Nyt fra bestyrelsen: Hvad er dine ønsker og tanker om den kommende OK21?

I starten af det nye år begynder forhandlingerne om en ny overenskomst – OK21. På fem medlemsmøder landet over vil PLO i efteråret dele de indledende overvejelser og meget gerne have input fra medlemmerne til den kommende aftale.
 

Der er næppe den store uenighed om, at mange forskellige dele af vores arbejdsforhold kan blive bedre. Til gengæld er der nok stor variation i, hvilke områder, vi synes, er vigtigst, og hvordan vi skal ændre forholdene?  

Det er PLO’s repræsentantskab, der som vores øverste myndighed, kommer til at sætte retningen sammen med bestyrelsen og bl.a. påpege nogle nøgleområder for de kommende forhandlinger. I praksis er det PLO’s bestyrelse og forhandlingsudvalg, der kommer til at stå for forhandlingerne.

Som en del af forarbejdet til dette vil vi meget gerne høre om medlemmernes tanker og ønsker til en kommende aftale.

Repræsentanter fra PLO’s bestyrelse kommer derfor rundt på efterårets fem medlemsmøder for at høre det direkte fra medlemmerne.

PLO’s bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer vil deltage i diskussionerne på møderne, så vi er bedst muligt rustede til de kommende forhandlinger.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO's formand Christian Freitag
Tlf.: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Medlemsmøder om ønsker til OK21

Hver af de fem regionale PLO-R afholder medlemsmøder i løbet af efteråret.

På alle møder vil der være et punkt, der omhandler den kommende overenskomst OK21.

Der vil naturligvis også være andre punkter på dagsorden - den får du fra dit PLO-R.

Men allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen. Mød op, og hør om de foreløbige overvejelser i PLO, og giv dit besyv med.

Datoerne er:

PLO-Midtjylland: den 23/10, Jysk Park, Ansvej 104, Silkeborg, kl. 17.00 - 21.00.

PLO-Sjælland: den 4/11, Comwell Køge, kl. 17.00 - 20.00.

PLO-Syddanmark: den 5/11, Fredericia Messecenter, kl. 17.00 - 21.00.

PLO-Hovedstaden: den 7/11, Scandic Sydhavnen, kl. 17.00 - 19.30 (middag efterfølgende).

PLO-Nordjylland: den 19/11, Aalborg, kl. 17.30- 21.00 (begynder med middag).

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægemidler i restordre

Der arbejdes nu på en teknisk løsning, hvor oplysninger om lægemidler i restordre vil indgå i FMK, så lægen bliver opmærksom på problemet allerede ved ordination.

Lægeforeningen har været til møder i Lægemiddelstyrelsen om lægemidler i restordre, som har været et stigende problem det seneste års tid.

Der har i denne forbindelse været enighed om at arbejde videre med en teknisk løsning, hvor oplysninger om lægemidler i restordre vil indgå i FMK, så lægen bliver opmærksom på problemet allerede ved ordination.

Lægeforeningen håber på, at en løsning, som umiddelbart vil kunne indgå i den kliniske hverdag, kan være klar ved årsskiftet.
Lægeforeningens dialog med Lægemiddelstyrelsen fortsætter om udvikling af FMK-løsningen samt andre elementer, som kan bidrage til adressering af problemet med lægemidler i restordre.

PLO har tidligere informeret om lægemidler i restordre.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Beslutningsstøtte på vej - fortæl os, hvad du kan i dag

Fra uge 41 og frem til starten af det nye år vil 10 PLO-klinikker pilotteste et nyt beslutningsstøttesystem i FMK. PLO har desuden brug for konkret viden om, hvordan klinikkerne i dag oplever den beslutningsstøtte, de kan trække på via lægesystemet. PLO håber, at du vil give dine oplevelser til kende i et kort spørgeskema.

Projektet har været længe undervejs og er blevet til i et samarbejde mellem PLO og regionerne, der for et år siden gennemførte et EU-udbud for at finde en leverandør, der kan levere medicinsk beslutningsstøtte til både sygehusene og almen praksis.

Projektet er så langt i forhold til almen praksis, at fem klinikker, der benytter lægesystemet Ganglion, og fem klinikker, der benytter WinPLC, skal teste, hvordan beslutningsstøtten virker sammen med FMK i forbindelse med almindelige medicinordinationer og medicingennemgang. 

