Nyt fra bestyrelsen

Dagsorden for efteråret 2016 og forhandlingerne om OK17
Denne første leder efter sommerferien er noget længere end normalt. Alligevel vil jeg foreslå, at du læser den hele igennem. Den handler om den kommende meget vigtige periode for os praktiserende læger, og den svarer på en del af de spørgsmål, der nu begynder at dukke op.

PLO’s dagsorden om vækst i almen praksis
I de forgangne 6-8 måneder har vi i PLO arbejdet på at sætte en dagsorden, der handler om nødvendigheden af vækst i almen praksis. Den dagsorden vil vi fortsætte, lige så længe den giver mening.

Størstedelen af PLO’s sekretariat og vi valgte PLO-politikere vil bruge størstedelen af vores tid på denne vækstdagsorden, og den vil præge vores reaktioner i debatter, og når vi bliver bedt om udtalelser.

Vi kommer i den nærmeste tid til at sætte denne dagsorden selv i form af et større udspil til udvikling af almen praksis i Danmark. Dette udspil indeholder, helt konkret, en lang række forslag til politikerne, der kan imødekomme nogle af de problemer, vi ser i det nære sundhedsvæsen. Både forslag, der kan gennemføres i løbet af måneder, forslag, der kræver lidt længere forberedelse, og forslag, der rækker både fem og ti år ud i fremtiden.

Senere på efteråret vil vi, sammen med Lægeforeningen, rette fokus på de samme udfordringer, men i et lidt bredere perspektiv og relateret til regeringens udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

PLO bør præge udviklingen af dansk almen praksis og det nære sundhedsvæsen. Det er, i al beskedenhed, os, der ved mest om det.

En stor del af vores idéer er udviklet med inspiration fra patienter, interesseorganisationer, politikere, embedsmænd og eksperter – og så naturligvis praktiserende læger. Vi håber, I vil tage godt imod dem.

PLO kan ikke uden resten af sundhedsvæsnet
Der skal ikke herske tvivl om, at det er en samlet bestyrelse, der peger på nødvendigheden af investeringer, vækst og udvikling, hvis vi skal kunne imødekomme de massive ønsker, der er fra alle sider til dansk almen praksis.

Vi kan dog, i sagens natur, ikke gennemføre denne vækstdagsorden alene. Vi er en del af et samlet dansk sundhedsvæsen, og derfor skal vi have myndighederne med. Vi skal have dem med, både på den overordnede tanke om vækst i vores del af sundhedsvæsenet, og vi skal have dem med på konkrete forslag.

I den proces lytter vi naturligvis til myndighedernes egne ønsker og tanker. Fremtiden for almen praksis skal gerne ske i et fornuftigt samarbejde mellem myndighederne og de praktiserende læger. Det bliver vores tilgang til arbejdet.

PLO’s forventninger til en kommende overenskomst
Det er bestyrelsens mening, at netop væksten og udviklingen af almen praksis tydeligt skal afspejle sig i aftalen om en ny overenskomst (OK17). Vi har ikke længere tid til at håbe på, at det bliver bedre næste gang eller måske i 2025.

Det betyder, at hvis PLO ikke kan se, at en kommende aftale kan føre til denne vækst og udvikling, og hvis vi ikke kan se, at den helt konkret kan bidrage til at vende udviklingen med faldende overskud i klinikkerne og store rekrutteringsproblemer, så bliver der ingen aftale om en ny overenskomst. Ikke med den nuværende bestyrelse, og, så vidt jeg kan vurdere, er dette helt i overensstemmelse med repræsentantskabet, der er PLO’s øverste myndighed.

Måske kan det for nogle medlemmer se lidt kontant ud, når det kommer på tryk, men i virkeligheden er der intet usædvanligt i, at vi som organisation har en nedre grænse for en aftale. Det har vi naturligvis.
 
PLO kommer til at forhandle lige så længe, der er den mindste mulighed for en fornuftig aftale. Det skal der ikke herske tvivl om. Vi ønsker, naturligvis, en god og stabil fremtid for almen praksis.

Hvad nu, hvis?...
Hvis vi ikke får en ny aftale, der kan gælde fra 1. september 2017, så vil den nuværende overenskomst (OK14) fortsætte, indtil den bliver opsagt af en af parterne. Dog bortfalder økonomiloftet den 1. september 2017.

I lyset af de udfordringer, vi står over for i hele det nære sundhedsvæsen, mener jeg ikke, at OK14 er løsningen på lang sigt – selv uden økonomiloft, men det er klart, at OK14 er bedre uden økonomiloft end med.

Vi kan ikke forudsige, om OK14 vil blive opsagt af enten myndighederne eller os. Det kommer til at afhænge af situationen i foråret 2017.

