Nyt fra bestyrelsen: Økonomiaftale indeholder markant flere uddannelsesstillinger i almen medicin

Onsdag indgik regeringen en økonomiaftale med Danske Regioner for 2020. Den indebærer bl.a., at der oprettes i alt 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2020. Som det fremgår af figuren nedenfor, er der nu sket et markant løft de seneste to år, og det kan vi godt glæde os over. Samtidig tilføres regionerne 1,5 mia. kroner ekstra.
 

PLO har gennem adskillige år peget på, der akut var behov for at uddanne væsentligt flere speciallæger i almen medicin, så alle danskere på sigt igen kan få deres egen læge. Med den stigning, der nu er aftalt – oveni stigningen, som den tidligere regering fik gennemført – kommer vi op på et niveau, som sundhedsvæsenet med tiden kommer til at mærke, og det er meget positivt.

Det er særlig glædeligt, at stigningen i antallet af hoveduddannelsesstillinger er skrevet ind i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Det giver en stærk formodning om, at ambitionerne rent faktisk bliver ført ud i livet. Det er ingen hemmelighed, at vi har været ved at miste tålmodigheden på dette punkt. 

Det er samtidig afgørende vigtigt, at stigningen i antallet af uddannelsesforløb i almen medicin videreføres også i årene efter 2020. Der skal vedtages en ny dimensioneringsplan med virkning fra 2021 og nogle år frem. Her bør niveauet på 350 årlige hoveduddannelsesforløb i almen medicin, som minimum, blive videreført. Ellers får vi ikke bugt med den alvorlige mangel på praktiserende læger, som nu har fulgt os i mange år. 

Aftalen indeholder desuden et økonomisk løft til regionerne. Værdien af de ekstra 1,5 mia. kroner afhænger jo meget af, hvad regionerne vælger at bruge dem på. Med det pres, der er på hele sundhedsvæsenet, og med de ambitioner, der er for hele det såkaldte nære sundhedsvæsen og især os praktiserende læger, så bliver prioriteringen spændende at følge.

Se økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner her.
 
Nedenfor ses figur, der viser antallet af dimensionerede hoveduddannelsesforløb i almen medicin siden 2011. Tallene for 2020 og 2021 er baseret på den netop offentliggjorte økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Tallet for 2021 forudsætter, at der i den næste dimensioneringsplan uddannes samme antal speciallæger i almen medicin som i 2020.

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Økonomiaftalen om data fra almen praksis 

Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen indeholder et afsnit om, at almen praksis vil blive forpligtet til at aflevere en række data/oplysninger til det nye Landspatientregister (også omtalt som LPR3). PLO har igennem længere tid været bekendt med dette ønske. 


Økonomiaftalen bekræfter kendt viden og en forpligtigelse, som PLO forventer bliver skrevet ind i en kommende bekendtgørelse til sundhedslov, som vedtages medio 2020.

På den baggrund har PLO været inviteret med i et analysearbejde sammen med Sundheds- og Ældreministeriet for at afdække, hvordan teknikken skal se ud, og hvilke data vi taler om. 

PLO arbejder for, at samme data ikke skal sendes ud af klinikken flere gange i forskellige formater, samt at den data, der allerede sendes ud, bliver brugt på rette vis. PLO ønsker også, at indberettet data til fx LPR3 kommer beriget retur til klinikken i form af fx kvalitetsrapporter. 

Samtidig er det også vigtigt at slå fast, at det er patienten, som ejer sine egne data, og at patienten derfor skal have mulighed for – også når vi taler lovpligtige indberetninger - at give eller nægte samtykke til datadeling, især når det gælder fortrolige data om sundhed og sygdom. 

Vi håber, at fremtidig lovgivning vil anerkende denne borgerrettighed, som er blevet forstærket med den nye persondatalov.
  
For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Lægemidler i restordre – teknisk understøttelse

Der arbejdes nu på en teknisk løsning, hvor oplysninger om lægemidler i restordre vil indgå i FMK, så lægen bliver opmærksom på problemet allerede ved ordination.
 

Lægeforeningen har været til møder i Lægemiddelstyrelsen om lægemidler i restordre, som har været et stigende problem det seneste års tid.

