PLO'rientering 2015

PLO'rientering 20/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Wonca-kongres i København - tilmeldingen er åben
 • Fortsat implementeringsindsats af det fælles medicinkort i kommunerne
 • Når patienter vælger læge længere væk end 15/5 km fra bopælen
 • Skriv kun relevante oplysninger i statusattester
 • Nye rabatter til læger med egen praksis
 • Brev fra sundhed.dk
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Sjælland
 • Nyt fra PLO-Syddanmark

Læs hele PLO'rientering fra den 18. december 2015

 

PLO'rientering 19/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Referat fra PLO's repræsentantskabsmøde 
 • Spørgsmål-svar om FMK  
 • Netværk for praktiserende læger med ansatte læger
 • Nyt fra PLO-Midtjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 4. december 2015

 

PLO'rientering 18/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Redegørelse om Sentinel
 • Mindreforbrug i almen praksis
 • Konsekvensrettelse i Profylakseaftalen
 • Spørgsmål og svar om FMK
 • Faglige anvisninger til helbredstjek af flygtninge
 • Husk at bruge dine efteruddannelsesmidler
 • (Gen)se højdepunkter fra Lægedage 2015
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 25. november 2015 

 

PLO'rientering 17/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Deltag i åbningsdebatten på Lægedage via Twitter
 • Formandsvalg på repræsentantskabsmødet den 28. november 2015 
 • Forslag om ændring af PLO's love 
 • Systematisk efteruddannelse
 • PLO gennemfører medlemstilfredshedsundersøgelse
 • Opfølgning efter kræft
 • Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent
 • Nyt fra PLO-Midtjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 6. november 2015 

 

PLO'rientering 16/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Akkreditering i almen praksis
 • Mulighed for at søge støtte til forskningsprojekter 
 • Forventet mangel på Bactroban (mupirocin) 
 • Orientering om FMK - baseret på konkrete sager
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 28. oktober 2015 

 

PLO'rientering 15/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Pligt til registrering omfatter samtlige vaccinationer
 • Sundhedsstyrelsen ændrer medicintilskud til fx Paracetamol 
 • Nyt materiale til AP om livsstil og helbred 
 • Nyt fra PLO-Sjælland
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 12. oktober 2015

 

PLO'rientering 14/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Lægedage: Tilmeld dig nu, inden prisen stiger
 • Ny  honorartabel træder i kraft 1. oktober
 • Alment praktiserende læger søges til fokusgruppeinterview om deres arbejdsmiljø
 • Elektronisk ansøgning om medicintilskud
 • Pligt til registrering i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
 • Sundhedsstyrelsen ophæver substitution mellem Levosert og Mirena
 • Arrangement - "Sygdom rammer alle - også læger"
 • Graviditetsbetinget sygdom eller risiko for fosterskader: Guideline til lægeerklæringen UD 235
 • Nyt om forsikrings- og pensionsattester
 • Kampagne: Gør medicin mere sikker
 • Kampagne for influenzavaccination
 • Brug PLO til at forhandle ansættelser med komunerne
 • Udbud af 17 ydernumre
 • Opsigelse af § 2-aftale
 • Nyt fra PLO Syddanmark
 • Nyt fra PLO-Nordjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 30. september 2015

 

PLO'rientering 13/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge: LÆ 141F - ny anmodningsblanket
 • Vigtigt brev fra IKAS om akkrediteringsprocessen i e-boks
 • IKAS tager afstand fra ISODENT-brev
 • Ændring i adgangen til sundhed.dk
 • Gratis influenzavaccination til visse persongrupper
 • Nyt vejledningsguide til støttesamtaler om abort
 • Rygestopkampagne rulles atter ud i oktober
 • Nyt fra PLO-Sjælland
 • Nyt fra PLO-Midtjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 11. september 2015

 

PLO'rientering 12/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Peter Orebo Hansen stopper som direktør
 • Nyt medlem af PLO's bestyrelse
 • Resumé af PLO's og DSAM's visionsproces
 • Klage over udbud i Region Midtjylland
 • Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i almen praksis
 • Nyt fra PLO-Midtjylland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Syddanmark 

Læs hele PLO'rientering fra den 31. august 2015

 

PLO'rientering 11/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Status på dataområdet
 • Omkostningsundersøgelse vedrørende regnskab 2014
 • Opfølgningsprogrammer på kræftområdet
 • RETTELSE: Tværsektoriel vejledning vedrørende brug af FMK
 • Medtronic Micra minipacemaker - når patienten afgår ved døden og skal kremeres
 • FMK og substituerede præparater
 • Ændrede tilskudsklausuler for visse antipsykotiske lægemidler
 • Minimalt øget risiko for udvikling af lymfekræft for brystimplanterede kvinder
 • Lægedage fejrer 25-års jubilæum
 • Ny folder om almen praksis
 • E-fakturering til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
 • Når ægtefællen dør
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 18. august 2015