Hvis en af parterne opsiger OK14, så er vi tilbage til situationen, som vi var i i første halvår af 2013. Sundheds- og ældreministeren vil så lave en lov, der gælder for de læger, der arbejder under et ydernummer. I PLO må vi så sammen vurdere, om vi kan acceptere denne lov. Hvis vi kan det, kan vi forhandle videre samtidig med, at vi arbejder under loven. Hvis vi, i fællesskab, kommer frem til, at vi ikke kan arbejde under loven, så har vi kun en mulighed, og det er, som bekendt, at aflevere vores ydernumre. Først derefter er vi løst fra aftalens eller lovens forpligtelser.

Det er ikke et særligt stimulerende scenario, men som forening for alle 2100 klinikker, og i lyset af begivenhederne i 2013, bliver vi nødt til at fremstille realiteterne, som de er, så I kan forholde jer til dem.

Hvilke muligheder har vi uden en aftale med det offentlige?
Hvis vi er uden en fælles aftale med det offentlige, så skal borgerne betale direkte til lægen, på linje med tandlægen og kiropraktoren. Om borgeren kan få hel eller delvis refusion fra myndighederne, er op til myndighederne.

Det er op til den enkelte klinik at vurdere, hvad det kræver at kunne håndtere en situation uden en fælles overenskomst. Vores klinikker har meget forskellige forpligtelser, forskellig omsætning og meget forskellige udgifter. Der skal derfor formentlig tages forskellige forholdsregler afhængigt af dette.

PLO har undersøgt mulighederne for at tilbyde borgerne en national privat forsikring, gennem et forsikringsselskab, hvis ikke myndighederne vil refundere borgernes udgifter. Konklusionen er, at det ikke er realistisk, at en sådan privatforsikring kan etableres i en konfliktsituation, der måske kun varer i måneder.

I en periode uden en overenskomst vil der fortsat kunne laves aftaler klinikkerne imellem om ferier, frihed og aflastning. Det er klart, at klinikkens honorarer skal fastlægges af den enkelte klinik.

De næste 6-8 måneder
Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi går en meget afgørende periode i møde. Jeg synes dog godt, vi kan tillade os at være fortrøstningsfulde. Der er aktuelt 25 regions- og udbudsklinikker. De kan ikke konkurrere med os på prisen, og jeg har ikke hørt nogle påstå, at kvaliteten er bedre – tværtimod.

Vi er 2100 klinikker organiseret under PLO. Den nuværende bestyrelse vil arbejde hårdt og længe på at få en aftale, der sikrer alle danskere en praktiserende læge i mange år fremover, men vi kommer ikke til at lave en aftale af nød. Vi skal lave en aftale, der skal være fundamentet for fremgang i vores del af sundhedsvæsnet.

Heldigvis er det ikke bare PLO, der mener dette. Hvis vi skal tage de positive briller på, så hører vi faktisk stor enighed i dette ønske. Ikke bare i den sundhedsfaglige del af Danmark, men i høj grad også fra økonomer, politikere og embedsmænd.

I bestyrelsen glæder vi os endda til det arbejde, der ligger foran os, og vi tillader os at være fortrøstningsfulde.

Din mulighed for indflydelse
Som klinikejer og medlem af PLO har du indflydelse på vores politik. Uanset om du er enig eller uenig i ovenstående politiske linje, kan du stille op som kandidat til PLO’s repræsentantskab, og du kan under alle omstændigheder afgive stemme på de kandidater, som du mener repræsenterer dine holdninger.

Vi har, meget passende, valg til PLO’s repræsentantskab til november. Det er indlysende vigtigt, at PLO’s bestyrelse har et godt billede af medlemmernes holdninger – husk derfor at stemme til valget og stil op, hvis du har lyst.

Gode sommerhilsner
Christian Freitag

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
tlf. 5134 3501,
c.freitag@dadlnet.dk 
 

Til toppen

Tilmeldingen til Lægedage den 14. - 18. november 2016 er åbnet

Vi glæder os til at se dig til Lægedage den 14.-18. november i Bella Center, København. Igen i år kan vi tilbyde et stort, varieret udbud af kurser.

Der er 125 kurser fordelt på fem dage. Vi fastholder prisen fra 2012 på kr. 2.500,- pr. kursusdag og stadig med særpris til yngre almenmedicinere og et særligt tilbud til 300 KBU- og introlæger, som bliver inviteret til at deltage tirsdag eller onsdag.

Lægedages hovedtema er i år: Dr. Hansen version 2.0 – kvaliteter i almen praksis. Med temaet vil vi gerne synliggøre de kernekompetencer, som karakteriserer den praktiserende læge, og drøfte, hvordan de kan forenes med de udviklingstendenser, vi ser.

