PLO'rientering 24/2017


Nyt fra bestyrelsen: Urafstemning om OK18


Kære kolleger!

84 pct. af alle praktiserende læger afgav deres stemme ved urafstemningen om OK18. 83 pct. af de afgivne stemmer var for, 13 pct. var imod.
                                                                 
Det er en meget fin tilslutning, og på bestyrelsens vegne: Tak for det. På den anden side var det også nødvendigt, dels på grund af den situation, som PLO har været i i de seneste 3-4 år, dels fordi aftalen jo lægger op til nogle ændringer, som kræver, at vi bevæger os sammen og ikke i to halvdele.

Der har været nogle indlysende bekymringer i forhold til, om vi har hænder nok til at løfte denne aftaleforpligtelse. Det er bestyrelsens opfattelse, at ved hjælp af lidt flere personaletimer, og ved at vi løser en del af opgaverne i fællesskab, så kan vi absolut godt leve op til aftalen og samtidig sikre nogle bedre arbejdsforhold for de praktiserende læger. I PLO vil vi både centralt og regionalt gøre, hvad vi kan, for at lette overgangen til OK18. Det vil vi løbende informere om, og vi vil følge udviklingen ret tæt.

Skal vi indgå i klynger hurtigst muligt?
Vi har allerede modtaget en del henvendelser og spørgsmål om ”hvordan med de der klynger?” Lige for at gøre det helt klart:

Det er ambitionen at vi alle indgår i en ”kvalitetsklynge” senest ved udgangen af denne overenskomstperiode, men meget gerne inden d. 1. november 2019. Det er det tidspunkt, hvor RLTN afgør, om det er nødvendigt at gennemføre akkrediteringsrunde 2 for de klinikker, der ikke indgår i en klynge.

Vi har altså to år til at etablere denne struktur. Naturligvis vil vi gerne i gang så hurtigt som muligt, men tiden er ikke den vigtigste faktor. Den vigtigste faktor er at gøre det ”ordentligt”, så det kommer til at give mening for alle og i sidste ende give os et rigtig godt kvalitetsarbejde, der når ud til alle kolleger i landet.

Det er på den baggrund, at RLTN og PLO i fællesskab har etableret et ”program”, som det hedder. ”Programmet” har til formål at facillitere både etableringen af klynger og selve kvalitetsarbejdet i klyngerne. Programmet skal, i sagens natur, først etableres, inden det kan løse opgaven. Det sker her i slutningen af 2017.  

En af tankerne bag kvalitetsarbejde i ”klynger” er, at vi skal lære af hinanden, og at klyngen også skal se på klyngens samlede kvalitet. Enkelte steder i udlandet har der været en tendens til, at man søgte sammen med de klinikker, der lignede ens egen, og i nogle tilfælde nærmest ekskluderede klinikker, der ikke lige ”passede ind”. 

Idéen med ”klynger” i OK18 er nærmest den stik modsatte. Vi skal lære af nogle, der gør det på en anden måde end os selv, og nogle gange er det os, der skal inspirere andre. En ”klynge” skal således meget gerne indeholde et bredt udsnit af praktiserende læger. Det er en af årsagerne til, at vi skal op i et lidt større volumen end de fleste 12-mandsforeninger.

I første omgang kan jeg kun opfordre til, at man drøfter situationen i de lokale fora, man indgår i: PLO-K, Lægelaug, DGE-grupper, 12-mandsforeninger, og hvad vi ellers kalder det:

  • Hvilke muligheder er der, i vores område, for at lave klynger med fornuftige størrelser og samtidig få alle med? 
  • Kan vi give klinikkerne valgmuligheder mellem flere klynger?
  • Hvilke naboområder bør vi måske kontakte, inden vi beslutter os? 
  • Hvordan kan vi sikre, at alle klinikker får tilbuddet om en klynge i vores område?

