Arbejdsmiljø i almen praksis

  De senere år har mange kolleger følt et stigende arbejdspres; flere ældre patienter med kroniske sygdomme, flere komplekse konsultationer og hurtigere udskrivelser. Mange har savnet anerkendelse af anstrengelserne, ikke mindst efter forløbet op til OK14. 

  I foråret gennemførte Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet – på bestilling fra PLO - derfor en undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø, som omkring halvdelen af jer tog jer tid til at besvare. Mange tak for det. Undersøgelsen er fagligt velfunderet og repræsentativ.

  Resultaterne af undersøgelsen er nu klar, og desværre er det nedslående læsning. Der er rigtig mange - alt for mange - der har det svært med arbejdet som praktiserende læge.

  Undersøgelsen viser, at praktiserende læger angiver et højere stressniveau sammenlignet med en dansk normalpopulation. 38 procent af de praktiserende læger er udbrændt i ’moderat grad’, mens 11 procent lever op til kriterierne for alvorlig grad af udbrændthed. Der er ikke betydende regionale forskelle.

  Det er meget foruroligende læsning og noget, vi i PLO tager meget seriøst.

  Resultaterne afspejler en høj ansvarsfølelse hos de praktiserende læger: Den enkelte læge arbejder ihærdigt for at få praksis til at fungere, og vi har høje faglige ambitioner. Det er en enorm styrke ved almen praksis, men det gør os også meget sårbare, fordi vi i den grad tager problemerne på os.

  Resultaterne viser også, at de fleste af os har en meget uhensigtsmæssig måde at håndtere problemerne på: Læger dropper pauserne, bliver i klinikken i længere tid og skærer ned på ferien, når de er pressede på tid. På den måde glemmer mange at genoplade batterierne. 

  Flertallet oplever, at arbejdet er blevet mere krævende sammenlignet med tidligere, og at de i høj grad er generet af det. Patientgruppen er blevet mere kompleks, ufrugtbart attestarbejde og det administrative fylder for meget. Samtidig viser undersøgelsen også, at manglende anerkendelse og følelsen af, at fagligheden ikke er respekteret, spiller en vigtig rolle.

  Andelen af alment praktiserende læger, som angiver utilfredshed med arbejdet alt i alt, er steget fra 6 procent i 2012 (hvor der blev gennemført en tilsvarende undersøgelse blandt praktiserende læger i Region Midtjylland) til 22 procent i 2016.

  Der er en stor gruppe medlemmer, som nu og her har brug for hjælp. PLO og Lægeforeningen har en række tilbud til pressede medlemmer, som vi har listet her i dette nyhedsbrev. I skal ikke tøve med at gøre brug af tilbuddene, som kan aflaste og hjælpe. 

  Men samtidig er vi også klar over, at omfanget af problemet er så stort, at det ikke alene lader sig reparere med eksempelvis psykologhjælp og netværksgrupper. Den udvikling, der er sket, må vendes, hvis vi skal have et ordentligt arbejdsmiljø og ikke mindst rekruttere og fastholde folk i almen praksis. Der er brug for nogle bedre overordnede rammer i almen praksis i form af vækst og udvikling, og det arbejder vi målrettet på at få til at ske.

  Slutteligt vil jeg sende en appel til alle om at tage jer godt af hinanden. Dette viser undersøgelsen nemlig også. Kollegialt som fagligt engagement og fællesskab har sammenhæng med et godt lægeliv.

  Hvis I oplever en kollega, der altid virker drænet for energi eller for ofte sidder i klinikken til sent og melder afbud til efteruddannelsesgruppen, går på arbejde trods egen sygdom eller springer sommerferien over - så tag fat i vedkommende. 

  Gør dig selv den tjeneste at læse den velskrevne, der er stof til refleksion.

  Læs hele rapporten.

  For yderligere information kontakt
  Formand for administrationsudvalget og medlem af bestyrelsen
  Jakob Dahl
  tlf. 2144 1474, jakobdahl@dadlnet.dk

  Til toppen


  Hvad gør PLO for at hjælpe?

  PLO og Lægeforeningen har en række tilbud til medlemmer, der er udbrændte og/eller kriseramte. Du kan læse mere om vores tilbud her:

  Psykologbistand

  Du har som erhvervsaktivt medlem i PLO mulighed for at modtage professionel hjælp hos en erhvervspsykolog til at håndtere en spidsbelastet situation, hvis dit problem er arbejdsrelateret. Ordningen gælder for medlemmer, der i forbindelse med deres arbejde som praktiserende læge er hårdt belastet, eksempelvis på grund af 

  • for stor arbejdsbelastning
  • hårdt psykisk arbejdsmiljø
  • en personalesag
  • en klagesag
  • en arbejdsskade

  Du kan modtage op til fem timer hos psykologen på PLO's regning. Hvis du har behov for flere timer, skal du selv finansiere det.

  Kollegialt Netværk for Læger

  Kollegialt Netværk for Læger er hjælp fra læge til læge. Hjælpen bliver ydet af andre kolleger, yngre læger, overlæger, praktiserende speciallæger eller speciallæger i almen medicin, der er rådgivere på ulønnet og frivillig basis. Rådgiverne er uddannet til deres frivillige arbejde, og de deltager løbende i kurser for at kunne give den bedst mulige hjælp.

  Rådgivning hos Kollegialt Netværk er gratis.

  Netværksgrupper for sygdomsramte læger 

  Er du ramt af sygdom eller stress, eller har du behov for at tale med andre om udfordringerne ved lægelivet, kan du deltage i lokale netværksgrupper for sygdomsramte læger rundt om i landet. Netværksgrupperne er etableret i forlængelse af Lægeforeningens arrangementer for sygdomsramte læger.

  I øjeblikket er er det dog kun lokalgruppen i København, der er aktiv.

  Sygdom: Problemer med autorisation

  Hvis du kommer i vanskeligheder omkring din autorisation fx som følge af sygdom, misbrug eller andre forhold, kan du kontakte Lægeforeningen, der kan give hjælp og rådgivning. 

  Hjælp fra socialrådgiver

  Som medlem af Lægeforeningen kan du få rådgivning af Lægeforeningens socialrådgiver. Du kan blandt andet få rådgivning om personlige, økonomiske og sociale forhold.

  Karrieresamtale

  Alle læger kan få en samtale med en erfaren karrierekonsulent fra Lægeforeningen. Samtalen tager udgangspunkt i dit arbejdsliv og de forandringer, som du selv ønsker skal ske.

  Det kan være overvejelser om karriereskift, specialevalg, hvordan man drosler ned i arbejdslivet, hjælp til at genfinde arbejdsglæden og forbedre relationer på arbejdspladsen - blot for at nævne nogle eksempler.

  Individuelt coaching-forløb

  Ønsker du at arbejde med dine ledelsesmæssige udfordringer i et helt fortroligt rum? Er du klar over, hvad der motiverer dig ved ledelse, og hvilke sider, du skal udvikle? Har du brug for et frirum til at reflektere over dig selv, dit job og dine fremtidsplaner? Lægeforeningen tilbyder længevarende forløb.

  Arrangement d. 30. november for pressede læger

  Lægeforeningen afholder arrangementer i Aarhus og i København for læger, der oplever at arbejdslivet er ved at blive - eller allerede er blevet - for krævende.

  For yderligere information kontakt
  Formand for administrationsudvalget og medlem af bestyrelsen
  Jakob Dahl, tlf. 2144 1474, jakobdahl@dadlnet.dk

  Til toppen


  Nr. 20/2016 - den 14. november 2016​