PLO'rientering 22/2018


  Nyt fra bestyrelsen: Ingen nemme løsninger på manglende tilgængelighed

  Danskernes behov for at gå til lægen er stort. Mange er bekymrede for deres helbred, og det kommer ikke til at ændre sig de næste mange år. Tværtimod. Vi lever længere, og derfor vil der også være flere borgere med kroniske sygdomme og andre lidelser.

  De praktiserende læger mærker presset på almen praksis ved, at der er travlt i vores klinikker. Vores patienter mærker det ved, at der ofte er en vis ventetid, før de kan komme til hos deres læge. 

  Måske derfor ser vi en fremvækst af private aktører som Hejdoktor.dk, der tilbyder videokonsultationer eller receptfornyelse uden for almindelig arbejdstid, eller Privatlægen.dk, der kan sende en læge på hjemmebesøg med kort varsel. 

  Der er ikke noget galt i, at private aktører byder ind med tilbud, der ligger udover, hvad man kan modtage fra den offentlige sygesikring. Men det er bekymrende, hvis danskerne oplever, at den praktiserende læge ikke er tilgængelig nok. Og det er der en del, der tyder på.

  Efter min mening er der i dag for lang ventetid på en ”normal” konsultation hos lægen, også selv om vi selvfølgelig altid skaffer os tid til akutte patienter. 

  Desværre er der ikke nogen nem løsning. 

  Vi skal naturligvis udnytte de digitale muligheder, og her tager vi jo et stort skridt, når vi om forholdsvis kort tid tager hul på app’en ”Min Læge”, der giver patienterne mobil adgang til egen læge og øger mulighederne for selvbetjening for patienterne. 

  Det indgår i version 2 af app’en, at vi afprøver tekniske løsninger for videokonsultationer via app’en. Det er dog helt afgørende at vi baserer det på praktiske erfaringer og reel sundhedsfaglig værdi for patienten, og ikke kun gør det fordi mange danskere efterhånden har lært af bruge Facetime.

  Dertil er der naturligvis hele den økonomiske side. Det er vi slet ikke nået til endnu. 

  Det er aftalt, at vi i løbet af 2019 gennemfører et forsøgsprojekt med videokonsultationer i Region Syddanmark. Det vil vi vende tilbage med nærmere information om her i PLO’rientering.

  De digitale muligheder løser bare ikke det grundlæggende problem, som er, at vi er for få læger til at hjælpe et voksende antal patienter med et stigende behov for at gå til lægen.

  PLO har i årevis peget på behovet for flere praktiserende læger. Vi oplever i denne tid, at der omsider bliver lyttet, og på længere sigt vil det forhåbentlig afhjælpe en del af problemet.

  Dels ved at der uddannes flere speciallæger i almen medicin, dels ved at vi får økonomisk mulighed for at øge vores omsætning og derved ansætte mere personale i klinikkerne. Det er på længere sigt det eneste, der kan sikre den bedre tilgængelighed i almen praksis, vi alle sammen ønsker.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag
  tlf.  5134 3501, cfreitag@dadlnet.dk


  Til toppen


  Husk at stemme! Valg til PLO's repræsentantskab

  I år er der valg til PLO's repræsentantskab. Valget skydes i gang på mandag den 26. november og slutter den 10. december 2018. Læs mere om kandidaterne fra de fem regioner, og læs deres valgoplæg.  

  Afstemningen foregår elektronisk.

  På mandag får du en mail fra valgsekretariatet, og så er valget i gang. Du kan afgive din stemme fra 26. november til 10. december kl. 12.00.
  Der er valg til PLO-R og PLO's repræsentantskab hvert andet efterår i lige år.

  Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, og funktionstiden begynder den 1. januar. De valgte kandidater får direkte indflydelse på PLO's politiske arbejde. 

  Se alle kandidaterne, og læs deres valgoplæg på www.laeger.dk/plo-valg-2018.

  Valgresultat offentliggøres på vores hjemmeside, når de sidste stemmer er talt op.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Hanne Andersson
  Tlf. 35448473, ha.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Den kollektive økonomiramme

  På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første tre kvartaler af 2018 er der beregnet en prognose for hele det første overenskomstår. 

  Prognosen viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 250 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 73.500 kr. pr. læge.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Flemming Bro modtog årets Mahlerpris

  Mahlerprisen, de praktiserende lægers ærespris, er i år blevet tildelt praktiserende læge og professor ved Aarhus Universitet Flemming Bro. Prisen blev uddelt på årets Lægedage i Bella Center.

  Valget af Flemming Bro begrundes især i, at han gennem mange år har bidraget til at udvikle forskningen i almen medicin, blandt andet på kræftområdet.