Jeg håber, at I kan følge denne tanke. Hellere bruge de næste par måneder på at forberede etableringen godt, i et hensyn til alle kolleger og i øvrigt også vores overenskomst, frem for at være klar hurtigst muligt i 2018. Det er der ingen, der har hverken ønske eller forventning om.

PLO vil løbende komme med informationer om alt tænkeligt inden for etableringen af klyngerne, lige fra vedtægter, økonomi og selve kvalitetsarbejdet. Vi har dog kun lige tiltrådt overenskomsten. Det ovenfor nævnte ”program” skal derfor først etableres, før vi rigtig kan producere det materiale, som vi alle skal bruge i arbejdet med at etablere klyngerne.

Jeg håber, at denne introduktion til arbejdet i klyngerne giver lidt forståelse for det, vi skal i gang med.

God weekend.

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen 


Så er det sidste udkald, hvis du skal med på Lægedage i år! 

Så er det sidste udkald, hvis du skal med på Lægedage i år!
Mere end 2800 har allerede tilmeldt sig. Hvis du skal med, er det nu, du skal tilmelde dig. Sidste frist er onsdag den 1. november. 

Af hensyn til forplejning, lokaler og anden praktik er det ikke muligt at tilmelde sig senere ej heller ved at møde op i Bella Center. 

Der er stadig pladser på mange spændende kurser. 

Se kataloget for Lægedage.

Tilmeld dig her.

For yderligere information kontakt:
Ansvarlig for Lægedage Eva Maria Mogensen
Tlf. 3544 8385, emm.plo@dadl.dk

Til toppen 


Hvad vil du gerne spørge PLO's og DSAM's formand om?

På Lægedage vil der traditionen tro om tirsdagen (14. november kl. 17.20-18.30) blive holdt en session, ”Mød formændene”, hvor PLO’s og DSAM’s formænd møder op for at svare på spørgsmål fra medlemmerne og fra ordstyreren, Nynne Bjerre Christensen.

Hvis du har noget, du gerne vil have Christian Freitag eller Anders Beich til at forholde sig til, er du velkommen til at sende dit spørgsmål til PLO’s sekretariat. PLO kan ikke garantere, at lige netop dit spørgsmål bliver stillet – men alle spørgsmål blive videreformidlet til ordstyreren.

Du kan sende dit spørgsmål til:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Til toppen 


Status for dataindberetning

Som beskrevet i tidligere udgaver af PLO’rientering har PLO indgået aftale med systemhusene om at genetablere de lovpligtige dataindberetninger fra almen praksis til de landsdækkende kvalitetsdatabaser. 

Med OK18 er denne aftale blevet en del af den såkaldte milepælsplan (bilag7), der kører gennem resten af 2017 og til udgangen af 2018.

En vigtig forudsætning for at få genetableret indberetningen er opbygningen af en ny, teknisk indberetningsfunktion i hvert af journalsystemerne, så kun de relevante data sendes direkte fra journalsystemet til den landsdækkende diabetesdatabase. 

Det er systemhusene, der selv vælger, hvordan de bedst bygger indberetningsfunktionen ind i journalsystemet, så der også skabes værdi for klinikken via overblik over de indberettede data (kvalitetsrapporter). Systemhuset A-data har som den første implementeret den tekniske indberetningsfunktion. Primo november følger EG, Novax, Ganglion og Multimed efter, mens CGM og Clinicare er klar ved udgangen af november. 

Så snart ens system er klar, og man som læge har fået besked om dette fra sit systemhus, er der således intet til hinder for, at man går i gang med at indberette data på diabetesområdet. Det kan med fordel ske, når patienten i forvejen er inde til årskontrol.

Næste område er KOL-data, som forventes teknisk implementeret frem mod 1. april 2018. I takt med, at alle systemhuse bliver klar med den nye indberetningsfunktion, vil PLO, sammen med DSAM, systemhusene og regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP), som driver de landsdækkende databaser, udarbejde yderligere informationsmateriale og vejledning om, hvordan man som klinik kommer godt i gang med indberetning.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen 


DSAM har sendt to vejledninger i høring

DSAM har sendt to vejledninger til almen praksis i offentlig høring. Den ene omhandler kræftopfølgning: ”Kræftopfølgning i almen praksis”. Den anden omhandler hjertesygdomme:  ”Iskæmisk hjerte-kar-sygdom, spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling”. 

