Nyt fra bestyrelsen

  PLO’s databeslutning

  Siden efteråret 2014 har der været lukket for data fra vores klinikker. Et udvalg i PLO har siden arbejdet hårdt på at finde en alternativ løsning til den store og ulovlige DAMD-database, som var en unødvendig omvej for data til kliniske kvalitetsdatabaser og planlægningsformål. Derfor er jeg glad for, at vi efter en lang pause igen snart kan sende data til myndighederne.

  Bestyrelsen besluttede i sidste uge, at den fremtidige indberetning af disse lovpligtige data fra almen praksis skal foregå ved en direkte dataoverførsel fra praktiserende lægers journalsystemer til kliniske kvalitetsdatabaser og myndigheder.

  Det udelukker Sentinel som redskab for dataoverførslen, da programmet ikke lever op til PLO’s vedtagne dataprincipper.    

  Det er afgørende, at myndighederne får de lovpligtige data fra vores klinikker. De skal bl.a. bruges til planlægning af visse dele af sundhedssektoren.

  Med bestyrelsens beslutning er vi nået et vigtigt skridt videre i vores dataarbejde. Men det er klart, at indberetningen til kvalitetsdatabaserne ikke kan stå alene. Vi skal nu til at se på, hvordan vi kan genoptage arbejdet med kvalitetsrapporterne.

  Flere har længe efterspurgt adgang til rapporterne, som bruges til at vurdere ens arbejde i forhold til kollegaerne, og på den måde kan bruges til at højne kvaliteten for patienterne.

  Det er vigtigt, at vi stadig får læringen. Jeg mener, at vi fortsat fremadrettet skal lave et systematisk kvalitetsarbejde, der også går udover de områder, vi er forpligtet til. Det skal bare være mere anonymt. Vi skal ikke have en stor database, som DAMD, hvor alt blev smidt ind med CPR-numre.

  Her skal DAK-E ind over. Vi skal fortsat have en kvalitetsenhed, som kan være udvikler og tovholder i forhold til det egentlige formål med DAK-E: Kvalitetsudvikling. PLO og Danske Regioner skal sammen med DAK-E og systemhusene aftale, hvordan vi får kvalitetsrapporter i fremtiden og de tekniske løsninger i forhold til benchmarking.

  Vi er aktuelt i dialog med både Danske Regioner, de centrale sundhedsmyndigheder og it-leverandørerne om at aftale den endelige standard for aflevering af de data, som almen praksis er forpligtet til at levere.

  Vi forventer, at de første indberetninger til de kliniske kvalitetsdatabaser bliver genoptaget i sommeren 2016.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand
  Christian Freitag
  Tlf. 5134 3501, c.freitag@dadlnet.dk

  Tilbage til toppen


  Aktiviteten i almen praksis ligger fortsat under rammen

  Aktiviteten i almen praksis i 1. og 2. kvartal af overenskomstens andet år, dvs. fra 1. september 2015 til 29. februar 2016, er opgjort til 3.763,9 mio. kr.

  En fremregning af aktiviteten viser, at den samlede aktivitet for året vil ligge 64,7 mio. kr. under rammen, hvilket svarer til ca. 18.500 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

  I forhold til opgørelsen fra 1. kvartal er der sket en justering af den sæsonkorrektion, der benyttes til at beregne den forventede aktivitet for året, for at styrke præcisionen. Desuden er udbuds- og regionsklinikkernes aktivitet fjernet fra opgørelsen. Den har i tidligere opgørelser været indeholdt.

  Opgørelsen er afstemt med Danske Regioner.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Tilbage til toppen


  Gratis rygestopmateriale

  Praktiserende læger kan fra d. 1. juni bestille gratis rygestopmateriale som led i Sundhedsstyrelsens kampagne i uge 35 og 36.

  ’Hjælp til rygestop’ oplyser danske storrygere om fordelene ved at søge hjælp til rygestop, og at gratis hjælp kun er et opkald væk - nemlig ved Stoplinien på 80 31 31 31.