Der har i denne forbindelse været enighed om at arbejde videre med en teknisk løsning, hvor oplysninger om lægemidler i restordre vil indgå i FMK, så lægen bliver opmærksom på problemet allerede ved ordination.
 
Lægeforeningen håber på, at en løsning, som umiddelbart vil kunne indgå i den kliniske hverdag, kan være klar ved årsskiftet.

Lægeforeningens dialog med Lægemiddelstyrelsen fortsætter om udvikling af FMK-løsningen samt andre elementer, som kan bidrage til adressering af problemet med lægemidler i restordre.

PLO har tidligere informeret om lægemidler i restordre

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Pilotprojekt med nye fælles udrykningsteams i samarbejde med Rigspolitiet

Rigspolitiet søsatte i august et nyt initiativ for fælles udrykning mellem politi og psykiatrisk personale, som PLO’s medlemmer kan gøre brug af i Region Midtjylland, på Fyn, i Sydsjælland og i Lolland-Falster området.


Tilbuddet er tiltænkt situationer med patienter, der har psykiske lidelser, er misbrugere eller på anden måde er socialt og mentalt udsatte, hvor der er behov for politiets assistance.

De Fælles Udrykningsteams består af to politibetjente og en psykiatrisk sygeplejerske, der står til rådighed for politiets vagtcentral i perioden.

De Fælles Udrykningsteams kan rekvireres ved at kontakte politiet via 114 eller via lokale samarbejdsaftaler fra mandag til fredag i tidsrummet 10-23.

Læs mere her (pdf)  

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Lærke Steenberg Smith 
Tlf. 3544 8455, lss.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ny portal giver overblik over rådgivningstilbud til sårbare borgere

Mange praktiserende læger oplever, at det kan være svært at danne sig et overblik over, hvad der findes af rådgivningstilbud til patienter i vanskelige livssituationer, fx psykisk sårbare, unge med spiseforstyrrelser, hjemløse, borgere med store gældsproblemer eller unge ramt af sorg. Det afhjælper ny fælles portal. 
 

Brancheforeningen RådgivningsDanmark har etableret en fælles portal – RådgivningsPortalen - for gratis, uafhængige rådgivningstilbud, der lever op til foreningens egne kvalitetsstandarder.
 
RådgivningsPortalen gør det nemmere for blandt andet praktiserende læger at danne sig et overblik over, hvad der findes af relevante tilbud til de enkelte målgrupper. På RådgivningsPortalen kan du se en kort beskrivelse af indhold og målgruppe for de enkelte rådgivningstilbud. Ligesom du kan se, om et tilbud er akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. 

RådgivningsDanmark er stiftet med det formål at samle organisationer, der yder gratis og uafhængige rådgivningstilbud til borgere i vanskelige livssituationer, og løfte kvaliteten i den sociale, gratis rådgivningsbranche. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Tlf. 3544 8464, joh.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Influenzavaccination for sæson 2019/2020 starter først 1. november

Den gratis influenzavaccination kan først tilbydes fra 1. november, og ikke som tidligere år fra 1. oktober. Målgrupperne for den gratis influenzavaccination er uændrede.
 

Baggrunden er, at forskning tyder på, at vaccinens effekt aftager efter 2-3 måneder, hvorfor Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut finder, at der med ændret start for influenzavaccination vil være større sandsynlighed for, at de vaccinerede har antistoffer i blodet, når influenzaen rammer i vintermånederne.

Praktiserende læger kan godt bestille influenzavacciner hos Statens Serum Institut, men disse leveres først i uge 43-44. 

PLO og Danske Regioner er ved at indgå aftale om den gratis influenzavaccination for 2019/2020, som vil indeholde en forsimpling i antallet af ydelseskoder, som praktiserende læger skal benytte.

Nyt om aftale og ydelseskoder følger via PLO’rientering.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


EPI-NYT – tilmeld dig på ny

Alle abonnenter af Statens Serum Instituts nyhedsbrev EPI-NYT er blevet slettet ved en fejl. Hvis du tidligere har modtaget nyhedsbrevet og fortsat gerne vil modtage det, skal du derfor tilmelde dig på ny.


Nyhedsbrevet informerer bl.a. om børnevaccinationsprogrammet, bestilling af vacciner, sygdomsudbrud mv.