  Læs mere om Mahlerprisen og årets modtager

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Hæderspris til tre praktiserende læger i Grenaa

  Lægefællesskabet i Grenaa, der drives af de praktiserende læger Jannik Falhof, Hans Christian Kjeldsen og Mogens Vestergaard, modtager i år hædersprisen Den Gyldne Skalpel, som hvert år uddeles af Dagens Medicin.

  De får prisen, blandt andet som anerkendelse af at de har sat sig som mål at vise, at det er muligt at drive lægepraksis i vandkantsdanmark under den almindelige overenskomst og samtidig have tid til andre lægefaglige interesser. Blandt andet er det en praksis, der lægger stor vægt på uddannelse, og Lægefællesskabet har kontinuerligt uddannelseslæger og medicinstuderende.

  Det er første gang i de 17 år, Den Gyldne Skalpel er blevet uddelt, at prisen gives til almen praksis.

  Læs mere om, hvorfor Den Gyldne Skalpel tildeles Lægefællesskabet i Grenaa, her - begge artikler kræver login: 
  Tillykke til Grenaa! Tillykke til Freitag! Tillykke til ­almen praksis! 
  Jysk praksis får Den Gyldne Skalpel

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


  Julemærkehjem – et tilbud til udsatte børn i mistrivsel

  Sekretariatet er blevet kontaktet af Julemærkefonden, der driver de fem julemærkehjem, hvor udsatte børn i alderen syv til 14 år kan få plads. Julemærkefonden ønsker at styrke praktiserende lægers kendskab til dette tilbud. 

  Kapaciteten er for nylig blevet udvidet med 30 pct., og i alt kan 1000 børn i mistrivsel årligt få plads på et af de fem julemærkehjem, som er spredt i hele landet – i Kruså, Hobro, Ølsted, Skælskør og Roskilde.

  En ansøgning om ophold på et af de fem Julemærkehjem går altid gennem en læge – oftest barnets egen praktiserende læge. Ansøgningsskemaet til et ophold findes på www.julemaerket.dk/ansog.

  Ansøgningen vil blive vurderet af Julemærkehjemmenes visitator, overlæge Birgitte Højgaard Roikjer.

  Julemærkehjemmene hjælper børn, der mistrives. Det kan eksempelvis være børn, der har brug for hjælp til at tackle mobning, ensomhed, lavt selvværd og overvægt.

  Et ophold på ti uger er et gratis tilbud til børn mellem syv-14 år. Julemærkehjemmene følger børnene et år efter endt ophold, og du kan se resultaterne for trivsel og vægttab på: www.julemaerket.dk/resultater

  På julemærkehjemmene bliver udsatte børn en del af et fællesskab med støtte, sammenhold og omsorg for både børn og voksne. Motion og sund kost er en stor del af dagligdagen på Julemærkehjem, og børnene lærer om både fysisk og psykisk sundhed.

  Børn, der kommer på julemærkehjem, bliver fulgt op til et år efter, de afslutter deres ophold.

  Hvis du vil vide mere om julemærkehjemmenes arbejde med udsatte børn, er du velkommen til at ringe til Julemærkefonden på telefon: 3313 3745. Julemærkefonden stiller også gerne op ved faglige sammenkomster.

  Læs evt. mere på: www.julemaerket.dk

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Jonas Heltberg
  Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Nordisk Kongres 2019

  DSAM er vært for Nordisk Kongres i 2019. Det overordnede tema på Nordisk Kongres er ”Core Values”.  Kongressen bliver afholdt 17-20. juni 2019 i Aalborg. Registrering er åben nu. Du kan indsende abstracts indtil 17. december 2018.

  Til kongressen vil der blandt andet være en kvalitetslounge for græsrodsprojekter. Her kan du præsentere projekter fra egen praksis i et loungeområde, der lægger op til kollegial erfaringsudveksling og dialo­g om kvali­tets­udvikling over en kop kaffe.

  Du kan præsentere dit projekt som en almindelig power point, evt. kombineret med lyd og leven­de billeder, eller som animationsfilm. Den vil blive vist gentagne gange på kvalitetsloungens tv-skærme.

  Læs mere om Kvalitetsloungen på Nordisk Kongres for Almen Medicin 2019 på: http://www.nordicgp2019.dk/quality-lounge               

  Læs mere om Nordisk Kongres for Almen Medicin 2019 på: http://www.nordicgp2019.dk         

  Du kan også tilmelde dig kongressens nyhedsbrev på: http://www.nordicgp2019.dk/newsletters

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Sekretariatschef Louise Hørslev, DSAM
  Tlf. 5154 1353, lh@dsam.dk


  Refusionssystemet lukket i januar

  I forbindelse med årsafslutningen vil refusionssystemet være lukket i januar måned. Det åbner dog igen i februar, hvor du kan søge refusion for indkøbt studiemateriale eller kurser afholdt i januar 2019.

