed i almen praksis og skaber grundlag for en række scenarier og spørgsmål. PLO har derfor udgivet dette særnummer af PLO'rientering med det seneste nye per 3. marts 2020. Det indeholder oplysninger om nye telefonnumre til infektionsmedicinsk vagthavende, information om at STPS tilbyder pause i tilsyn på grund af corona, regionsfordelte oplysninger om værnemidler og ikke mindst, hvordan vi forholder os, hvis personale eller læger bliver smittet eller isoleres. 

Coronavirus


PLO følger med og deler relevant myndighedsinformation

PLO er opmærksom på det pres, der er på mange klinikker netop nu på grund af coronavirus. Vi følger situationen, og er i dialog med Sundhedsstyrelsen, regionerne og DSAM  og melder ud til medlemmerne i takt med, at der kommer nye informationer.

PLO er en fagpolitisk organisation og har ikke beføjelser til at håndtere situationen med COVID-19.

Men PLO er sammen med DSAM i tæt kontakt med de relevante myndigheder og pointerer over for disse, når der er uhensigtsmæssigheder i almen praksis.

Derfor må I meget gerne melde ind til DSAM/PLO, når I oplever sådanne, så vi kan bringe det videre til de relevante myndigheder. Kontakt i så fald Charlotte Kiil Poulsen på ckp.plo@dadl.dk

Vi er godt klar over, at dette er en særlig situation, som bidrager til mange spørgsmål og grænsetilfælde.

Det er dog vigtigt, at vi koordinerer aktiviteter og udmeldinger nøje for ikke at skabe forvirring og utryghed i befolkningen. 

Vi melder løbende nyt fra myndigheder ud på PLO’s kanaler og pr. mail til PLO’s medlemmer. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ny COVID-19-information til de praktiserende læger 

Sundhedsstyrelsen har lavet et opdateret ark til praktiserende læger – her er bl.a. telefonnumre på den infektionsmedicinske vagt. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er uændrede, og der er for nuværende ikke noget nyt håndteringsmæssigt for almen praksis. 

Se det opdaterede brev her (bag medlemslogin)
 
Vær opmærksom på, at der i brevet er telefonnumre på den infektionsmedicinske vagt, de steder hvor dette har været muligt at få.

Brevet må således ikke videreformidles eller deles med andre end praktiserende læger. Og er derfor lagt bag login.
 
Brevet – men uden telefonnumre - vil ligge på Sundhedsstyrelsens hjemmeside fra i dag - på linje med det øvrige informationsmateriale om Corona.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Coronapause i STPS-tilsyn

På baggrund af en henvendelse fra DSAM har Styrelsen for Patientsikkerhed besluttet at tilbyde klinikker udtaget til tilsyn i marts en midlertidig udskydelse af deres tilsynsbesøg. 

De berørte klinikker bliver kontaktet direkte af Styrelsen for Patientsikkerhed både pr. brev og ved opringning.

Styrelsen har tilkendegivet, at det er frivilligt, om klinikken vil have udskudt sit tilsynsbesøg. 

Hvis man således ønsker at gennemføre tilsynet, vil tilsynet blive gennemført. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Værnemidler i praksis 

Det har desværre vist sig, at der er store udsving i, om klinikkerne har modtaget værnemidler eller ej. PLO’s sekretariat følger situationen og er i løbende kontakt med regionerne om dette. OBS: Det er meget vigtigt, at du/din klinik tager fat i jeres pågældende region, hvis I mangler værnemidler, eller ikke har fået de rigtige. 

Læs mere her 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Coronavirus og dine ansatte

Coronavirus og smittefare for corona skal som udgangspunkt behandles som anden sygdom i forbindelse med ansættelse. P.t. ser vi dog nogle atypiske situationer, hvor det ikke vides, om medarbejderen er smittet med coronavirus, men alene er i risiko for at være blevet smittet. PLA har samlet en række spørgsmål og eksempler om Coronavirus og ansættelsesretlige forhold.

Ansættelsesretligt har vi ikke noget fortilfælde, men de fleste arbejdsgiverforeninger, herunder PLA, vurderer, at hvis myndigheder eller sundhedsfagligt personale finder, at en person skal i karantæne, vil dette fravær ansættelsesretligt blive sidestillet med sygdom, og der skal betales almindelig løn til medarbejderen.

Der skal dog være tale om et pålæg eller henstilling, der kan dokumenteres skriftligt, f.eks. med en lægeerklæring.

PLA har samlet en række spørgsmål og eksempler om Coronavirus og ansættelsesretlige forhold – dem finder du her

PLA vil løbende opdatere nyheden, herunder såfremt det viser sig muligt at søge kompensation efter epidemilovens regler, som følge af at klinikken lukkes eller medarbejderne kommer i karantæne.

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Dækning ved Administrationsudvalget 

Hvis man som praktiserende læge eller som ejer af praksis (ved ansatte læger) er dækket af Administrationsudvalget ved sygdom gælder dette også, hvis man som praktiserende læge eller ansat læge bliver smittet med coronavirus, eller hvis man af sundhedsmyndigheder eller sundhedspersonale bliver pålagt hjemmeisolation på grund af formodning om smitterisiko.

Kontakt Administrationsudvalget: Email: adm.plo@dadl.dk, tlf. 3544 8390

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Dette nyhedsbrev blev udgivet d. 3. marts 2020