PLO'rientering 21/2018


Nyt fra bestyrelsen: Vi hylder vores fag på Lægedage 2018

Jeg glæder mig i denne tid - for på mandag kan vi slå dørene op i Bella Center og byde velkommen til Lægedage 2018. Lægedage er vores faglige festival, hvor vi dyrker det almenmedicinske fag og vores faglige fællesskab, og hvor vi udvikler os fagligt på mange forskellige områder. Vi bliver i år mere end 3100 deltagere. Vel mødt!

Gunver Lillevang - Praktiserende Lægers Organisation

Mandag lyder startskuddet til fem dage med spændende kurser, debatter, færdighedsværksteder, faglig fordybelse, kollegialt samvær, hyggelige stunder og netværksdannelse på Lægedage.

Der er i år mere end 3100 deltagere på Lægedage, som bliver afholdt i Bella Center i København fra den 12. til 16. november 2018. Cirka en tredjedel af alle PLO’s medlemmer vil være til stede i løbet af de fem dage, og dertil kommer en stor del af vores praksispersonale. Samtidig deltager 302 yngre almenmedicinere og 178 KBU-læger. 

Temaet for årets Lægedage er: ”Faglighed i fællesskab - med fokus på faglighed og trivsel kan vi i fællesskab styrke almen praksis”.

Åbningssession med deltagelse af bl.a. sundhedsministeren
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby holder åbningstalen. Efterfølgende har vi inviteret et panel til åbningsdebatten om faglighed i fællesskab. I sidste del af åbningssessionen bliver årets Mahlerpris uddelt, og vi bliver klogere på, hvad fællesskaber er og kan.

Stil spørgsmål til dine formænd i formandsdebatten
Tirsdag kan du møde både din faglige og din fagpolitiske formand, og du kan stille spørgsmål til PLO’s formand Christian Freitag og DSAM's formand Anders Beich, når der afholdes formandsdebat med overskriften: ”Hvad er kvalitet i almen praksis?”

Har du spørgsmål, og vil du øge din chance for, at de når at komme med i debatten? Så kan du på forhånd, senest mandag 12.11. kl. 12.00, sende dine spørgsmål til de to formænd på mail til: emm.plo@dadl.dk

Faglighed, fællesskab og trivsel - hvordan hænger det sammen?
Onsdag afholder vi et åbent kursus, hvor alle deltagere på Lægedage er velkomne. Her stiller vi skarpt på de tre elementer: ”Faglighed, fællesskab og trivsel”. Du kan møde fem oplægsholdere, der giver inspiration udefra og fra almen praksis.

Følg med på de sociale medier
Er du på Twitter, kan du hjælpe os med at dele højdepunkterne fra Lægedage. Brug hashtagget: #lægedage.

I PLO’s lukkede Facebook-gruppe, PLO – Medlemsservice og Nyheder, vil vi løbende lægge nyt fra Lægedage op. Her er du meget velkommen til at kommentere og lægge billeder op i debattrådene.

Lægedage er en god anledning til at få inspiration både fagligt og organisatorisk. Det er samtidig en oplagt mulighed for at møde kolleger fra hele landet, føle fællesskabet i det at være en profession og ikke mindst til at tage nogle drøftelser af, hvordan vi ser på fremtidens sundhedsvæsen og livet i almen praksis.

Håber vi ses til Lægedage :-)

For yderligere oplysninger kontakt:
Formanden for Styregruppen for Efteruddannelse Gunver Lillevang
gunver@dadlnet.dk

Til toppen


Ny app på vej: ”Min Læge”

PLO forventer at kunne lancere app’en ”Min Læge” sammen med Sundheds- og Ældreministeriet inden jul.  Med app’en udnytter vi mulighederne i en digital tidsalder, så adgangen til egen læge bliver langt mere overskuelig for vores patienter. Få mere at vide om app’en i vores FAQ. 