Vær opmærksom på, at der er flere nye ting i år:

 • Tilmelding til næsten alle kurser: Vi har lyttet til de mange evalueringer, vi har fået, og har i år indført tilmelding til alle de kurser, der ikke holdes i et auditorium. Det betyder, at du allerede ved tilmelding skal tage stilling til, hvilke kurser du ønsker at følge, og at du derved er sikret en plads. Der er rift om pladserne - og der er ingen venteliste - så tilmeld dig snarest.
   
 • Tilmeldingsfrist: Der er også indført en tilmeldingsfrist. Det er for bedre at kunne planlægge lokalefordeling, forplejning og sociale aktiviteter, så alle får en god oplevelse. Tilmeldingsfristen er den 1. november 2016.
   
 • Betaling foregår nu elektronisk: For at spare administration og porto har vi indført elektronisk tilmelding og betaling. Hav derfor betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard. Faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved din tilmelding.
   
 • Nyt tilmeldingssystem: Vi har fået et nyt tilmeldingssystem, og hjemmesiden for Lægedage er derfor ændret. Du finder stadig Lægedage ved at gå ind på www.plo-e.dk.
   
 • Kataloget sendes stadig ud med posten: Du modtager stadig et trykt katalog med posten, hvis du ikke allerede har fået det. Det er sendt ud i uge 32. Du kan dog allerede nu bladre i vores online-katalog og finde de kurser, som du ønsker at deltage i.
   
 • Kurser til praksispersonalet: En del af kurserne er tilrettelagt for praksispersonalet. Ifølge PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har personalet ret til fire årlige arbejdsgiverbetalte efteruddannelsesdage. Lægedage tilbyder i år praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland et tilskud på kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky.

Tilmeld dig her. Vel mødt på Lægedage 2016!

For yderligere oplysninger kontakt:
Eva Maria Mogensen eller Inge Nørgaard
Tlf. 3544 8416, emm.plo@dadl.dk eller ino.plo@dadl.dk

Til toppen

Nye tal for aktivitet og økonomi i almen praksis

Sekretariatet har analyseret tal for aktivitet og økonomi i almen praksis. Her fremgår det, at fra 2014 til 2015 er antallet af leverede ydelser i dagtiden steget med 1,1 procent, mens antallet af leverede ydelser i vagttiden er faldet med 4,3 procent.

Det samlede honorar i dagtid er steget med 2,2 procent (1,6 procent ved korrektion for prisudviklingen), hvorimod de samlede honorarer for ydelser leveret i vagttiden er faldet med 2,5 procent (3,1 procent ved korrektion for prisudviklingen).

Det samlede honorar for ydelser i dag- og vagttid i almen praksis inklusive basishonorar er steget med 1,8 procent (1,2 procent ved korrektion for prisudviklingen).

Analysen viser desuden, at antallet af e-mail konsultationer i dagtid fortsætter stigningen, der er set siden 2005, og i 2015 har passeret 5,5 millioner konsultationer. Modsat er antallet af telefonkonsultationer faldet siden 2009.  

Udviklingen i antallet af ydelser og den tilhørende økonomi i almen praksis de seneste 10 år fremgår af den opdaterede publikation ”Aktivitet og økonomi”, der nu kan ses på PLO’s hjemmeside.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen

PLO-formatet udgår og erstattes af FNUX

Det er blevet nemmere at overføre journaloplysninger mellem de praktiserende læger, når patienterne vælger at skifte læge.

MedCom og lægepraksissystemerne har siden 2010 arbejdet på at implementere det såkaldte FNUX-format (Fælles National Udvekslingsformat i XML). PLO har fulgt processen og støttet op om projektet gennem hele forløbet, der har været relativt omfattende med store krav til re-programmering af lægesystemerne.

På det sidste møde i Praksisleverandør Forum meddelte systemleverandørerne, at alle praksissystemer med undtagelse af de to systemer, MedWin og ClinicCare, nu har implementeret formatet.

FNUX er et teknologisk fremskridt inden for sundhedsvæsenet, hvor de praktiserende læger fremover vil opleve en mere smidig udveksling af journaloplysninger – også på tværs af lægepraksissystemer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen

Den dynamiske henvisning

På det seneste møde i Praksisleverandør Forum opfordrede praksisleverandørerne de praktiserende læger til at tage den dynamiske henvisning (pakkehenvisning) i brug, som også er implementeret i de fleste lægesystemer.

