Nyt fra bestyrelsen: Endelig flere unge i HU-stillinger 

Interessen for almen medicin ser i 2019 ud til at være steget markant for første gang siden 2013. I år estimeres det, at vi kommer til at se hele 260 besatte HU-stillinger i almen medicin – mod 232 i 2013. Hvis det holder, så er det et rigtig godt tegn, og ét vi har ventet længe på. 
 

Det er et signal fra de unge læger om, at de i stigende grad kan se deres fremtid i almen praksis. Det er ikke kun godt for PLO og almen praksis, det er godt for hele sundhedsvæsnet.

Generelt ser og hører vi en større og større opbakning til almen praksis og hele ideen bag den praktiserende læge. 

Der er ingen tvivl om, at politiske signaler har stor indflydelse på, hvilket speciale de unge læger vælger. Både Christiansborg og Danske Regioner har sendt nogle klare politiske signaler om at ville udvikle og udbygge den praktiserende læge – det er vi rigtig glade for.

Desværre virker politiske signaler også den anden vej. Hvis nogle regioner udviser lidt rigelig begejstring, når de opbygger deres egne regionsklinikker, så sender det også et signal - uanset om man efterfølgende forsøger at overbevise os om noget andet. 

Det er, som bekendt, handlingerne, der tæller.

Derfor er det også afgørende, at de mange gode udsagn bliver fulgt op i den helt nære fremtid:

  • Kommer de nye hoveduddannelsesstillinger i almen medicin, som Christiansborg var enige om før valget?
  • Vil vi se nogle konkrete indsatser, der hjælper praktiserende læger i de områder, der er hårdest ramt af lægemanglen? Så det ikke kun er regionsklinikkerne, der tildeles ekstra ressourcer?
  • Vil al den positive snak om almen praksis række helt ind i de forhandlinger om en ny overenskomst 2021, som vi indleder i starten af 2020?

De nye tal, der tyder på, at der er sket en markant stigning i antallet af ansøgere til almen medicin, er i sandhed en god nyhed - og hvis ovenstående tre spørgsmål alle bliver besvaret med et ”ja”, så kan vi begynde at tro på, at de nye almenmedicinere rent faktisk også ender som praktiserende læger til gavn for danskerne.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Se resten af indholdet i nyhedsbrevet


Gratis HPV-vaccination til drenge kan gives fra 1. september

Tilbuddet om gratis HPV-vaccination til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter, starter den 1. september 2019, da der nu både er udstedt en bekendtgørelse og indgået en aftale mellem PLO og RLTN.
 

Aftalen betyder, at der benyttes samme ydelseskode for HPV til piger og til drenge – ydelse 8328, og samme honorering. Vær dog opmærksom på, at målgruppen for HPV til piger og drenge er forskellig. 

For drenge gælder det gratis tilbud til de, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere og indtil det fyldte 18. år, mens det for piger er et tilbud til aldersgruppen 12 og 18 år.

Statens Serum Institut leverer vacciner i børnevaccinationsprogrammet, herunder HPV-vaccinen Gardasil®9. SSI har i den forbindelse plakater og andet informationsmateriale til ophængning i klinikken m.v. 

Se og henvis i øvrigt drenge og deres forældre til informationssitet www.stophpv.dk.

Aftalen er et tillæg til profylakseaftalen, som kan ses her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth 
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i nyhedsbrevet


Stort kompetenceløft af praksispersonale - En læge tæt på dig - gratis kurser 

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En læge tæt på dig. PLO Efteruddannelse står for disse efteruddannelsesaktiviteter.
 

Midlerne er afsat for perioden 2018-2021. Danske Regioner og Sundhedsministeriet har efterfølgende bedt PLO Efteruddannelse være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen. 

Indsatsen er særlig målrettet tre områder:

  • Styrkelse af praksispersonalets kompetencer i forhold patienter med psykiske lidelser
  • Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler
  • Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje.

PLO Efteruddannelse har i løbet af foråret iværksat et større udviklingsarbejde, som betyder, at de første aktiviteter allerede vil blive udbudt i efteråret 2019. Tilmelding sker på www.plo-e.dk

Læs mere om indsatsen og de konkrete kurser

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner 
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk

Se resten af indholdet i nyhedsbrevet


Lægedage: 136 kurser fordelt på 5 dage

Vi glæder os til at se dig til Lægedage den 11.-15. november i Bella Center, København. Igen i år kan vi tilbyde et stort og varieret udbud af kurser – heraf 25 nyoprettede. Tilmeldingen til Lægedage 2019 åbner tirsdag den 13. august kl. 9.00.
 

Sidste år fik vi især efterspørgsel på flere kurser målrettet praksispersonale med erfaring. Vi har derfor i år åbnet nogle af lægekurserne for erfarne personaler, så både læger og praksispersonale, der har konsultationer inden for området, kan deltage.