Den 20. december 2018 forventer PLO sammen med Sundheds-og Ældreministeriet at kunne lancere app’en ”Min Læge”, der giver patienterne mobil adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som e-konsultation. App’en skal øge mulighederne for selvbetjening for patienterne. 

Med ”Min Læge” kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. App’en vil også give den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser. I løbet af 2019 bliver app’en udvidet med nye funktioner, så det fx bliver muligt at få indsigt i egne børns oplysninger om vaccinationer, se prøvesvar fra lægen, booke tid hos lægen og meget mere. 

På sigt vil app’en også give klinikken mulighed for eksempelvis at sende påmindelser og beskeder direkte ud til patienterne frem for ”kun” at annoncere vigtige beskeder på klinikkens hjemmeside. 

App’en er udviklet i tæt samarbejde mellem PLO, systemhusene, MedCom og Sundhedsdatastyrelsen. Da app’en er en ny løsning, der skal virke på tværs af mange forskellige it-systemer og samtidig opleves som et fornuftigt supplement til klinikkernes egne hjemmesider, har PLO valgt at starte med et begrænset antal funktioner. Derfor forventer vi heller ikke, at app’en som sådan påvirker dagligdagen i klinikken. 

Systemhuset CGM/XMO tilbyder allerede i dag en mobil adgang via app’en ”Mit Helbred”. Erfaringen herfra er bl.a., at antallet af e-konsultationer ikke øges, selv om der åbnes en supplerede kommunikationskanal for patienterne. 

For at benytte app’en skal patienten give samtykke til at hente de udvalgte oplysninger fra klinikkens lægepraksissystem. Klinikkens databehandleraftale med systemhuset skal også opdateres, hvilket vil ske via udmelding fra systemhuset senest 14 dage før 20. december 2018.

PLO har lavet et tema på www.laeger.dk/min-laege, hvor der løbende vil blive lagt flere informationer om app’en ud, og der er allerede en FAQ om ”Min Læge”, hvor du kan få svar på en række spørgsmål om app’en. Du kan fx læse, hvad app’en kommer til at betyde for klinikkernes egne hjemmesider. 

Læs mere om app’en i vores FAQ om Min Læge

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen


Mød kandidaterne til repræsentantskabsvalget  

Fristen for at melde sig som kandidat til PLO’s repræsentantskab er udløbet i dag fredag kl. 12.00. På dit regionale PLO’s hjemmeside kan du se, hvem der er opstillet i din region, og du kan læse deres valgoplæg og se deres selvdeklareringsskemaer.

På PLO’s hjemmeside kan du linke dig videre til en præsentation af kandidaterne i alle fem regioner. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Repræsentantskabsmøde – læs formandens skriftlige beretning

PLO holder ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 24. november i København. Du kan se dagsorden for mødet og læse formandens skriftlige beretning på PLO’s hjemmeside.

Download dagsorden, og læs formandens skriftlige beretning

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf.: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Til toppen


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første otte måneder af 2018 er der beregnet en prognose for hele det første overenskomstår. 

Prognosen viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 237 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 69.700 kr. pr. læge.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf. 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Til toppen


Status på tilbud om støtte til akkreditering til fritagne læger

52 læger har valgt at annullere deres ophør mod at blive fritaget eller få støtte til akkreditering. 

Som tidligere informeret indgik RLTN og PLO den 5. september 2018 en aftale om støtte til akkreditering til læger, som i henhold til overenskomsten fra 2014 havde søgt fritagelse mod varslet ophør senest 31. august 2019. 

Aftalen indebærer, at læger, der ønsker at annullere deres ophør, kan få konkret og behovsafhængig støtte til at gennemføre en akkreditering, som skal være gennemført senest 30. juni 2019 (model 1). 

For læger, som er fyldt/fylder 65 senest 31. august 2019, er det yderligere aftalt, at disse kan blive fritaget for akkreditering og annullere ophør, under forudsætning af at de modtager besøg af en regional kvalitetskonsulent med fokus på hovedelementerne i en akkrediteringsproces, og at de indgår i en klynge (model 2). 

