PLO'rientering 2016

PLO'rientering 22/2016

Læs hele PLO'rientering fra den 20. december 2016


PLO'rintering 21/2016

Læs hele PLO'rientering fra den 30. november 2016


PLO'rientering 20/2016 (særnummer)

Læs hele PLO'rientering fra den 14. november 2016 


PLO'rientering 19/2016

Læs hele PLO'rientering fra den 11. november 2016


PLO'rientering 18/2016

Læs hele PLO'rientering fra den 31. oktober 2016 


PLO'rientering 17/2016

Læs hele PLO'rientering fra den 7. oktober 2016


PLO'rientering 16/2016

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Aktiviteten i almen praksis er atter under økonomirammen
 • Ses vi på Lægedage?
 • Fra 1. oktober kan forældre få adgang til børns data via sundhed.dk
 • Ny honorartabel
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Nordjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 23. september 2016
 


PLO'rientering 15/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: PLO's udspil til resten af sundhedsvæsenet
 • IT-fejl vedrørende patienter uden for kilometergrænsen er nu rettet
 • Ændret praksis vedrørende formkrav til dokumenter
 • Elektronisk status- og undtagelsesredegørelse for vederlagsfri fysioterap
 • Mulighed for at få sundhedsfaglige nyheder til venteværelset
 • Kampagne: "Når hovedpinepiller giver hovedpine" 
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
 • Nyt fra PLO-Midtjylland 
 • Nyt fra PLO-Sjælland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Syddanmark

Læs hele PLO'rientering fra den 12. september 2016


PLO'rientering 14/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Nye opgaver kræver vækst og udvikling i almen praksis
 • Aktiviteten i almen praksis ligger nu over rammen
 • Spørgeskemaundersøgelse om Sundhedsjournalen
 • Befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra læger
 • Fejl i IT-systemet vedrørende patienter uden for kilometergrænsen
 • Mulighed for støtte til forskningsprojekter
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra d. 30. august 2016


PLO'rientering 13/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Dagsorden for efteråret 2016 og forhandlingerne om OK17
 • Tilmeldingen til Lægedage den 14. - 18. november 2016 er åbnet
 •  Nye tal for aktivitet og økonomi i almen praksis
 •  PLO-formatet udgår og erstattes af FNUX
 •  Den dynamiske henvisning
 •  Årsmøde i DSAM
 •  Nyt fra PLO-Midtjylland
 •  Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Læs hele PLO'rientering fra d. 16. august 2016


PLO'rientering 12/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: På vej mod OK17
 • PLO's sommeråbningsstider
 • Aktiviteten i almen praksis ligger fortsat under rammen
 • Registrering af vacciner
 • Patienten skal fremover have udleveret en kopi af kørekortattesten
 • Nyt notat om fravalg af livsforlængende behandling
 • Terminaltilskud - tidsbegrænsning fra 1. juli
 • FP-attesterne er blevet opdateret
 • Præcisering af tilskud og grøn recept
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra d. 27. juni 2016


PLO'rientering 11/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Stram økonomi til næste år i regionerne
 • Antallet af praksishandler og goodwillprocenten er steget fra 2014 til 2015
 • Aftale om fasttilknyttede læger på plejecentre
 • Ingen kritik af læge i sag om data til DAMD
 • Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø
 • Din erfaring fra praksis er efterspurgt
 • Ingen grønne recepter til hjælpemidler til fast sonde
 • PLO sætter sit præg på Folkemødet

Læs hele PLO'rientering fra d. 10. juni 2016


PLO'rientering 10/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: PLO's databeslutning
 • Aktiviteten i almen praksis ligger fortsat under rammen
 • Gratis rygestopmateriale
 • FAQ - spørgsmål/svar vedr. FMK
 • Nyt fra PLO-Hoevdstaden
 • Nyt fra PLO-Nordjylland 

Læs hele PLO'rientering fra d. 27. maj 2016


PLO'rientering 09/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Længere konsultationstid er nødvendig
 • Ny version af FAQ om FMK
 • PLO's program for Folkemødet i juni
 • Status for systematisk efteruddannelse
 • Status på akkreditering af almen praksis
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Midtjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 17. maj 2016


PLO'rientering 08/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Mulighed for indgåelse af regionale aftaler
 • Fra 1. maj bliver nøfydte screenet for cystisk fibrose
 • Referat fra PLO's repræsentantskabsmøde 
 • Speciallægefortegnelsen  er tilgængelig på laeger.dk
 • MediBOX – bl.a. med støtteværktøj til akkreditering
 • Se programmet for WONCA Europe kongressen i juni i Bella Center
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 29. april 2016


PLO'rientering 07/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Politikerne må bestemme og bestemme sig
 • Overenskomstens § 87 - Årsopgørelser og højestegrænser 
 • Sygdom rammer alle - også læger
 • Behandling af kvinder, der ønsker barn nr. to
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Midtjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 15. april 2016


PLO'rientering 06/2016 

 • Ny honorartabel træder i kraft 1. april
 • Spørgsmål og svar om FMK 
 • Ny aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension 
 • Pjece om attest til sygedagpengeopfølgning - LÆ 285 
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden  

Læs hele PLO'rientering fra den 1. april 2016


PLO'rientering 05/2016 

 • Nyt fra bestyrelsen: PLO's stemme i Lægedækningsudvalget
 • Patienter til praksis lukket for tilgang
 • Forslag om ændring af PLO's love
 • Mentors rolle ved lægekonsultationer
 • Nyt fra PLO-Syddanmark
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Nordjylland 

Læs hele PLO'rientering fra den 11. marts 2016


PLO'rientering 04/2016 

 • Nyt fra bestyrelsen: Kræftopfølgning i almen praksis
 • PLO skal blive bedre til at varetage klinikkernes interesser
 • Databeskyttelsesprisen kan downloades fra hjemmesiden

Læs hele PLO'rientering fra den 26. februar 2016


PLO'rientering 03/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Øget pres fra kommunerne efter opkobling på FMK - hvordan reagerer vi?
 • Hvorfor laves der ikke decentrale aftaler for tiden?
 • Nu kan du registrere din efteruddannelse og søge om refusion fra Fonden for Almen Praksis
 • Aktiviteten i almen praksis ligger en anelse under rammen
 • Oplever du unødigt bureaukrati i almen praksis?
 • Speciallægeudtalelser til brug for kørekortsfornyelse kræver ikke henvisning
 • Afvikling af barselsudligning for selvstændige
 • Tilmeld dig WONCA til nedsat pris
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
 • Nyt fra PLO-Syddanmark
 • Nyt fra PLO-Sjælland

Læs hele PLO'rientering fra den 12. februar 2016


PLO'rientering 02/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: PLO anerkendes for arbejdet med datasagen
 • Nu er den systematiske efteruddannelse startet
 • Patienter med sundhedsforsikring 
 • Regulering af lønnen for praksisamanuenser i fase 2 og 3 
 • Medicinsamtale på apotek 
 • 112-app'en er blevet forbedret

Læs hele PLO'rientering fra den 29. januar 2016


PLO'rientering 01/2016

 • Nyt fra bestyrelsen: Nu går udvalgsarbejdet om det nære sundhedsvæsen i gang
 • Fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver
 • Status vedr. udeblivelsesgebyr i almen praksis
 • Spørgeskemaundersøgelse vedrørende henvisninger til forebyggelsestilbud
 • Bactroban Nasal (mupirocin) er igen tilgængelig
 • Kampagne skal øge kendstakebt til de hyppigste tegn på kræft
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Sjælland

Læs hele PLO'rientering fra den 15. januar 2016