De forskellige lægesystemer, som benyttes i almen praksis i dag, tilbyder allerede en vis form for beslutningsstøtte og interaktionskontrol. 

Målet er af udvide dette med flere moduler fx kontrol af maxdosering og CAVE og samlet set at tilbyde en mere ensartet beslutningsstøtte, uanset hvilket lægepraksissystem klinikken anvender. Hvis pilottesten viser sig at være positiv, forventer PLO, at de øvrige lægepraksissystemer tager løsningen i brug i løbet af 2020.

Spørgeskema: Fortæl os, hvad du kan i dag. PLO har brug for konkret viden om, hvordan klinikkerne i dag oplever den beslutningsstøtte de kan trække på via lægesystemet, PLO har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet 15 spørgsmål, som vi opfordrer så mange som mulig til at svare på. 

Spørgsmålene kan tilgås her. Vores spørgeskema er åben indtil 4. oktober.

Når pilottesten er kommet godt i gang, vil man på under 'digital praksis' PLO's hjemmeside kunne følge med i, hvordan testen af det nye beslutningsstøttesystem forløber. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Fast tilknyttet læge på plejecentre - satspuljepenge udløber ved udgangen af 2019

Ved etableringen af ordningen med fast tilknyttet læge på plejecentre fik kommunerne implementeringsstøtte fra satspuljen indtil udgangen af 2019. Ordningen har generelt været en succes i både kommuner og blandt praktiserende læger. Den aftale, PLO har indgået om fast tilknyttet læge på plejecentre, er ikke tidsbegrænset og kan derfor fortsætte. 

Derfor kan praktiserende læger og kommuner fortsætte samarbejdet med baggrund i allerede indgåede aftaler og konsulentkontrakter. 

Læs aftalen 

Det kan dog ikke udelukkes, at visse kommuner vælger at ophøre med fast tilknyttet læge på plejecentre og dermed opsiger praktiserende læger med varsel fastsat i konsulentkontrakt. 

Alternativt kan kommunerne varsle reduktion i antal konsulenttimer. Med baggrund i ordningens succes opfordrer PLO generelt til, at den fortsætter.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Lægedage: 136 kurser fordelt på 5 dage

Tilmeldingen til Lægedage 2019 er i fuld gang. 2175 har allerede tilmeldt sig. Vi glæder os til at se dig den 11.-15. november i Bella Center, København. Der er stadig ledige pladser. 

Der går stærkt med tilmeldingerne til Lægedage 2019. Vi er allerede oppe på 2175 deltagere. Men der er plads til flere.

Årets tema er: Hvordan giver vi mest til dem med størst behov og skaber mest mulig sundhed? – populationsomsorg i almen praksis.

I år finder du 72 lægekurser, 35 fælleskurser og 29 kurser målrettet praksispersonale i kataloget. I beskrivelsen af personalekurserne fremgår det, hvem kurset henvender sig til. 

Sidste år fik vi især efterspørgsel på flere kurser målrettet praksispersonale med erfaring. Vi har derfor i år åbnet nogle af lægekurserne for erfarne personaler, så både læger og praksispersonale, der har konsultationer inden for området, kan deltage.

Du kan tilmelde dig via dette link: Lægedage.dk

HUSK, at tilmeldingsfristen er den 1. november. 

Vel mødt på Lægedage 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Inge Nørgaard eller Kristine Olsen
Tlf. 3544 8416, laegedage@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Bliv klar til at blive leder 

Det er en stor forandring at gå fra ansat uddannelseslæge til at blive ejer af en praksis. Derfor tilbyder PLO-E et modulkursus, der består af to moduler, og supplerer PLO-E’s nuværende kursus ”Praksiskøb”.

Formålet med kurserne er at ruste dig til at være i denne proces og styrke din kommende identitet som praktiserende læge. Når du er blevet ejer af en praksis, skal du kunne navigere i både at være læge og leder.

Kurset henvender sig til alle uddannelseslæger i fase 3 samt for nyuddannede og nynedsatte læger. 

Uddannelseslæger i fase 3 kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste på op til 3.000 kr. gennem Fonden for Almen Praksis udover den årlige tildeling på 4.000 kr.