De regionale samarbejdsudvalg har skrevet til de pågældende læger og bedt dem melde tilbage på, om de ønskede at annullere deres ophør og modtage hjælp til akkreditering, og i givet fald hvilken model de ønskede. Tilbagemeldingerne fra lægerne foreligger nu, og der tegner sig følgende billede: 

Ud af 131 adspurgte læger har 39 +65-årige læger ønsket at tage imod model 2 om fritagelse for akkreditering mod til gengæld at få besøg af en kvalitetskonsulent. 

13 læger har ønsket en akkreditering med konkret og behovsafhængig støtte (model 1). 50 læger har fastholdt deres ophør, og 29 læger har ikke svaret ved fristens udløb den 31. oktober 2018.

Indtil videre har 52 læger dermed ønsket at annullere deres ophør mod at blive fritaget/få støtte til akkreditering, hvilket må betegnes som en god nyhed i en tid, hvor der er mangel på praktiserende læger.

Praktiserende læger, som ikke har søgt om fritagelse for akkreditering og varslet ophør og dermed ikke er omfattet af ovenstående målgruppe, kan få bistand til at gennemføre en akkreditering af de regionale kvalitetskonsulenter.

PLO vil derfor opfordre de læger, som står foran en akkreditering (OK 14-bestemmelse), om at tage kontakt til kvalitetskonsulenterne i regionen og forhøre sig om mulighederne for at få hjælp til akkrediteringsprocessen. Kontakt evt. PLO, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få hjælp til en akkreditering. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö 
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Til toppen


Introdage for klyngekoordinatorer 

Der er nu udbudt introdage for klyngekoordinatorer med fokus på støtte til det praktiske klyngearbejde. Introdagene afvikles i begyndelsen af 2019. 

Det første kursus den 17. januar 2019 i Viborg er fyldt op, mens der stadig er ledige pladser på introdagen den 5. marts 2019 i Køge. På baggrund af evalueringerne af de første introdage vil man i Kvalitetsprogrammet (KiAP) i samarbejde med PLO-E tage stilling til organisering og indhold af fremtidige tilbud til klyngekoordinatorer. 

Læs mere om introdagene her: https://kiap.dk/kiap/klynger.php

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö 
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Til toppen


Adskillelse af klyngemidler og midler til DGE og lægelaug

Det er vigtigt at holde både økonomi og møder i disse grupper adskilt, da formål, medlemskreds og finansiering som udgangspunkt er forskellige i de tre fora.

I PLO har vi fået flere spørgsmål om muligheder for at koble møder i klyngerne med møder i lokale lægelaug og DGE, herunder også at samkøre økonomien i disse fora, hvis medlemskredsen er sammenfaldende. 

Det er vigtigt at holde både økonomi og møder i disse grupper adskilt, da formål, medlemskreds og finansiering som udgangspunkt er forskellige i de tre fora. Hvis medlemskredsen i en klynge og et lægelaug er identiske, kan man ind imellem godt afholde møderne samme dag, men det skal ske med særskilte dagsordener og en adskilt økonomi.

En klynge er et fagligt kvalitetsnetværk organiseret som selvstændig forening, finansieret af overenskomstmidler udbetalt af regionerne. Organiseringen er geografisk baseret på ca. 30.000 patienter, klinikdeltagelse erstatter en akkreditering kan dermed betragtes som ”obligatorisk”. Klyngen organiserer og prioriterer selv arbejdet, og der er ikke faste krav til antal møder. 

DGE-grupperne er forum for efteruddannelse og finansieret af Fonden for Almen Praksis med refusion efter bilag. Deltagelse er frivillig og individuel for 5-15 medlemmer, og der er krav om fire årlige møder. 

PLO’s lægelaug er et fagligt forum, som varetager PLO’s kommunalt lægelige interesser og dermed organiseret i PLO og reguleret af PLO’s love samt finansieret af kontingenter for medlemmerne.      