  Det betyder, at du i den måned ikke har mulighed for at søge om refusion for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter og studiemateriale eller søge om godkendelse af kursusaktiviteter. 

  Deltager du i efteruddannelsesaktiviteter, eller køber du studiemateriale i denne periode, kan du søge refusion når systemet åbner igen i februar.

  Har du spørgsmål, kontakt:
  Efteruddannelsessekretariatet for Fonden i Almen Praksis
  Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk  

  Til toppen


  Lægedage i levende billeder

  Dybsindige debatter, faglig fordybelse og socialt samvær. Mere end 3100 deltog, og der blev afholdt 139 forskellige kurser for praktiserende læger og deres praksispersonale. Sådan var Lægedage 2018. 

  Du kan gense højdepunkter som sundhedsministerens tale, formandsdebatten og meget mere i vores videoklip. Find også link til kursusrefusion og kontaktoplysninger, hvis du har kursusforslag.

  Læs mere om Lægedage, og se videoerne

  For yderligere oplysninger kontakt
  PLO-Efteruddannelse
  Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk

  Til toppen


   

  PLO-Hovedstaden

  Opslag af ledige kapaciteter kan ses på PLO-H's hjemmeside

  På forsiden af www.plo-hovedstaden.dk ligger der nu et link til aktuelle opslag af ledige kapaciteter i Region Hovedstaden. 

  Tværsektorielle kurser om demens

  Ønsker du eller dit klinikpersonale at tilmelde dig/jer et af de tværsektorielle kurser om demens, kan du se mere om kurser og tilmelde dig her

  Til toppen


  FAQ:

  Honoreres der for receptfornyelse? 

  En receptfornyelse er en uændret genudstedelse af en recept, uden at det har været nødvendigt med en konsultation/TK/e-mail kons. Receptfornyelse omfatter kontrol i journal til sikring af, at der er tale om en genudstedelse, og at tidspunktet passer. Receptfornyelser honoreres ikke.


  Hvis ordination af medicin indebærer, at der skal udøves et (fornyet) lægeligt skøn, er der ikke tale om en receptfornyelse, men om en konsultation/TK/e-kons. 

  Populationsomsorg – må vi indkalde patienter? 

  Fornyelsen af Overenskomst om almen praksis fra januar 2018 indeholder i endnu højere grad end tidligere opgaver for almen praksis, som indebærer, at lægerne udviser populationsomsorg for deres patienter bl.a. i forbindelse med de nye kronikerprogrammer.

  Det er således forudsat i overenskomsten, at de praktiserende læger fx er proaktive i forhold til deres kroniske patienter. Hertil kommer, at sundhedsloven definerer en række forebyggelsesopgaver i forhold til svangre- og børneomsorg, vaccinationer og ved screeningsprogrammer, som almen praksis skal varetage.

  Øget fokus på forebyggelse og populationsomsorg betyder således, at de praktiserende læger gerne må tage kontakt til patienterne og være servicemindede ved fx at sende påmindelser om årskontroller, invitation til vaccinationer m.v. 

  Almen praksis’ indkaldelse af patienterne honoreres generelt ikke. Eneste honorarværdige indkaldelse findes i Profylakseaftalen, som indeholder ydelse 8618 = telefonisk henvendelse til forældrene forud for MFR-vaccination.

  Patienters ret til aktindsigt – hvornår må man kræve betaling?

  Patienter over 15 år har ret til aktindsigt i egen journal. Retten omfatter hele journalen og er uafhængig af, om den er elektronisk eller i papirformat. En anmodning om aktindsigt skal imødekommes inden syv arbejdsdage.

  Aktindsigt er siden maj 2018 gratis for patienten/patientens advokat. Ønsker patienten ikke at afhente journaludskriften, men at få den tilsendt, er det dog PLO’s vurdering, at lægen har mulighed for at anmode patienten om dækning af forsendelsesomkostninger og evt. også et rimeligt gebyr for håndtering af forsendelsen. 

  Lægen kan anmode om forudbetaling. Alternativt kan lægen anmode om en frankeret svarkuvert fra patienten. Endelig er det en mulighed, at patienten medbringer et originalt indpakket USB-stik, som klinikken så (gratis) lægger materialet på. Af hensyn til it-sikkerheden er det væsentligt, at der er tale om et nyt USB-stik.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO medlemsservice
  Telefon: 3544 8477, plo@dadl.dk 

  Du kan også finde svar på en lang række spørgsmål i FAQ om ydelser i almen praksis

  Til toppen

   


  PLO'rientering 22/2018 bragt d. 23. november 2018