Den dynamiske henvisning bliver på nuværende tidspunkt kun delvist anvendt af lægerne. Lægepraksisleverandørerne opfordrer som nævnt lægerne til at anvende funktionen, da den dynamiske henvisning medvirker til at lette arbejdsgangene for den praktiserende læge og sikrer en hurtigere visitationsproces på sygehusene, idet funktionen også indeholder et opdateret kartotek over modtagere af henvisningen - så henvisningen altid når frem til rette modtager.

Den dynamiske henvisning kan blandt andet anvendes til generelle henvisninger, henvisning til billeddiagnostik, kommunale tilbud, kræft- og hjertepakker med videre. Du kan læse om den dynamiske henvisning her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen

Årsmøde i DSAM

Har du tilmeldt dig DSAM’s årsmøde den 23. september? Programmet i år er utroligt spændende, og temaet er inddragelse. Et ord, der bruges meget for tiden med både borger, bruger og patient foran.

Der bliver i høj grad også tale om lægeinddragelse, da I som deltagere er med til at forme dagen.

Dacapo Teatret faciliterer og sikrer en rød tråd mellem formiddagens inspirerende oplæg og teaterindslag til paneldebatten, hvor spørgsmål fra sessionerne bliver inddraget. Sessionerne sætter på forskellig vis spot på patientinddragelse, og der er noget for enhver smag.

Der er al mulig grund til at bruge en efteruddannelsesdag på at blive inspireret og samtidig få masser af muligheder for at netværke med kolleger fra hele landet.

PLO’s formand Christian Freitag bliver der også mulighed for at hilse på, da han også deltager i årsmødet. Årsmødet er tilskudsberettiget gennem Fonden for Almen Praksis for praktiserende læger og uddannelseslæger i fase 2 og 3.

Tilmeld dig her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikatikonsrådgiver Louise Hørslev, DSAM
Tlf. 7070 7431, lh@dsam.dk

Til toppen

Nyt fra PLO-Midtjylland

Opslag af to 0-ydernumre i Herning by

Region Midtjylland har opslået to 0-ydernumre i Herning by til besættelse senest 1. december 2016. Baggrunden er lav ekstrakapacitet og positiv nettotilflytning.

Ydernumrene skal drives på almindelige overenskomstmæssige vilkår i henhold til overenskomsten om almen praksis. Frist for ansøgning er mandag den 3. oktober kl. 12.00. Yderligere oplysninger kan findes på praksis.dk.

Vi opfordrer interessenter til at henvende sig til PLO-Midtjyllands sekretariat for opklarende spørgsmål (Lisbeth Trøllund Andersen, lta@dadl.dk / 8730 9036).

Afregning af lægemidler, der fremgår på positivlisten

Region Midtjylland er ved at rette op på uregelmæssigheder i afregninger med apotekerne.

Apotekerne er anmodet om at have fokus på, at der kun afregnes for lægemidler, der findes på positivlisten. Det betyder, at de praktiserende læger kan få henvendelser fra apotekerne, hvis lægerne bestiller andre varer til brug i praksis end dem, der er på positivlisten.

Til toppen

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde om OK17 afholdes den 19. september 2016 kl. 17

Der afholdes medlemsmøde om de forestående overenskomstforhandlinger (OK17) mandag den 19. september 2016 kl. 17-20 i Frederiksborg Centret, Hillerød.

PLO-medlemmerne i Region H vil i uge 35 modtage invitation til mødet pr. mail.

Sekretariatets bemanding frem til 24. oktober 2016

PLO-H´s sekretariat består frem til 24. oktober 2016 af specialkonsulent Louise Bro Larsen (mll@dadl.dk, tlf. 3544 1082), chefsekretær Annemette Vindelev (anv@dadl.dk, tlf. 3544 1094) og juridisk konsulent Finn Altschuler (fa@danjur.dk, tlf. 3314 1940).

Flemming Hassing Larsen er fratrådt den 1. august og er gået på pension. Markus Hahn er på forældreorlov i august, september og det meste af oktober.

Der er LIV i RIV i Hovedstaden

RIV (Ringe I Vandet) er efteruddannelse af praksispersonale i lokale grupper. Aktuelt er der 32 grupper med god mødeaktivitet og med flot deltagelse til Årsmødet 2016.

Se mere her samt på hjemmesiden www.riv-regh.dk eller ”riv-regH” på Facebook, hvor man kan anmode om medlemskab.

Fra KAP-H

Kvalitetsudvikling i egen klinik er et tilbud om to workshops (den 20.09.16 og den 09.01.17), der forbindes til et projektarbejde i egen klinik. Deltagelse udløser et honorar efter endt projektarbejde.

Send kortfattet ansøgning inden den 19. august 2016.

Til toppen


Nr. 13 - 16. august 2016