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Kirsten Dalsjö 
Tlf. 3544 8304, kgr.plo@dadl.dk

Til toppen


Deltag i evalueringen af WebPatient

PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og MedCom evaluerer brugen af WebPatient, der anvendes i almen praksis til elektroniske at indsamle og behandle patienternes PRO-skemaer. Du kan deltage i evalueringen ved at besvare et spørgeskema. Det tager 5-10 minutter at deltage.

Siden juni 2016 har alle brugere af laboratorierekvireringssystemet WebReq haft fri adgang til at anvende og bestille patientrapporterede oplysninger (PRO) og hjemmemålinger fra patienter med det formål at effektivisere papirbaserede arbejdsgange ved brug af hjemmemonitoreringer fra patienter.

Godt 60 pct. af klinikkerne i almen praksis anvender i dag WebPatient, og projektet, der er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, slutter ved udgangen af 2018. 
Som afslutning på projektet evalueres de praktiserende lægers, klinikpersonalet og patienternes anvendelse af den nye elektroniske understøttelse af PRO-skemaer. 

Det er Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på Odense Universitetshospital, der står for evalueringen, som gennemføres i perioden den 9. til 30. november 2018.

Deltag i evalueringen
Alle faggrupper i praksis opfordres til at deltage i undersøgelsen og give deres mening til kende om anvendelsen af WebPatient i almen praksis. Hvis du ikke bruger elektroniske PRO-skemaer i WebReq, er dine svar stadig relevante.

Din besvarelse er anonym, og det tager ca. 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet.

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen ved at trykke på dette link: www.wp-praksis.dk

CIMT gennemfører i samme periode en undersøgelse af patienternes anvendelse af WebPatient, der vil indgå i den samlede evaluering. 

Har du spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen? 
Kontakt: konsulent Tina Aagaard Bjørnsholm, MedCom
Mobil: 5115 7227 eller mail: tab@medcom.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen:
Konsulent Nicholas Christoffersen
Tlf. 2728 3638, nch.plo@dadl.dk

Til toppen


Ændrede kriterier for MFR til ikke-immune voksne

Borgere født før 1974, der ikke er immune, får nu samme adgang til MFR-vaccination som yngre borgere. Sundhedsstyrelsen vil snarest ændre vejledningen om gratis vaccination.

Ved indførsel af MFR-vaccination til ikke-immune voksne 1. april 2018 udgav Sundhedsstyrelsen samtidig en ny vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200381.

Denne vejledning angav i forhold til MFR-vaccination til ikke-immune voksne, at ”For praktiske formål antages, at personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune”, hvilket betød, at personer født før 1974 kun undtagelsesvist og under særlige omstændigheder kunne få gratis MFR-vaccination.

Med baggrund i borgerhenvendelser har Sundhedsstyrelsen meddelt PLO og Danske Regioner, at borgere født før 1974 skal have den samme adgang til MFR-vaccination som yngre borgere, dvs. en konkret vurdering af deres immunitet forud for evt. vaccination. 

Styrelsen vil snarest ændre vejledningen om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. 

Danske Regioner har tilpasset afregning af ydelse 8802.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Patienterstatningen: Ændrede regler også for almen praksis

Den 1. juli 2018 trådte en større lovændring i kraft på Patienterstatningens område, som har betydning for praktiserende læger. Der er bl.a. sket en opstramning, så klinikken nu skal sende journalmateriale mv. til Patienterstatningen inden 30 dage. 

De gamle regler, som betød, at lægernes ansvar ikke var dækket i alle situationer, er afløst af en ny regel om, at al sundhedsfaglig pleje og behandling er omfattet - uanset hvor behandlingen er foregået. Det betyder fx, at behandling på plejehjem, boformer, detentionen, og når lægen handler som læge i fritiden, er dækket.

Erstatningspligten for eventuelle skader pålægges det offentlige, så der er altså ikke indført forsikringspligt. 

