PLO'rientering 13/2017


Nyt fra bestyrelsen: OK17 og sommerferie

Kære alle

Dette er det sidste planlagte PLO’rientering inden sommerferien. I tirsdags udsendte vi et særnummer af PLO’rientering med status på OK17. Situationen er grundlæggende den samme som beskrevet der.

Vi vil i løbet af næste uge sende en sommerstatus på overenskomstsituationen ud til alle medlemmer.

Næste planlagte PLO’rientering udkommer d. 11. august.

Jeg ønsker en rigtig god sommerferie til alle!

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


PLO's og PLA’s sommeråbningstider

PLO og PLA kan træffes i hele sommerperioden, men med kortere telefontider fra den 10. juli- 4. august. Her vil telefonerne være åbne i tidsrummet 9.00 - 14.00.

Alle øvrige uger kan vi træffes på normal vis mandag til torsdag mellem 9.00 – 16.00 og fredag mellem 9.00 – 15.00.

Til toppen


Aktiviteten i almen praksis under økonomirammen

Aktiviteten i almen praksis i de otte første måneder af overenskomstens tredje år, dvs. fra 1. september 2016 til 30. april 2017, er opgjort til 5.035,5 mio. kr. En fremregning af denne aktivitet viser, at den samlede aktivitet for tredje overenskomstsår dermed vil ende på 7.437,3 mio. kr., som er ca. 70 mio. kr. under økonomirammen, hvilket svarer til ca. 20.000 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

Økonomirammen er korrigeret for indførsel af akutordninger i Region Syddanmark og Region Midtjylland, samt for 1813.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Telefon: 3544 8451,
jek.plo@dadl.dk

Til toppen


DSAM har udsendt faktaark om HPV

I efterforløbet af Sundhedsstyrelsens kampagne ”Stop HPV” har DSAM udarbejdet et faktaark om HPV-vaccination, som i oversigtsform er en støtte til praktiserende læger, der i hverdagen skal besvare de spørgsmål, som unge piger og deres forældre kan have, når de søger råd og vejledning hos egen læge. PLO kan kun bakke op om gode ideer, der kan bidrage til at vende det drastiske fald i vaccinationstilslutningen for HPV, som vi har set de seneste år.

Faktaarket om HPV er sendt til alle DSAM’s medlemmer og kan desuden ses her: vejledninger.dsam.dk/fakta/hpv

Hvis der er spørgsmål, du som læge savner svar på omkring HPV-vaccination, kan du indrapportere dette til DSAM, der så vil bede sin arbejdsgruppe indhente det bedst mulige svar. Skriv i så fald til dsam@dsam.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for DSAM Anders Beich,
E-mail:
beich@sund.ku.dk

Til toppen


Ny FAQ om kørekortfornyelse

Efter den 1. juli skal borgere over 75 år ikke længere forny kørekortet pga. deres alder, og skal dermed ikke længere have en lægeattest. PLO har oprettet en FAQ på kørekortområdet, der her til en start indeholder nogle af de spørgsmål, som vi har modtaget. FAQ’en vil blive udbygget løbende.

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop sendt et udkast til en opdateret vejledning i høring. PLO er i forbindelse med høringen ved at gennemgå udkastet til vejledning, og vi orienterer nærmere om ændringerne, når den opdaterede vejledning træder i kraft. Formentlig efter sommerferien.

Læs desuden Færdselsstyrelsens udmelding om de nye kørekortregler.

Samt Nye regler for kørekortfornyelse gældende per den 1. juli fra PLO’rienering 11/2017.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8599,
laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Henvisning til kommunale forebyggelsestilbud – kan det gøres bedre?

Du kan stadig nå at give dit besyv: MedCom har forlænget svarfristen til den 7. juli for den elektroniske spørgeskemaundersøgelse om evt. tilpasning af den dynamiske pakkehenvisning til kommunale forebyggelsestilbud. Det tager kun fire minutter.

I PLO’rientering 10/2017, opfordrede PLO praktiserende læger til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, som MedCom gennemfører for Sundhedsstyrelsen, om evt. tilpasning af den dynamiske pakkehenvisning til kommunale forebyggelsestilbud. Fristen for deltagelse i undersøgelsen er forlænget til den 7. juli 2017, da relativt få praktiserende læger har deltaget. Du kan besvare spørgeskemaet her – det tager ca. 4 minutter.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462,
dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Medicinhåndtering – regler og praktiske råd om håndkøbsmedicin og kosttilskud

Praktiserende læger oplever et stigende antal henvendelser om håndkøbsmedicin og kosttilskud fra plejepersonalet. Baggrunden er, at kommunerne er blevet mere opmærksomme på reglerne samt det ansvar, som plejepersonalet påtager sig, hvis ikke læge kontaktes. I den forbindelse har vi samlet de væsentligste budskaber og handlemuligheder.

