PLO'rientering nr. 08 2016

Indhold


Nyt fra bestyrelsen

Mulighed for indgåelse af regionale aftaler

I sidste uge blev PLO’s forhandlingsudvalg enige med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om nogle rammer, der gør det muligt i de enkelte regioner at forhandle decentrale aftaler om samtaleterapi og sygebesøg. Dermed kan PLO-regionalt, kommuner og regioner nu komme videre med forhandlingerne om indgåelse af regionale delaftaler.

Den ene del af aftalen handler om, at hvis en region laver en aftale om udflytning af sygebesøg og samtaleterapi fra den centrale overenskomst, så er vi sikret, at midlerne og ydelserne automatisk flytter tilbage i den centrale overenskomst, når aftalen udløber eller den opsiges. Vi kan altså ikke miste det honorar, som vi i dag har i OK14.

Den anden aftale handler om, at de nye regionale aftaler (tidligere kaldet ”§2-aftaler”, nu ”delaftaler”) som vi eventuelt indgår, fortsat håndteres i et paritetisk aftalesystem og fortsat kan opsiges efter vilkår, som vi kender fra tidligere.

Det er ikke nogen hemmelighed, at PLO's nuværende bestyrelse ikke kan se de sundhedsfaglige grunde til at flytte sygebesøg og samtaleterapi ud af den centrale overenskomst. RLTN’s ønske om dette handlede nok mere om politik end sundhedsfaglighed. Faktum er dog, at udflytningen er en del af OK14, som PLO har tiltrådt, og som vi i bestyrelsen må forholde os til. Det er baggrunden for, at vi har arbejdet for, at udflytningen er indhegnet så skarpt, som det er tilfældet.

Aftalen giver mulighed for, at vi også kan lave andre regionale aftaler, hvis der fx er særlige lokale behov. Det har altid været PLO’s politik at lave regionale aftaler, der hvor det giver mening. Det vil vi fortsat gøre.

Denne aftale har i sig selv ingen betydning for medlemmerne, når den står alene. Den får kun betydning, hvis man i din region, kan blive enige om de økonomiske og faglige vilkår, der skal gælde for sygebesøg og samtaleterapi i aftaleperioden. Det er klart, at PLO forventer nogle tydelige forbedringer af aftalerne, både for patienter og klinikker, såfremt der skal ske denne udflytning fra den landsdækkende overenskomst.

PLO’s forhandlingsudvalg vil naturligvis følge udviklingen nøje.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand 
Christian Freitag 
tlf. 5134 3501, c.freitag@dadlnet.dk

Til toppen

 

Fra 1. maj bliver nyfødte screenet for cystisk fibrose 

Nyfødte screenes rutinemæssigt for 16 sjældne medfødte stofskiftesygdomme. Screening for cystisk fibrose bliver den 17. sygdom, som nyfødte screenes for via hælblodprøven, som tages på fødestedet.

Man forventer, at man ved screeningen årligt vil identificere:

  • ca. 13 nyfødte med cystisk fibrose
  • knap 80 raske nyfødte, som er bærer af CF-genet

Forældrene får direkte besked. Børn med CF vil blive fulgt på det CF-center, de hører til, idet tidlig målrettet intensiv behandling kan bedre prognosen.

Men screeningen fanger ikke alle. Man forventer, at der hver andet år vil være et barn med cystisk fibrose, som ikke identificeres ved screeningen.

Læger skal derfor være opmærksomme på, at børn med symptomer på CF fortsat skal undersøges for sygdommen.

Læs mere om screeningsprogrammet  
Læs Sundhedsstyrelsens nyhed om screening af nyfødte for cystisk fibrose   

For yderligere oplysninger kontakt:
Overlæge, Ph.d. i Sundhedsstyrelsen 
Christine Brot 
Tlf. 7222 7824, chb@sst.dk   

Til toppen

 

Referat fra PLO's repræsentantskabsmøde 

PLO har lørdag den 2. april holdt repræsentantskabsmøde. Der er udarbejdet et bestyrelsesgodkendt kortfattet referat.

Du kan læse referatet fra repræsentantskabsmødet den 2. april her (kræver login).

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk
 
Til toppen

 

Speciallægefortegnelsen er tilgængelig på laeger.dk

Sekretariatet har fået henvendelser fra praktiserende læger, der spørger efter speciallægefortegnelsen. Den udgives ikke længere som bog, men findes på laeger.dk.