  Op til 70 procent af alle danske rygere vil gerne stoppe med at ryge. Og langt de fleste har på et eller andet tidspunkt forsøgt at stoppe uden held. Undersøgelser viser, at de rygere, der får professionel rådgivning i kombination med nikotinerstatning, har op til fem gange større chance for at kvitte smøgerne.

  En tilsvarende kampagne sidste år medførte en 3-dobling i antallet af henvendelser til Stoplinien. Samtidig oplevede mange kommuner en markant stigning i efterspørgslen på de gratis kommunale rygestopkurser.

  Kampagnematerialer kan rekvireres her.

  Materialer til print og film til infoskærm kan downloades her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen
  Rikke Primdahl
  Tlf. 72 22 85 01, rpn@sst.dk

   

  Tilbage til toppen

  FAQ - spørgsmål/svar vedr. FMK
   

  Spsm 1.
  Hvornår skal der sættes slutdatoer på lægemiddelordination i FMK?

  Svar:
  Hvis der er tale om en tidsbegrænset behandling, er det vigtigt, at du husker at indsætte en slutdato på ordinationen i FMK. Hvis man har glemt at indsætte slutdato, er det vigtigt, at fejlen rettes.

  Spsm 2.
  Er det et krav, at lægen fører kosttilskud/naturprodukter som fx Silica, D-vitamin, multitabs, fiskeolie, mælkesyrebakterier m.m. ind i FMK?

  Svar:
  Nej. Det er kun håndskøbspræparater, med lægefaglig indikation, som den praktiserende læge selv har ordineret, som lægen er pligtig til at indføre i FMK.

  Spsm 3.
  Hvad er din rolle i forbindelse med, at en patient med hjælp fra hjemmeplejen indtager ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler?

  Svar:
  Ved begrundet mistanke om, at håndkøbslægemidler eller kosttilskud m.v. kan medføre alvorlige interaktioner med de lægeordinerede lægemidler, skal medhjælperen efter inddragelse af patienten orientere lægen herom. Medhjælperen kan også opfordre patienten til selv at oplyse lægen om indtagelsen.

  Spsm. 4.
  Skal lægen rette i FMK, når apoteket udleverer et andet synonymt præparat?

  Svar:
  Nej. Enhver sygeplejerske eller assistent skal kunne håndtere generisk ordination.

   

  Tilbage til toppen


  Nyt fra PLO-Hovedstaden

  Udløb af FMK-aftale for borgere på botilbud og bosteder under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

  Den 31. maj 2016 udløber aftalen om oprydning af FMK, for de borgere der får støtte til medicinhåndtering på botilbud og institutioner på bosteder under Socialforvaltningen beliggende i Region Hovedstaden.

  Det er aftalt mellem Københavns Kommune og PLO-Hovedstaden, at anmodningsbreve, der er poststemplet - til og med - den 31. maj 2016, følger aftalen, og honoreres efter aftalens bestemmelser. Se aftalen.

  KAP-H´s årsberetning 2015

  KAP-H er et samarbejde mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Formålet med konsulentordningen er at fremme kvalitetsudvikling i almen praksis og i det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen til gavn for regionens borgere.
  I årsberetningen kan du læse om KAP-H´s forskellige aktiviteter.  
  Se også Kap-H´s hjemmeside.   

  Orientering om reglerne ved en læges fravær

  Sommerferietiden nærmer sig, og opmærksomheden henledes på reglerne ved en læges fravær – læs her.

  Medlemsmøde den 19. september 2016 kl. 17

  På dagsordenen for medlemsmødet er OK17 samt valg til PLO-Hovedstaden i november 2016. Mødet holdes i Frederiksborgcentret. Sæt kryds i kalenderen.

  Tilbage til toppen


  Nyt fra PLO-Nordjylland

  FMK-aftalen er forlænget i Jammerbugt-, Brønderslev- og Rebild Kommune. Tillægsaftalen udløber senest den 31. december 2017 - eller tidligere såfremt puljen er opbrugt.

  Tilbage til toppen    


   Nr. 10/2016 - d. 27. maj