Nyt fra bestyrelsen: Øget aktivitet i almen praksis 

Vi har været igennem en mærkelig tid i almen praksis. Nu starter vi en proces hen mod lidt mere normale forhold - en proces der helt sikkert vil tage tid.

Vi har oplevet et dramatisk fald i henvendelser til vores klinikker, selvom vi har været tilgængelige på telefonerne. Det har også medført et stort fald i henvisninger til videre udredning. Det er selvfølgelig bekymrende, da alvorlig sygdom ikke må formodes at forsvinde, fordi man sidder isoleret derhjemme.

Nu er vi i gang med en gradvis åbning af samfundet. Det betyder, at vi skal til at se flere patienter i almen praksis.

Telefon- og videokonsultationer skal dog fortsat være den primære konsultationsform, og patienter med COVID-19 symptomer skal stadig ikke ses i almen praksis.

PLO og sundhedsmyndighederne opfordrer i disse dage patienterne til igen at henvende sig til egen læge også med de problemer og bekymringer, som ikke drejer sig om coronavirus.

Åbningen har affødt en del bekymringer om risikoen for at blive smittet og for at bringe smitte videre til vores skrøbelige patienter. Ikke mindst set i lyset af tabet af vores kollega. 

Vi er mange, der er usikre på, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer smitterisikoen i almen praksis, og vi mangler viden og erfaring om mange ting, herunder værnemidlers effekt.

Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinje for almen praksis (OBS: Linket virker ikke længere) dikterer en lang række konkrete smittereducerende tiltag, som vi skal efterleve. Vi opfordrer naturligvis til, at I følger disse anbefalinger.

Vi er også vidende om, at alle klinikker, helt fornuftigt, overvejer yderligere tiltag for at nedbringe smitterisikoen i netop deres klinik. Det kan være særlig afskærmning og ruminddeling, inddragelse af udendørsarealer og tilpasning af arbejdsprocedurer.

Det er også helt naturligt at overveje, om vi bør tage særlige hensyn til kolleger og ansatte, der enten selv har en øget risiko, eller som skal passe særlig på i forhold til familien derhjemme. 

I PLO har vi ikke alle svarene . Dem er der nok ikke nogen, der sidder inde med.

Konkret arbejder PLO på, at regionerne skaffer flere værnemidler til almen praksis og fordeler dem til hele landet, og vi arbejder på, at anbefalingerne er entydige og giver mening. Som alle andre lykkes vi ikke med det hele i denne tid – det er vist et vilkår.

På trods af de nye udmeldinger til patienterne vil der med de nuværende retningslinjer stadig være et godt stykke vej til en normal dagligdag i almen praksis.

Vi ved, at I alle gør et stort stykke arbejde for hele tiden at tilpasse jer en ny virkelighed og nye retningslinjer fra myndighederne, og det arbejde er næppe overstået endnu.

Vi sender mails ud løbende, når der er nyt, og vi anbefaler, at I holder jer orienteret på vores coronasite, hvor vi samler det vigtigste: www.laeger.dk/plo/corona-covid-19-og-almen-praksis

Vi er i bestyrelsen meget bevidste om, at almen praksis, ligesom mange andre dele af erhvervslivet, er blevet ramt hårdt økonomisk af coronakrisen, selvom vi har gjort vores arbejde og været tilgængelige.

På trods af nogle gode aftaler, der gør, at vi kan afvikle konsultationer og årskontroller telefonisk, har lægernes overskud været reduceret med op til 50 %.

PLO har haft en dialog med RLTN om honorering for det beredskab, vi har ydet i marts og fortsat vil yde. Status er, at vi ikke kan garantere, at I bliver kompenseret for jeres tab.

Vi er derfor der, hvor vi må anbefale, at I ude i klinikkerne ser på jeres udgifter, og hver især vurderer, om det er nødvendigt for jer at foretage justeringer i driften.

Dialogen med RLTN fortsætter dog i den nærmeste tid, hvor vi vil se på, hvordan konkrete ydelser kan tilpasses til vores anderledes måde at arbejde på.

Tak for jeres helt utrolige indsats og jeres enorme omstillingsparathed.

