Nyt fra bestyrelsen

  OK17-forhandlinger

  Torsdag d. 10. november blev forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis formelt skudt i gang ved et såkaldt kick-off møde i Aarhus. Begge parter præsenterede deres visioner for almen praksis, og vi talte om vores forventninger til en ny overenskomst.

  PLO har i perioden op til forhandlingerne kridtet banen op og markeret sig med udspil og holdningstilkendegivelser. Blandt andet har vi præsenteret vores tanker i udspillet " På patientens vegne" ", som Danske Regioner har taget pænt imod. Tilsvarende har Danske Regioner op til forhandlingsstarten præsenteret en "Vision for almen praksis". 
  På kick-off mødet fik både jeg og regionernes formand, Bent Hansen, lejlighed til at fremlægge og uddybe vores visioner for de kommende års udvikling. Ingen kan være i tvivl om, at PLO ønsker, at de mange års stagnation i økonomi og i antallet af læger afløses af vækst og udvikling. Vi har høje forventninger til, hvad vi skal have ud af disse forhandlinger.

  Nu går så de konkrete forhandlinger i gang, med det første egentlige forhandlingsmøde den 12. december. Jeg håber, at der i PLO’s medlemskreds er forståelse for, at de politiske udmeldinger i offentligheden bliver færre. Forhandlingerne vil blive ført i forhandlingslokalet, og jeg kommer ikke til at udtale mig om temperaturen i lokalet eller indholdet i forhandlingerne. I stedet vil jeg og det øvrige forhandlingsudvalg have fokus på at opnå det bedst mulige resultat for PLO’s medlemmer. 

  Målet er, at begge parter skal flytte sig til noget bedre, og det sker bedst, hvis vi ikke kommer ud med for mange "mellemregninger" undervejs.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag 
  Telefon: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

  Hjælp os med at lave bedre overenskomster

  PLA og PLO har brug for din hjælp! Vi mangler nemlig faktuelle oplysninger om vores praksispersonale - oplysninger, der skal bruges til at forbedre vores egne vilkår ved de kommende overenskomstforhandlinger i PLO og PLA. Oplysningerne er også vigtige, for at vi kan give dig en bedre medlemsrådgivning og varetage dine interesser bedst muligt.

  Derfor sender vi i dag, d. 11. november, et spørgeskema ud til alle medlemmer, hvor du bl.a. vil bliver spurgt om, hvilken løn du betaler til dine medarbejdere, hvilken type medarbejdere du har, og hvor mange timer de er ansat.

  Al information bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

  Det er meget vigtigt for vores videre arbejde, at du besvarer dette spørgeskema. På den måde hjælper vi hinanden!

  Vi håber derfor meget på, at du vil bruge den tid, det tager.

  Du har frist til mandag den 21. november.

  Med venlig hilsen 
  Christian Freitag, formand, PLO, og Niels Ulrich Holm, formand, PLA

  Til toppen


  Tidlig opsporing af diabetes

  På mandag d. 14. november er det Verdens Diabetesdag. I den forbindelse gør Diabetesforeningen befolkningen opmærksom på, at omkring 200.000 mennesker har diabetes uden at vide det. Diabetesforeningen har udsendt et orienteringsbrev til almen praksis.

  Diabetesforeningen måler ikke som tidligere blodsukker, men finder personer i høj risiko for diabetes ved hjælp af et risikospørgeskema. Mennesker i høj risiko for diabetes bør i almen praksis tilbydes måling af HbA1c samt en vurdering af risikoen for hjerte-kar-sygdom ved Heart SCORE i henhold til DSAM’s Diabetesvejledning fra 2012 og Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for tværsektorielle patientforløb for mennesker med type 2-diabetes fra 2016. Opfølgning og behandling bør ske i henhold til samme vejledninger.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
  Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Udskydelse af forældreadgang på sundhed.dk

  Forældres adgang til at læse egne børns sygehusjournaldata på sundhed.dk er blevet udsat. Danske Regioners bestyrelse har valgt at kigge en ekstra gang på den valgte løsningsmodel, inden lanceringen sker.
  Den udviklede løsning lægger op til et forsigtigheds-princip, hvor forældre får adgang til deres børns data efter nærmere aftale med den sygehusafdeling de og deres barn er tilknyttet. Danske Regioners bestyrelse ønsker imidlertid at undersøge de juridiske muligheder for, at forældrene automatisk har adgang til deres børns data.

  Så snart der er en ny lanceringsdato, forventer vi at kunne formidle det her i PLO’rientering.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Influenzavaccine i restordre

  Statens Serum Institut oplyser, at influenzavacciner for øjeblikket er udsolgt hos dem. Der har været ekstraordinær stor efterspørgsel på vacciner, og der er allerede solgt knap 100.000 flere vacciner end sidste år.

  Instituttet har hjemkøbt yderligere doser i udenlandsk pakkemateriale. Det forventes, at disse vil være klar til udlevering i uge 47. Såfremt vaccination ikke kan vente til uge 47, kan influenzavaccination evt. købes igennem apotekerne.

  For yderligere information kontakt:
  chefkonsulent Jeppe Krag
  Tlf. 455 8451, jek.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Elektroniske status- og undtagelsesredegørelser for vederlagsfri fysioterapi

  Siden september har det været muligt at benytte den elektroniske redegørelse i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi.

  I forhold til afregningen, hvor proceduren foregår elektronisk, er der tale om en e-konsultation.

  Læs desuden artiklen i PLO’rientering nr. 15 .

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Fri og direkte adgang til elektronisk hjemmemonitorering i WebReq

  Siden juni 2016 har alle brugere af laboratorierekvireringssystemet WebReq haft fri adgang til at anvende og bestille patientrapporterede oplysninger (PRO) og hjemmemålinger fra patienter.

  Udbredelsen af WebPatient i almen praksis er et tilbud til at effektivisere papirbaserede arbejdsgange ved brug af hjemmemonitoreringer fra patienter samt at give et digitalt løft i den patientrettede service i almen praksis.

  Ved at kunne bede patienten om at lave visse målinger derhjemme, eller svare på spørgsmål forud for konsultationen, skabes der mulighed for mere konsultation eller tid til patientsamtale. 

  Læs mere om der her.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
  Tlf.: 2917 0906, mbb.plo@dadl.dk

  Til toppen


  PLO-Midtjylland

  Medlemsmøde for alle PLO’ere i Region Midtjylland

  D. 1. november 2016 afholdte PLO Midtjylland medlemsmøde. Små 200 medlemmer havde valgt at møde op, og bidrog med god stemning og en givtig debat.

  Du kan finde oplæg og beretninger her.

  Delaftale om fasttilknyttede læger på plejecentre

  Aftalen omhandler ansættelse af praktiserende læger til lægefaglig rådgivning på plejecenter og meningen er, at beboerne skal opfordres til at skifte læge til den pågældende læge. Det anbefales, at der normalt tilknyttes 25-30 beboere pr fasttilknyttet læge på et plejecenter. Når aftalen er endelig på plads, er det op til de kommunalt lægelige udvalg (KLU) at implementere ordningen.

  Aftalen forventes underskrevet i løbet af uge 46.

  Til toppen


  Nr. 19/2016 - den 11. november 2016​