Autoriseret sundhedsfaglig personale har fortsat pligt til at oplyse om erstatningsmuligheden, hvis de mener, at en patient eller borger kan være påført en skade. Skaden behøver ikke være sket i egen praksis.

Nye, opdaterede pjecer til venteværelset kan bestille hos Komitéen for Sundhedsoplysning på: www.kfsbutik.dk. Pjecer og forsendelse er gratis.

Til toppen


Ny specialuddannelse i borgernær sygepleje 

I forlængelse af regeringens plan om en styrket indsats over for den ældre medicinske patient har Sundhedsstyrelsen stået i spidsen for udviklingen af en specialuddannelse i borgernær sygepleje. PLO har deltaget i dette arbejde i tæt samarbejde med KL. 

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje vil primært være rettet mod kommunalt ansatte sygeplejersker, men sygeplejersker ansat i almen praksis vil også kunne søge uddannelsen. 

De første hold vil blive oprettet i slutningen af 2018 af en række professionshøjskoler. 

For at give de kommunalt ansatte sygeplejersker, der gennemfører uddannelse, indsigt i dagligdagen i almen praksis, har PLO anbefalet, at deltagerne får mulighed for at komme i korte praktikophold i almen praksis af et par dages varighed.

Da PLO ikke kan og vil forpligte læger til at oprette praktikpladser, er der aftalt en frivillig ordning. 

De enkelte klinikker og kommunale praksiskonsulenter kan få henvendelser fra kommuner, der ønsker at få hjælp til at få aftalt praktikforløb.

Der er lagt op til, at praktikaftaler indgås lokalt i forhold til omfang og indhold. PLO har bedt KL om at konkretisere, hvad de har af ønsker til praktikopholdet. Dette er beskrevet i det følgende: 

Hvad kræver det at tage imod en kursist?
Kursisten har - som en del af sin forberedelse til sin eksterne klinik - forberedt en række afgrænsede faglige fokuspunkter, som vedkommende gennem observationer, dialog og ved at følge praksispersonalet selv har ansvaret for at nå. 

Det er ikke en forudsætning, at man som almen praksis stiller vejledning til rådighed for en kursist. Kursisten har som del af sin interne klinik en vejleder, der vil kunne bistå med supervision og vejledning til kursisten. 

I de fokuserede studiedage gives mulighed for, at kursisten:
- Kan følge en læge et antal timer/dage.
- Observere lægens konsultationer både på klinikken og ved hjemmebesøg (det aftales lokalt, hvilke typer af patienter der er mulighed for at observere).
- I relevant omfang følger øvrigt personale på klinikken (fx konsultationssygeplejersker).
- Får information og viden stillet til rådighed i form af videndeling og dialog, som er relevant for læringsmålene. 

Det er den interne klinik (kommunerne), der finansierer kursistens løn under den eksterne klinik. Der drøftes ikke lokalt økonomi. 

Læs mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje (pdf) 

For yderligere informationer kontakt: 
Efteruddannelseschef James Høpner
Tlf. 2710 0014, jah.plo@dadl.dk

Til toppen


Kursuskataloget for 2019 er på vej ud i praksis

Det nye kursuskatalog for lægekurser i 2019 er sendt ud til praksis i uge 44. Som et nyt tiltag har vi blandt andet planlagt fælleskurser for læger og personalet i ”KOL i praksis” og ”type 2-diabetes i praksis”.

På fælleskurserne får I lejlighed til undervejs i det enkelte kursus at drøfte organiseringen af arbejdet hjemme i praksis. 

Vær opmærksom på, at der er nogle kurser, som allerede afholdes i januar 2019 og har tilmeldingsfrist snart. Det drejer sig fx om: 

Nye afmeldingsbetingelser ved kurser
Da vi oplever en markant stigning i antallet af afmeldinger, og det er en ressource- og omkostningstung opgave, ser vi os nødsaget til at indføre et afmeldingsgebyr på kr. 200,-. Det vil dog fortsat være muligt at overføre sin plads til en kollega uden beregning.