Læger og plejepersonales forpligtelser er fastsat i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Denne vejledning fastlægger rammene for samarbejdet om brug af lægemidler – både receptpligtige lægemidler og håndkøbsmedicin.

Har borgeren behov for hjælp til håndtering af sin medicin, skal praktiserende læge henvise til kommunal hjemmesygepleje. Som læge kan du forvente, at plejepersonalet kan varetage almindelig medicinhåndtering, da det er kommunalbestyrelsens ansvar, at plejepersonalet har kompetencer til at forestå medicinhåndtering forsvarligt.

I Sundhedsstyrelsens vejledning er det fastsat, at plejepersonalet skal kontakte en læge, hvis borgerne ønsker plejepersonalets hjælp til at benytte håndkøbsmedicin. Dette da plejepersonalet ikke fagligt vil kunne vurdere, om brug af håndkøbsmedicin vil kunne interagere med den lægeordinerede medicinske behandling. Tilsvarende gælder for kosttilskud.

I den forbindelse kan anføres følgende budskaber og handlemuligheder:

Håndkøbsmedicin

 • At læger kan ordinere såvel receptpligtige lægemidler som håndkøbslægemidler, hvis der er faglig indikation. Lægen skal ikke ved ordination skelne mellem receptpligtige lægemidler og håndkøb. At visse lægemidler kan fås i håndkøb, sker af hensyn til borgerne.
 • At læger ved kontakt med plejepersonalet skal tage stilling til, om brug af håndkøbsmedicin er til fare for borgeren i forhold til øvrig behandling.
 • Er der faglig indikation for brug af håndkøbsmedicin, kan lægen ordinere i FMK. Ved ordination bør det overvejes, om plejepersonalet i deres håndtering skal tillægges et vist råderum. Dette kan fx ske ved ordination ”efter behov”.

Kosttilskud

 • Også for kosttilskud, hvor lægen kontaktes af plejepersonalet, skal lægen tage stilling til, om brug af kosttilskud er til fare for borgeren i forhold til øvrig behandling. Det er ikke altid let, da der findes mange kosttilskud.
 • Kosttilskud kan ikke ordineres i FMK.
 • Er det ikke til fare for borgeren at bruge kosttilskud eller kan det ligefrem anbefales, tag da gerne mere langsigtet stilling til plejepersonalets håndtering, da plejepersonalet derved ikke løbende har behov for kontakt af læge.

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Se desuden PLO’rientering 10/2017, der  indeholdt et indlæg om delegation ved brug af medhjælp. En del af dette indlæg omhandlede delegation af medicinhåndtering.

For yderligere information kontakt
Specialkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462,
dar.plo@dadl.dk

Til toppen


Lægedage 2017: Almen praksis – en del af en helhed

Lægedage løber af stablen fra den 13.- 17. november i Bella Center. I år er der planlagt 128 kurser fordelt på de fem dage. Der er væsentligt flere fælleskurser i år end tidligere, men også stadig mange kurser målrettet læger og personale. Tilmelding åbner d. 14. august.

Lægedages hovedtema er i år: Almen praksis – en del af en helhed. Med temaet lægger vi op til drøftelser af det nære sundhedsvæsens rolle og hvordan vi kan bidrage til at skabe et sammenhængende forløb for vores patienter. Sammenhæng kræver, at alle parter bliver gode til at håndtere overgange og sektorskift, og at kommunikationen bliver præcis og dækkende.

Vær opmærksom på følgende:

 • Der er tilmelding til næsten alle kurser
  Vi har lyttet til evalueringer og har indført tilmelding til alle de kurser, der ikke holdes i et auditorium. Det betyder, at du allerede ved tilmeldingen skal tage stilling til, hvilke kurser du ønsker at deltage i.
 • Der er indført tilmeldingsfrist
  For bedre at kunne planlægge lokaleforhold, forplejning og sociale aktiviteter, så alle får en god oplevelse, er tilmeldingsfristen den 1. november 2017. Du kan ikke længere møde op i Bella Center og tilmelde dig der.
 • Tilmelding og kortbetaling
  Tilmelding og betalingen foregår elektronisk. Hav derfor dit betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard. Faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved tilmeldingen.
 • Katalog + tillæg
  Du modtager stadig et trykt Lægedagekatalog i starten af august. Ved siden af det store katalog modtager du et tillæg med alle personalekurserne, så du kan give det videre i din praksis. Du kan allerede fra midt i juli bladre i det elektroniske katalog på www.plo-e.dk

Tilmelding til Lægedage åbner den 14. august

I år åbner tilmeldingen den 14. august. Prisen for at deltage er kr. 2700,- pr. kursusdag, dog stadig med særpris for yngre almenmedicinere og pensionister på kr. 700,- og særpris for KBU/introlæger på kr. 460,-, som kan deltage alle dage.

Ifølge PLAs overenskomster med HK og DSR/Dbio har praksispersonale ret til fire årlige arbejdsgiverbetalte efteruddannelsesdage. Lægedage tilbyder praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland et tilskud på kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky.