Eventuelle bemærkninger til vejledningerne skal sendes til DSAM på mail: dsam@dsam.dk. Både overordnede og specifikke kommentarer er velkomne. Ved specifikke kommentarer, så indsæt venligst link til den side, kommentaren vedrører.

Du finder vejledningerne her.

Bemærk at deadline for kommentarer til ”Kræftopfølgning i almen praksis” er 2. november, og deadline for kommentarer til ”Iskæmisk hjerte-kar-sygdom, spørgsmål og svar om forebyggelse, udredning og behandling” er 12. november. 

Det bemærkes, at PLO afgiver sit eget høringssvar til de to vejledninger. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Sekretariatschef i DSAM Louise Hørslev
Telefon: 7070 7431, lh@dsam.dk

Til toppen 


Husk at bruge dine efteruddannelsesmidler

Ved årets udgang må du maksimalt have en saldo svarende til din tildeling i 2017. Saldo, der overstiger årets tildeling, vil blive ført tilbage til fonden. 

Det betyder, at hvis du sammenlagt for 2016 og 2017 har mindre end 15.800 kr. stående på din konto til den selvvalgte efteruddannelse, bliver de stående på kontoen. Hvis du derimod har mere end 15.800 kr. stående på din konto pr. 31. december 2017, tilbageføres det beløb, der overstiger de 15.800 kr. De samme regler gælder for dage til systematisk efteruddannelse. Her er det dage, der overføres eller tilbageføres. 

Har du midler, som du skal have anvendt inden årets udgang, skal du sende ansøgning hurtigst muligt.

Vi gør opmærksom på, at du kan bruge dine midler til de forestående Lægedage i uge 46. Der kan først søges om refusion under Lægedage eller umiddelbart efter afslutningen af Lægedage. 

Har du deltaget i et kursus på Lægedage, som er godkendt til systematisk efteruddannelse, skal du være opmærksom på, at det i refusionssystemet vil blive trukket som én dags systematisk efteruddannelse. Deltager du flere dage på Lægedage, vil disse blive trukket fra din konto til selvvalgt efteruddannelse.

Tilmeldingsfristen til Lægedage er den 1. november 2017. 

Sådan søger du din refusion efter din deltagelse i et godkendt kursus
Hvis kurset er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis, kan du søge refusion online, efter du har deltaget i et kursus. Det forudsætter, at du har penge på din efteruddannelseskonto. 

Når du søger om refusion, logger du ind på https://www.laeger.dk/PLO/refusion. Midt på siden er et link til refusion. Du skal logge på med privat NEM-ID. 

På siden finder du information om, hvordan du søger refusion. Du kan også få overblik over dine midler til efteruddannelse samt dine tidligere ansøgninger og udbetalinger. 

Din private konto kan ikke bruges til dækning af kurser for amanuenser, vikarer eller andre i din praksis.

For yderligere oplysninger om refusion for efteruddannelse kontakt:
3544 8498 eller euf.plo@dadl.dk

Til toppen 


PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde den 2. november 2017 kl. 17.00 i Søhuset, Hørsholm

PLO-Hovedstaden afholder ordinært medlemsmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00-19.40 i Søhuset, Hørsholm. Der vil være middag efter mødet. 

Tilmelding kan ske her senest den 31. oktober.

Husk framelding, hvis du får forfald efter tilmelding. Dagsorden til mødet er udsendt pr. mail til medlemmerne.

Til toppen 


PLO-Syddanmark

Medlemsmøde

PLO-Syddanmark holder medlemsmøde den 23. november 2017 kl. 17.30-20.30 i Fredericia Messecenter.
Læs mere.

Til toppen