PLO'rientering nr. 4 2016

Indhold

Kræftopfølgning i almen praksis

Der foregår aktuelt et udredningsarbejde, der skal beskrive konsekvenserne af at udlægge en del af kræftopfølgningen til almen praksis. Både PLO og DSAM deltager i dette. Både politisk og lægefagligt kan vi godt se det fornuftige i dette. Men der resterer store spørgsmål til opgavens art, vores kapacitet og økonomien.

Opgaven bliver ikke lagt ud, før der er indgået en aftale med PLO.

Vi har dog erfaret, at en del ambulatorier allerede er i gang med denne udlægning af endda ret detaljerede opfølgningsprogrammer.

Hvis hver praktiserende læge uden videre accepterer at overtage disse opfølgninger, så er det meget vanskeligt for os at forhandle en aftale om dette. Hvis I modtager sådanne epikriser, vil jeg derfor bede jer skrive venligt tilbage til afdelingen og eller til jeres lokale praksiskonsulent, gerne med kopi til PLO-regionalt.

I kan blot skrive, at vi ikke kan overtage opgaven endnu, så længe det ikke er aftalt med sygehusledelsen og regionen.

Der kommer naturligvis information ud fra PLO, når en evt. aftale er faldet på plads.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand 
Christian Freitag 
tlf. 5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk

Til toppen


 

PLO skal blive bedre til at varetage klinikkernes interesser

I efteråret blev alle PLO’s medlemmer spurgt, om de ville deltage i PLO’s medlemstilfredshedsundersøgelse. Det valgte knap 1600 at gøre. Nu foreligger resultaterne. Der er generel tilfredshed med PLO. Medlemstilfredsheden er dog faldet marginalt siden 2012, hvor der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse. Til gengæld er medlemmernes loyalitet over for PLO steget.

PLO’s medlemmer er mest tilfredse med rådgivningen. Der, hvor PLO klarest har potentiale til at forbedre sig, er på følgende to områder: Interessevaretagelse og image.

Læs formandens reaktion på resultatet her.

Læs hele rapporten som pdf

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Telefon: 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Til toppen


Databeskyttelsesdagens Pris kan downloades fra hjemmesiden

Der har været en del interesse for at få en kopi af den databeskyttelsespris, som PLO modtog i sidste måned. Derfor kan den nu hentes ned fra hjemmesiden som pdf.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Telefon: 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Til toppen


 Nr. 04/2016 - d. 26. februar