Du kan se speciallægefortegnelsen her.

For yderligere oplysninger kontakt: 
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen

 

MediBOX – bl.a. med støtteværktøj til akkreditering

MediBOX, der udgives af Månedsskrift for Almen Praksis er nu udkommet i version 9.0. Der er bl.a. kommet en forbedret søgefunktion, et unikt støtteværktøj til akkreditering, hvor besvarelserne fx bearbejdes/omskrives til jeres lokale forhold og meget mere. 

Se mere ved at logge på med dette midlertidige brugernavn og password til PLO/DSAM:  Brugernavn: PLO/DSAM og adgangskode: PLO/DSAM. Der logges ind i øverste højre hjørne på www.medibox.dk.

For yderligere oplysninger kontakt: 
MediBOX redaktør og praktiserende læge
Thomas Greibe
Thomas.greibe@dadlnet.dk   

Til toppen

 

Se programmet for WONCA Europe kongressen i juni i Bella Center

Om 7 uger løber WONCA-kongressen af stablen i Bella Center i København. Programmet findes nu på hjemmesiden, se det her. Det er et resultat af det meget store antal abstracts, som folk fra 65 lande har indsendt. Der er lagt op til nogle spændende dage, hvor også 7 keynote talere, som alle er kapaciteter inden for almen praksis, vil markere kongressens temaer.

Husk, at der den 15. maj er deadline for at tilmelde sig til normal pris – herefter er der en forhøjet takst. Brug hjemmesiden til tilmelding, her kan du også holde dig orienteret og tilmelde dig WONCA’s nyhedsmail.
 
Hvis du har spørgsmål om WONCA, kan du henvende dig til kongressens administrative leder, Kirsten Talbro Laraignou, talbro@fasttvnet.dk, tlf. 22 72 46 04.

Til toppen

 

Nyt fra PLO-Hovedstaden

Faglig koordinator til KAP-H

KAP-H søger en faglig koordinator med start 1. september 2016. Den faglige koordinator vil sammen med den anden faglige koordinator og den administrative koordinator udgøre det koordinatorteam, som har den daglige ledelse af KAP-H. De faglige koordinatorer er KAP-H's lægefaglige spydspidser og inspiratorer, der sikrer, at KAP-H løfter kvalitetsarbejdet i almen praksis.

Stillingsopslag kan ses her.  

Den ny faglig koordinator i KAP-H afløser Jesper Lundh, som går på pension.

Praksisbesøg om medicingennemgang

KAP-H tilbyder et 1-times medicinkonsulentbesøg i din praksis, der kan inspirere til at få medicingennemgang integreret i din praksis og give dig viden om de redskaber, som du kan bruge ved medicingennemgang. 

Inden besøget opfordres du til at sende medicinlister, parakliniske data og diagnoser for to patienter til Klinisk Farmakologisk Afdeling via den dynamiske henvisning: ”AP Medicingennemgang RegH”; via fax. 3531 5096 eller via mail til medicinfunktionen@regionh.dk

Vær opmærksom på, at du skal have patientens samtykke, hvis du henviser, og at cpr-nr. skal udelades i fax og mail.

På besøget gennemgår medicinkonsulenten ændringsforslagene fra Klinisk Farmakologisk Afdeling og demonstrerer de redskaber, som du kan bruge ved medicingennemgang. Fokus er på den kritiske, kliniske stillingtagen til patienternes medicinering.

Det er hensigten, at du efter besøget får øget fokus på de polymedicinerede patienter og lyst til at arbejde med medicingennemgang − fx på det opsøgende hjemmebesøg (0121) og ved kronikerårskontrollen (0120). 

Besøget kan kombineres med et besøg, der fokuserer på rationel farmakoterapi med udgangspunkt i dine ordinationsdata (2 timer). Besøgene indgår i KAP-H's samlede tilbud fra Medicinteamet og understøtter relevante standarder i forbindelse med akkreditering.
Besøgene er uden honorering.
Kontakt medicinfunktionen@regionh.dk, hvis du ønsker besøg.

Oversigt over § 2-aftaler med nye takster pr. 1. april 2016

De nye takster kan ses her. (pdf)  

Oversigten findes her

Til toppen
 


08/2016 - 29. april 2016