Læs mere om tilmeldings- og afmeldingsbetingelser

For yderligere oplysninger kontakt:
Tlf. 3544 8416, kurser.plo@dadl.dk

Til toppen


Nye refusionsberettigede kurser i spirometri

PLO-Efteruddannelse udbyder i 2019-2020 en række kurser i spirometri for både praksispersonale og læger. Alle kurserne er refusionsberettigede.

Med OK18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til varetagelse af patienter med lungesygdomme – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling mv., og det forventes, at vi er pro-aktive i opsporing af KOL-patienterne og øger antallet af lunge-funktionsundersøgelser. 

PLO-Efteruddannelse udbyder derfor i 2019-2020 en række kurser i spirometri for både praksispersonale og læger. Alle kurserne er refusionsberettigede. Midlerne trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler, som er afsat i overenskomsten. 

Læger får dækket udgifter efter samme høje takster som den systematiske efteruddannelse. For praksispersonale er dette yderligere en mulighed for et refusionsberettiget kursus udover den ene dag afsat til KOL eller diabetes. Se, hvor og hvornår kurserne udbydes, på: https://www.plo-e.dk 

For yderligere oplysninger kontakt: 
Fonden for Almen Praksis
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Til toppen


Facilitatorkursus

Hvis din DGE-gruppe eller en anden gruppe vil tage systematisk efteruddannelse som SGE-forløb, kræver det, at en i gruppen har gennemgået et facilitatorkursus. 

PLO-Efteruddannelse udbyder to facilitatorkurser:

Vær opmærksom på, at der er tilmeldingsfrist den 26. november 2018. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Desiree Lundsteen, PLO-E
tlf. 3544 8456, dea.plo@dadl.dk

Til toppen


Skal du til Lægedage? Sådan søger du refusion

HUSK at medbringe dit NEM-ID, hvis du skal søge refusion for deltagelse i Lægedage allerede, mens du er i Bella Centeret. 

Når du søger om refusion, logger du ind på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Midt på siden er et link til refusion. Du skal logge på med privat NEM-ID. 

På siden finder du information om, hvordan du søger refusion. Du kan også få overblik over dine midler til efteruddannelse samt dine tidligere ansøgninger og udbetalinger. 

Din private konto kan ikke bruges til dækning af kurser for amanuenser, vikarer eller andre i din praksis.

For yderligere oplysninger om refusion for efteruddannelse kontakt:
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Til toppen


PLO-Hovedstaden

Lukket for tilgang, og så kommer der alligevel patienter
Der har været enkelte tilfælde af praksis, der har oplevet, at de har haft lukket for tilgang, men at der alligevel er blevet tilmeldt patienter. Der har ikke været tale om patienter, som har ansøgt og fået dispensation om tilmelding, men om patienter, der er blevet tilmeldt ved en fejl. 

Hvis det skulle ske for din praksis, skal du henvende dig til Region Hovedstaden, Center for Sundhed – csu@regionh.dk – hvor du kort beskriver problemet og angiver, hvilke patienter der ikke skulle have været tilmeldt din praksis. Herefter vil fejlen blive rettet, og patienterne vil blive afmeldt.

Kontaktnumre om specialistrådgivning vedr. KOL og type 2-diabetes
På sundhed.dk er der til brug for almen praksis udlagt kontaktnumre på hospitalernes specialistrådgivning vedr. KOL og type 2-diabetes.

Læs mere, og find kontaktnumre her

Regionalt klyngemøde 27/11-2018
Der afholdes regionalt klyngemøde tirsdag den 27. november kl. 17.00 i Stockholmsgade 55, Kbh. Ø for klyngekoordinatorer, KAP-H, KiAP og repræsentanter for PLO-H. Tilmelding kan ske til PLO-H's sekretariat på e-mail: post.hpl@dadl.dk

Til toppen


PLO'rientering 21/2018 bragt 9. november 2018