Tak for jeres forståelse overfor os i bestyrelsen, når det nogle gange går lidt hurtigt, og vi sprøjter vejledninger afsted flere gange om dagen. (Det kommer vi nok til at fortsætte med lidt endnu)

Og pas godt på jer selv.

For yderligere information kontakt
Næstformand Mireille Lacroix
Mail: mla.plobest@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Kollega død af COVID-19

En praktiserende læge er tirsdag afgået ved døden, 63 år gammel, efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling som følge af COVID-19. Han drev en lægepraksis i Hvidovre gennem 23 år, fra 1997 og frem til sin død. Oprindelig som en solopraksis, men i de senere år som en samarbejdspraksis.

Han var uddannet læge fra Københavns Universitet i 1985, og efterfølgende uddannede han sig som speciallæge i almen medicin.

Han var kendt som en god og respekteret kollega, og han var vellidt blandt sine patienter, som han for manges vedkommende fulgte gennem flere årtier, nogle af dem fra de var små, og til de selv fik børn.

Vores kollega efterlader sig en hustru, en mor, en bror, to voksne børn og et nyfødt barnebarn på to måneder.

PLO’s bestyrelse er dybt berørt af dødsfaldet og sender de varmeste tanker til de pårørende.

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet

Planen, der kom i starten af denne uge, beskriver omstillingen i sundhedsvæsenet med henblik på en gradvis øget aktivitet af samtlige sundhedsindsatser på hele sundheds- og ældreområdet i Danmark under COVID-19.

Bemærk bl.a. skemaet om almen praksis’ indsatser fra s. 16 i Sundhedsstyrelsens publikation om øget aktivitet i sundhedsvæsenet. 
Skema over indsatser i almen praksis under coronakrisen 
Du kan læse se hele planen for sundhedsvæsenet her (og se skemaet i bedre opløsning) 

Du kan også læse retningslinjerne for omstillingen i almen praksis her 

DSAM har udarbejdet et notat med en overordnet kommentar til, hvordan arbejdet i almen praksis kan varetages under hensyntagen til de gældende vejledninger. Det erstatter DSAM's gul-grøn-liste med forslag til prioritering af opgaverne i almen praksis for at begrænse smittespredning. Du finder DSAM's notat her 

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Værnemidler på vej til almen praksis

I vores nyhedsmail d. 12. april skrev vi, at den første leverance fra regionerne ville komme med en regning. Regionerne har nu præciseret, at første leverance er gratis, men fremtidige rekvireringer vil blive opkrævet. 

Vi har samlet informationen om værnemidler, hvad der er på vej fra regionerne, og hvor I regionalt kan bestille mere. Information om værnemidler finder du her www.laeger.dk/vaernemidler-i-almen-praksis

Sundhedsstyrelsen har i et brev til DSAM desuden præciseret, at styrelsen ikke vurderer, at der som udgangspunkt skal anvendes værnemidler hos personer uden mistanke om COVID-19, men at man kan anmode visse patientgrupper om at anvende maske, og at lægen, hvis denne er i tvivl om symptomer og evt. smitterisiko fra en patient, selv kan tage maske på.
 
Styrelsen vurderer desuden, at det ikke relevant at anvende værnemidler til alle patienter, da størstedelen af smitte vurderes at ske fra personer med symptomer.

Det vurderes, at smitterisikoen fra den enkelte person uden symptomer fortsat er meget lille, og at smitteoverførsel kræver meget tæt kontakt, fx hvis man står ansigt til ansigt med en anden person i længere tid. 

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at patienter skal være visiteret telefonisk inden fremmøde, og at alle patienter ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19 på 1-2 meters afstand samt opfordres til håndvask eller anvendelse af hånddesinfektion. 

Se desuden denne oversigt fra Danske Regioner over, hvordan og hvorledes I kan indrette praksis hensigtsmæssigt. 

For yderligere information kontakt
Kommunikationskonsulent Charlotte Kiil Poulsen
Tlf. 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


COVID-19 testning af raske borgere

PLO er bekendt med, at staten planlægger i næste uge at tilbyde et stort antal danskere en COVID-19 test for at kunne følge epidemiens udvikling. 

Så vidt PLO er orienteret på nuværende tidspunkt, bliver det en PCR test, og de udvalgte borgere indkaldes til test via e-boks og skal selv booke en tid på en statslig hjemmeside.