Vel mødt på Lægedage 2017!

For yderligere oplysninger kontakt:
Eva Maria Mogensen eller Inge Nørgaard
Tlf. 35 44 84 16,
laegedage@dadl.dk

Til toppen


Systematisk efteruddannelse i din efteruddannelsesgruppe – Ledige pladser på facilitatorkurset i efteråret

Det er nu muligt at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Det kræver dog, at én i gruppen kan facilitere det. Derfor tilbyder PLO-E et 1-dags facilitatorkursus.

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE):

PLO-E har udviklet et koncept, som gør det muligt for dig at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, der udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

Det er muligt at søge refusion fra Fonden for Almen Praksis tilsvarende refusionen for andre aktiviteter inden for systematisk efteruddannelse.

Facilitatorkursus

For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det.

PLO-E udbyder derfor et 1-dags facilitatorkursus. Det er gratis at deltage på kurset, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.) (beløbene trækkes IKKE fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis).

At være facilitator er meget andet og mere end det at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det lærer du på facilitatorkurset.

Tid, sted og tilmelding

Den 13. september 2017 kl. 9-16, IDA Mødecenter i København. Tilmeldingsfrist den 1. august 2017. Du tilmelder dig ved at skrive en mail til kursuskoordinator, Desiree Lundsteen, på dea.plo@dadl.dk.

Den 12. oktober 2017 kl. 9-16 på Golf Hotel Viborg. Tilmeldingsfrist 7. august 2017. Tilmeld dig kurset her.

Læs mere på www.plo-e.dk

For yderligere oplysninger kontakt
Konsulent Emilie Bjerre
Telefon 3544 8474, 
ebj.plo@dadl.dk

Til toppen


Nyt fra PLO-H

Ny repræsentant i PLO-Hovedstaden

Inger Højvig (Hørsholm) har valgt at trække sig fra PLO-Hovedstaden.

Ind i udvalget er pr. 1. juni 2017 kommet Pearl Shelly Pedersen, som har praksis i Slangerup (Frederikssund Kommune).

Ferielukning i PLO-Hovedstadens sekretariat

Sekretariatet har ferielukket i ugerne 28-29-30. Her henvises til PLO på telefon 35 44 85 00. 

Bliv tutorlæge i klinisk almen medicin for en 12. semester studerende på Københavns Universitet

Kurset i klinisk almen medicin er et flagskib på medicinstudiet og derfor et centralt rekrutteringssted for kommende almenmedicinere.

Der er behov for flere tutorlæger til efterårssemestret 2017. Kravet er, at du er speciallæge i almen medicin og har min. 800 tilmeldte patienter.

Der er et honorar, der svarer til arbejdsbyrden (ca. 7.362,50 kr. pr. studerende).

Har du brug for yderligere faglig eller praktisk information, er du altid velkommen til at kontakte kursusleder Anette Graungaard på angra@sund.ku.dk.

Nyt fra KAP-H:

Temadag: Kunsten at seponere

Sæt kryds i kalenderen fredag den 29. september 2017, kl. 8:00-16:00, hvor Region Hovedstadens Center for Sundhed i samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital inviterer til temadag med titlen ”Kunsten at seponere – En temadag om de lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler”. 

Praksisbesøg om rationel farmakoterapi

Du kan få en af KAP-H’s medicinkonsulenter på besøg i din praksis. Mødet vil fokusere på rationel farmakoterapi og medicingennemgang med udgangspunkt i dit ordinationsmønster og din egen patientcase. Står du over for at skulle akkrediteres, vil du med konsulentbesøget opfylde kravet til rationel farmakoterapi.

Skriv til kap-h@regionh.dk, hvis du vil aftale et besøg. Husk at angive kontaktoplysninger, så vil medicinkonsulenten kontakte dig hurtigst muligt.

MedicinInfo - lægemiddelrådgivningen i Region Hovedstaden

Få hjælp til medicingennemgang på dine egne patienters medicin eller stil patientspecifikke, lægemiddelrelaterede spørgsmål.

Kontakt MedicinInfo på:

 • Tlf.: 38 63 57 00 alle hverdage kl. 8:00-15:30
 • Dynamisk henvisning sendes til: ”AP Medicingennemgang RegH”
 • E-mail: medicininfo@regionh.dk

Husk at angive dine kontaktoplysninger og ved patientspecifikke spørgsmål at oplyse cpr-nr. Husk at få informeret patientsamtykke før indsendelsen af personfølsomme oplysninger.

Tør du seponere – værktøj til brug ved medicingennemgang

Medicinfunktionen har samlet flere gode værktøjer til medicingennemgang, som du kan finde på www.medicinfunktionen.dk. Hvis du ønsker materialerne tilsendt, kan du skrive til medicinfunktionen@regionh.dk.

Til toppen


PLO'rientering 13/2017 d. 23. juni 2017