 

PLO'rientering 10/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Lægedage 2015 - webkatalog
 • Fornyelse af overenskomst for deltidsansatte kommunallæger
 • Tværsektoriel vejledning - FMK
 • Ydelseskode for oprydning i FMK
 • Barselsudligning for selvstændige - obligatorisk udligningsordning
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Læs hele PLO'rientering fra den 19. juni 2015

 

PLO'rientering 09/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • PLO og DSAM på Folkemødet
 • Ny bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven er trådt i kraft pr. 1. maj 2015
 • Brev fra IKAS i e-boks
 • Henvisning til privatpraktiserende psykiatere
 • Gratis psykologbehandling til voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
 • Ny pjece om lægemiddelskader
 • Faglige anvisninger til helbredsundersøgelser af flygtninge
 • Nyt fra PLO-Midtjylland 

Læs hele PLO'rientering fra den 4. juni 2015

 

PLO'rientering 08/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Oplysningskampagne om Det Gode Lægebesøg
 • Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) fortsætter uændret i almen praksis
 • Overholdelse af økonomirammen efter overenskomstens første halve år
 • Meddelelse om udbetalinger fra Lægeforeningen via e-Boks
 • Vejledningen om Socialt-lægeligt samarbejde 2015
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 13. maj 2015

 

PLO'rientering 07/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • FMK-aftale på plads i Region Syddanmark
 • Kronikertilskud ydes automatisk fra årsskiftet 2015/2016
 • Ændringer i det særlige sundhedskort
 • Warfarin Orion må ikke erstatte Marevan og Waran
 • Nyt om forsikrings- og pensionsattester
 • Flyer henvendt til udenlandske læger

Læs hele PLO'rientering fra den 30. april 2015

 

PLO'rientering 06/2015 

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Ny formand for PLO
 • Visionsprocessen for almen praksis
 • Afrapportering fra dataudvalget
 • Delrapport fra demokratiarbejdsgruppen
 • Indstilling af to medlemmer til Lægeforeningens bestyrelse
 • Medlemstilbud om psykologbistand
 • Overenskomstens krav om telefonisk tilgængelighed
 • Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
 • Håndkøbslægemidler, herunder naturlægemidler, og FMK
 • Knoglebussen  
 • Nyt fra Fonden for Almen Praksis - Efteruddannelsessekretariatet
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 17. april 2015

 

PLO'rientering 05/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • PLO skal have ny formand
 • Ændring af henvisningsblanket til fysioterapi
 • Behandling med antidepressiv medicin
 • Vaccination af voksne mod difteri og stivkrampe
 • Sygdom rammer alle - også læger
 • Lægedage, sæt x ved den 9. - 13. november 2015 
 • Frist for overgangsregler vedrørende anmeldelse om tilknytning til lægemidelindustrien og medicoindustrien nærmer sig
 • FAQ-spørgsmål/svar 
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Læs hele PLO'rientering fra den 27. marts 2015
 • PLO'rientering 04/2015
 • Nyt fra bestyrelsen
 • Information om Sundhedsstyrelsens kampagne "Hjælp til rygestop"
 • Nye regler for fornyelse af kørekort  
 • MFR-vaccination af børn og voksne
 • Nyt fra PLO-Nordjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 17. marts 2015

 

PLO'rientering 04/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Information om Sundhedsstyrelsens kampagne "Hjælp til rygestop"
 • Nye regler for fornyelse af kørekort  
 • MFR-vaccination af børn og voksne
 • Nyt fra PLO-Nordjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 17. marts 2015

 

PLO'rientering 03/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • FMK - afvent fortsat med at efterkomme kommunernes ønske om oprydning i medicinkort
 • Spørgsmål og svar vedrørende akkreditering i almen praksis 
 • Praktiserende læger og udbetaing af pension fra Lægernes Pensionskasse
 • Ny praksisforsikring giver kontante fordele
 • Ny kampagne målrettet gravide
 • FAQ
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Nordjylland

Læs hele PLO'rientering fra den 16. februar 2015

 

PLO'rientering 02/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Valgmøder op til det kommende folketingsvalg
 • IKAS søger surveyors til akkreditering af almen praksis
 • Nyt fra Fonden for Almen Praksis
 • Voresklinik.info informerer
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Læs hele PLO'rientering fra den 2. februar 2015

 

PLO'rientering 01/2015

 • Nyt fra bestyrelsen
 • Nyt dataudvalg på vej 
 • Fordeling af bestyrelsens arbejdsopgaver
 • Udfasning af det midlertidige børnevaccinationsprogram
 • Ny LÆ attest pr. 1. januar vedrørende sygedagpengeopfølgning
 • Ny pjece fra Sundhedsstyrelsen vedrørende samarbejde om forebyggelse
 • Goodwill og fradragsregler
 • Ny kampagne kan få flere til at gå til lægen

Læs hele PLO'rientering fra den 16. januar 2015