Tilmeld dig EPI-NYT her

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent i Statens Serum Institut 
Berit Jørgensen
Tlf. 3268 8126, bjg@ssi.dk 

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Selvvalgt gruppebaseret efteruddannelse – PBSGL

PLO-E har indgået en aftale med NHS Education i Skotland om et udbud af de såkaldte PBSGL-moduler (Practice Based Small Group Learning). PBSGL-modulerne omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 


Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. For at gennemføre modulerne skal én i gruppen have gennemgået et facilitatorkursus. Det sikrer, at I som gruppe får mest mulig læring ud af modulerne.

PBSGL-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes 5-12 læger omkring jeres faglige udvikling. Vi anbefaler, at I er 8-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på tre timer.

Modulerne minder på mange områder om SGE-modulerne (Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse), men er mere specifikke i deres fokus og kan gennemføres på et enkelt gruppemøde. Følgende moduler bliver tilgængelige per 1. september 2019:

  • Pædiatri (det tilrådes, at nye grupper starter med dette modul) 
  • Anæmi hos ældre
  • Allergi
  • Inflammatorisk tarmsygdom
  • Neurologi
  • Thyroideasygdomme
  • Antibiotika
  • Diabetes i almen praksis

I efteråret vil PLO-E udbyde facilitatorkurser til PBSGL-modulerne. Læger, der har gennemført facilitatoruddannelsen til SGE-ordningen, vil dog kun skulle gennemføre et kortere opdateringskursus. Disse udbydes også i løbet af efteråret. 

Læs mere om PBSGL

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Nana Meisler
Tlf. 35448338, NAM.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Systematisk Efteruddannelse på SE-Dage i 2020

Nu har du igen mulighed for at tilmelde dig systematisk efteruddannelse på nogle sammenhængene dage eller bare vælge en enkelt dag. I 2020 udbyder vi igen SE-Dage i henholdsvis Vejle fra den 24. -26. marts 2020 og i Helsingør fra den 28.-30. april 2020.


Her vil alle de eksisterende temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et 3-dages forløb. Vi følger processen tæt i forhold til nye temaer i den systematiske efteruddannelse, og skulle et eller to af temaerne bliver klar til foråret, har vi gjort plads til også at kunne udbyde det. Det er dog endnu usikkert.  

I forbindelse med SE-Dagene udbyder vi igen i år refusionsberettigede kurser for praksispersonale i KOL og type 2-diabetes. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer
Tlf. 35448134, pvs.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nu er Systematisk Efteruddannelse i ”Hverdagspsykiatri” klar som SGE-forløb

Systematisk efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse er et format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. 


Det kan fx være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af minimum fem personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. 

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.

Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i et facilitatorkursus. 

Vi er nu klar med temaet ”hverdagspsykiatri”, som består af fire moduler af tre timers varighed.

Læs mere om SGE

For yderligere oplysninger kontakt:
kursuskoordinator Desiree Lundsteen
Tlf. 35448456, DEA.plo@dadl.dk 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Refusion, hvis du har haft en sygeplejerske i praktik

Nu er refusionssystemet åbent for ansøgninger om tilskud til praktikophold, hvis du har haft en kommunal sygeplejerske i praktik i forbindelse med specialuddannelsen i borgernær sygepleje.
 

Der kan kun søges én gang per person, så vent med at ansøge, til praktikforløbet er helt afsluttet. Aftalen om praktikophold skal vedhæftes ansøgningen.

På samme måde gælder det, at du først kan søge om refusion for dit eget personale, der har været på et kursus under indsatsen "En læge tæt på dig". 

Læs mere om indsatsen

For yderligere oplysninger om refusion kontakt:
Sagsbehandler Lotte Vester
Tlf. 35448465, lve.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Ledige pladser på lægekurser

Der er stadig ledige pladser på et par spændende lægekurser næste år om astma og allergi hos børn og vokse og det personlige møde i en datadreven tid. 

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator Pernille Valentin Sommer
Tlf. 35448134, pvs.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er gældende fra den 1. juli 2019 og kan læses her

Husk at besvare lægedækningsundersøgelsen 

Husk at svare på lægedækningsundersøgelsen, der er sendt til din praksis’ E-boks. Husk også at tale med dine kolleger om svaret, da praksis kun skal svare én gang

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet 


PLO'rientering 16/2019 blev bragt d. 6. september