I kataloget finder du 72 lægekurser, 35 fælleskurser og 29 kurser målrettet praksispersonale. I beskrivelsen af personalekurserne fremgår det, hvem kurset henvender sig til. Der er hele 136 kurser fordelt på 5 dage.

Tilmeldingen åbner tirsdag den 13. august kl. 9.00 på: www.Lægedage.dk

Årets tema
Årets tema er: Hvordan giver vi mest til dem med størst behov og skaber mest mulig sundhed? – populationsomsorg i almen praksis

Almen medicin har som princip og mål at tilrettelægge arbejdet på en måde, der tilsigter at mindske ulighed i sundhedsvæsenet ved at skabe tid og rum til dem, der har størst behov for støtte, hjælp og omsorg. 

Populationsomsorg i almen praksis betyder, at den enkelte læge tilpasser og differentierer indsatsen over for de enkelte patienter i sin praksis på baggrund af viden om og kendskab til den enkelte patient og dennes historie.

Det skal ske for at sikre patienterne i populationen lige muligheder for helbredelse, stabilisering, forebyggelse af skade eller lindring. Patienterne skal populært sagt behandles forskelligt for at få lige muligheder for et godt helbredsmæssigt udkomme.

Nyt på Lægedage
I år har vi 25 helt nye kurser. Til læger er det kurser om fx metakognitiv terapi, at leve med sorg, endometriose, praksisorganisering og den nye ferielov. Til personalet er det emner som fx tidlig opsporing af demens, de 10 hyppigste infektionssygdomme, obsti-pation i praksis og patienter i behandling med smertestillende medicin. 

Vi har også som noget helt nyt gjort færdighedsværkstederne til en del af kursusudbud-det. Det betyder, at du kan vælge at tage et færdighedskursus, hvor du bliver ført igennem fire forskellige værksteder og prøver teknikkerne af i praksis. De udbydes både til læger og praksispersonale i grupper af otte. Se mere om det i kataloget side 11-13 og ved tilmeldingen. 

Tilmelding til næsten alle kurser
Vi har lyttet til de mange evalueringer, vi har fået, og har igen i år tilmelding til alle de kurser, der ikke holdes i et auditorium. Det betyder, at du allerede ved tilmelding skal tage stilling til, hvilke kurser du ønsker at følge.

Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er rift om pladserne. Vi kan desværre ikke tilbyde mulighed for at blive skrevet på venteliste. 

Tilmeldingsfrist
Der er også en tilmeldingsfrist! Det er for bedre at kunne planlægge lokalefordeling, for-plejning og sociale aktiviteter, så alle får en god oplevelse. Tilmeldingsfristen er den 1. november 2019. Det er ikke muligt at tilmelde sig ved at møde op i Bella Center. 

Betaling foregår elektronisk
Som tidligere år foregår tilmelding og betaling elektronisk. Hav derfor betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard.
Kursusbekræftelse, faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved din tilmelding. Har du brug for at kursusbekræftelse/faktura bliver sendt til en anden i praksis, kan du indtaste data på vedkommende i tilmeldingsprocessen. 

Det er vigtigt, at du anvender en personlig/unik email ved tilmeldingen og ikke en fælles klinik email, da du ellers ikke vil kunne bruge den app, vi tilbyder i år.

I appen vil du kunne se dit personlige program m.v. Læs mere på www.Lægedage.dk

Kataloget sendes stadig ud med posten
Du modtager stadig et trykt katalog med posten. Det er sendt ud i uge 30 og 31. Du kan også bladre i onlinekataloget eller downloade kataloget på www.plo-e.dk og finde de kurser, du ønsker at deltage i. 

Kurser til praksispersonalet
En del af kurserne er tilrettelagt for praksispersonalet. Ifølge PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har fuldtidsansat personale ret til fire årlige arbejdsgiverbetalte efterud-dannelsesdage. Som deltidsansat (1-19 timer pr. uge) timer har personalet ret til to ud-dannelsesdage om året. 

Lægedage tilbyder igen i år praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland et tilskud på kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky. Læs mere om betingelserne på www.Lægedage.dk 

Vel mødt på Lægedage 2019.

For yderligere oplysninger kontakt:
Inge Nørgaard eller Kristine Olsen
Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk

Se resten af indholdet i nyhedsbrevet


Pradaxa®-kapsler skal blive i originalpakningen indtil brug

Styrelsen for Patientsikkerhed har i utilsigtede hændelser og via henvendelser erfaret, at antikoagulanten Pradaxa® bliver taget ud af originalpakningen og lagt i doseringsæsker før brug. Det er vigtigt, at Pradaxa® bliver i originalpakningen indtil brug, uanset om der er tale om Pradaxa® i blisterpakning eller plastbeholder. Kontakt med luftens fugt gør Pradaxa® ustabilt, og patienten risikerer derfor at få forkert dosis.
 

Forkert dosering af antikoagulantia som Pradaxa® kan være livsfarligt, da det øger risikoen for blødning eller blodpropper.