Læs mere her om tilmelding og datoer:

- Modul 1
- Modul 2

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lene Vesth 
Tlf. 3544 8468, lev.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


85 pct. af klinikkerne er nu tilmeldt forløbsplaner

Den seneste opgørelse over arbejdet med forløbsplaner i almen praksis viser, at mere end 85 procent af klinikkerne nu er tilmeldt mindst ét af forløbene. Som bekendt er klinikkerne forpligtet via OK18 til at tilbyde en forløbsplan til KOL- og diabetespatienter, og derfor er det rigtigt godt, at så mange klinikker nu er i gang. 

Antallet af planer stiger også, og der blev fx i maj og juni måned lavet omkring 4000 planer hver måned.

Det kan opleves som en stor opgave at komme i gang med at tilbyde de nye forløbsplaner. 

I den forbindelse er det vigtigt at huske på den sidegevinst, som forløbsplanerne giver klinikken nemlig en samlet visuel oversigt/kvalitetsrapport over alle KOL- og diabetespatienter, der er tilmeldt klinikken. 

Er man som klinik ikke kommet i gang endnu eller mangler man på anden vis hjælp, kan man finde vejledninger på KiAPs hjemmeside eller man kan kontakte en regional datakonsulent, der nu står klar til at komme på besøg for at hjælpe klinikken i gang.

Du finder kontaktoplysninger på datakonsulenterne her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk
 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Kampagne om at redde hjernen ved stroke er skudt i gang

Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden har netop lanceret en ny indsats, Red Hjernen, der skal lære danskerne at genkende symptomer på stroke og vigtigheden i straks at ringe 1-1-2. 

Stroke er i dag den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Kampagnen skydes i gang på TV og de sociale medier med en kampagnefilm, der sætter fokus på at lære danskerne remsen ’Stræk – Snak – Smil’. 

Praktiserende læger kan derfor opleve patienter, der henvender sig om dette. 

Læs mere om kampagnen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg 
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første syv måneder af 2019, har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det andet overenskomstår. Denne viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 229 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 68.000 kr. pr. læge.
 

Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge opgørelser lander under rammen for 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf.: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Medlemsmøde den 7. november, kl. 17, i Scandic Sydhavnen

Kom til medlemsmøde og giv dit input til OK21-forhandlingerne. Der vil være oplæg ved PLO's formand, Christian Freitag, fra mødets start. 

Tilmelding sker her eller på e-mail til plo-h@dadl.dk senest den 31. oktober.  

Der er middag efter mødet. Dagsorden til medlemsmødet udsendes pr. mail til PLO-medlemmer i Region H senest i uge 43.

Tolkegebyr i almen praksis - hvad gør jeg?

Pr. 1. juli 2018 indførtes nye regler om tolkning, som har den konsekvens, at borgere, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, og som ikke har tilegnet sig dansk, selv vil skulle betale for tolkning ved lægebesøg. Der er dog en række undtagelser, som gør, at patienten ikke selv skal betale for tolk.

Læs mere

PLO-Hovedstaden opfordrer fortsat til, at de praktiserende læger fortsat indsender læge­erklæringer om undtagelse for tolkegebyr og regninger for udarbejdelse af læge­erklæringerne. Dette kan ske på en af nedennævnte måder:

Fysisk post
Region Hovedstaden
Att. Økonomiafdelingen i Center for Sundhed, mærk kuverten "Tolkegebyr".
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød

Elektronisk post:
Via sikker mail til: tolkegebyr@regionh.dk 
Direkte telefon om tolkegebyr:
38 66 60 07 (tast 3)

Mere information om tolkegebyret .

Indeklemte dage mellem jul og nytår 2019 

Praksis skal være opmærksomme på, at der skal holdes åbent i de tre hverdage mellem jul og nytår. Hvis man holder lukket, skal der på telefonsvareren og hjemmesiden gives tydelig henvisning til navngiven læge. 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Sjælland

Gunver Lillevang modtager Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris 2019

På ”Efterårsmødet” torsdag den 19. september 2019 blev Lægeforeningen Sjællands Kollegialitetspris 2019 uddelt. Prisen blev i år tildelt praktiserende læge i Roskilde og medlem af PLO's bestyrelse Gunver Lillevang for sit mangeårige dedikerede arbejde for at at afhjælpe problemet med, at der mangler praktiserende læger, såvel regionalt som nationalt. Læs mere 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO'rientering 17/2019 blev bragt d. 20. september