Antikoagulantia er én af de syv lægemiddelgrupper, som Styrelsen for Patientsikkerhed betegner som risikosituationslægemidler. Det vil sige, at det er lægemidler, som er komplekse at håndtere, og som bliver farlige, når de ikke håndteres korrekt. 

Det er derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på, at Pradaxa® bliver håndteret korrekt og opbevares i den originale blisterpakning eller beholder. Dette gælder også ved delegation af medicinadministration. 

Er patienten selv ansvarlig for administration af medicinen, bør det sikres, at patienten er informeret om vigtigheden af korrekt opbevaring.

Fordi Pradaxa® ikke dispenseres sammen med patientens øvrige medicin, er der øget risiko for, at medicinen glemmes. Vær derfor særligt opmærksom på, at patienten fortsat får sin Pradaxa®.

På apoteket kan patienten gratis få en særlig doseringsæske til Pradaxa®, hvor kapslerne forbliver i den originale blisterpakning. Denne kan med fordel anvendes og opbevares ved siden af doseringsæsken med patientens øvrige medicin.          

Pradaxa®-kapsler skal blive i originalpakningen indtil brug                               

For yderligere information kontakt
Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Pia Knudsen
piak@stps.dk


Se resten af indholdet i nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Svar fra lægedækningsundersøgelsen for 2020 bliver bindende for praksis

I år sker der ændringer af lægedækningsundersøgelsen i Region Hovedstaden. 

Det betyder særligt, at hvis praksis i undersøgelsen tilkendegiver ønske om et højere antal patienter end det nuværende, vil undersøgelsens svar blive individuelt bindende for praksis. 

Inden undersøgelsen udsendes, vil der komme et brev ud fra PLO-Hovedstaden, der forklarer nærmere om ændringerne af undersøgelsen. Læs dette grundigt, og tal med jeres kolleger om svarene, da hver praksis kun kan svare én gang. 

Begrundelsen for ændringen af undersøgelsen er, at undersøgelsens resultater i de foregående år – efter PLO-Hovedstadens vurdering – markant har overestimeret antallet af ønskede patienter. Dette har haft store kollektive konsekvenser for lægedækningen, hvor mange kapaciteter ikke er blevet genopslået efter ophør.

Dette er sket som følge af Region Hovedstadens fortolkning af svarene i tidligere års lægedækningsundersøgelser.

Aftale om pilotprojekt om videokonsultation i almen praksis 

Der er indgået en aftale om et pilotprojekt om videokonsultation i Region H, og du kan se aftalen her.  

På initiativ af MedCom vil de fem regioner foretage en afprøvning af videokonsultation/-konferencer.

Formålet med pilotprojektet er at få afprøvet telemedicinske løsninger i almen praksis i forhold til den kliniske hverdag og det teknisk setup med henblik på en senere forhandling om indarbejdelse i overenskomsten. Konkret vil Region Hovedstaden understøtte projektet med teknisk udstyr, og MedCom stiller programmer til booking og videokommunikation til rådighed.

På nuværende tidspunkt har 10 klinikker meldt sig til projektet. 

Gå hjem-møde om udvalgte emner i overenskomsten den 26-09-2019 kl. 17-19 i Domus Medica 

PLO afholder i samarbejde med PLO-Hovedstaden et gå hjem-møde, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at stille spørgsmål og få uddybende forklaring på udvalgte emner i overenskomsten. 

Mødet afholdes den 26. september 2019 kl. 17-19 i Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 København Ø. Underviser vil være PLO's vicedirektør Jette Galatius. 

Ved mødet vil Jette Galatius gennemgå udvalgte ydelser, herunder program for KOL og diabetes og forløbsplaner, samt vigtige afregningsregler. Der vil også være lejlighed til at drøfte diverse cases.

Hvis du på forhånd har en case, du ønsker at drøfte, kan du indsende den til PLO-Hovedstadens sekretariat på e-mail plo-h@dadl.dk - selvfølgelig i anonymiseret form.

Tilmelding til mødet er nødvendig. Du kan allerede nu tilmelde dig mødet her eller på e-mail plo-h@dadl.dk. Der vil blive serveret sandwich fra kl. 16.30.

Medlemsmøde for PLO-medlemmer i Region Hovedstaden

Der afholdes medlemsmøde torsdag den 7. november 2019 kl. 17.00-19.30 på Scandic Hotel Sydhavnen. Efter mødet vil der være middag. Du kan allerede nu tilmelde dig medlemsmødet her.

Medlemsmødets dagsorden udsendes pr. e-mail til PLO-medlemmerne i Region Hovedstaden i uge 43. 
 
Har du husket at ajourføre FMK? 

KAP-H har i samarbejde med PLO-H udarbejdet folderen Har du husket at ajourføre FMK? I folderen kan du orientere dig om, i hvilke situationer vi anbefaler, at du ajourfører FMK, hvad dit ansvar er, og hvor du kan få hjælp. 

Se folderen her.

Se resten af indholdet i nyhedsbrevet


PLO'rientering 14/2019 blev bragt d. 9. august 2019