Patienten skal selv tjekke prøvesvar på sundhed.dk og kan kontakte egen læge for rådgivning ved positive prøvesvar. Egen læge modtager prøvesvarene digitalt på vanlig vis for lab.svar, men er ikke ansvarlig for at afgive svaret. PLO udsender yderligere information, når vi modtager det.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Vaccination mod pneumokoksygdom – aftale og ydelseskoder på plads

PLO og RLTN har indgået aftale om afregningsvilkårene for pneumokokvaccination i almen praksis. 

Aftalen kan ses her 

Praktiserende læger afregner ydelser for pneumokokvaccination sammen med og ligesom øvrig afregning. Da honorarerne ikke er forhandlet med PLO, men fastsat af Sundheds-og Ældreministeriet, er det frivilligt, om man tilbyder vaccinen eller ej, praksis er ikke forpligtet. 

Der anvendes tre ydelseskoder, der alene kan benyttes for vaccination i perioden 22. april 2020 til 30. december 2020, begge dage inklusive. Det er den 23 valente pneumokokvaccine (PPV23) som skal benyttes. Vaccinen kan bestilles hos Statens Serum Institut se her.

  • Ydelse 8943 ved vaccination til beboere på plejehjem og -centre og lignende boligformer. Honoraret udgør 329 kr.
  • Ydelse 8944 ved vaccination af personer med visse kroniske sygdomme. Honoraret udgør 329 kr.
  • Ydelse 8945 ved vaccination af personer med visse kroniske sygdomme i hjemmet, som honoreres med 501 kr.

Gruppen af personer med visse kroniske sygdomme omfatter følgende:

A) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med kroniske lungesygdomme.
     b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
     c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
     d) Personer med kroniske leversygdomme.
     e) Personer med kroniske nyresygdomme.

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
     b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
     c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
     d) Personer med liquorlækage.
     e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
     f) Personer med Cochlear implantation.
     g) Personer med stamcelletransplantation.
     h) Personer med organtransplantation.

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
     b) Personer med hjerteinsufficiens.
     c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
     d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
     e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
     f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
     g) Personer med nefrotisk syndrom.
     h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Sundhedsstyrelsen udsender om kort tid vejledning og informationsmateriale for pneumokokvaccination, som der vil blive linket til fra PLO’s side med aftalen 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Fraværsmelde - ikke sygemelde - gravide efter uge 28

Vejledningen om ansatte i sundheds-, social- og ældresektoren der tilhører særlige risikogrupper er blevet opdateret. Det er præciseret, at gravide efter graviditetsuge 28 skal fraværsmeldes, såfremt hjemmearbejde ikke er muligt, og ikke sygemeldes.

Se vejledningen her

Generelt gælder det om fraværsmelding i forbindelse med graviditet:

Lægen skal ikke anvende frihåndsattest/sygemelding eller fremsende anden dokumentation til arbejdsgiveren. Der kan være foretaget risikovurdering på Arbejdsmedicinsk klinik, og der udfærdiges i forbindelse hermed en konklusion, der bl.a. afklarer om den gravide kan fortsætte arbejdet eller skal fraværsmelde sig. Denne konklusion indeholder ikke helbredsmæssige oplysninger.

Egen læge vil normalt blive anmodet om at afgive oplysninger til kommunen på UD 235.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Hvem skal arbejde/i skole/i institution, og hvem skal blive hjemme? 

DSAM har lavet et dokument med svar på en del af de spørgsmål, som mange patienter ringer til egen læge med i disse dage - nemlig hvem skal sygemeldes, hvem er i risikogruppen, hvad hvis man bor med en i risikogruppen, må mit barn kommer i skole, når forældrene er coronasyge etc. Samtidig har Sundhedsstyrelsen torsdag præciseret retningslinjerne herom. 

Sundhedsstyrelsen har den 16. april sendt en opdateret vejledning ud med præcisering af, hvordan man skal forholde sig, hvis man har børn i særlig risiko, og hvad der skal ske for børn fra familier med personer, som er smittet med COVID-19.

Bl.a. er det præciseret, at en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på COVID-19 ikke er typisk for COVID-19, og at det i sådanne tilfælde ikke er sandsynligt, at personen er smittet med COVID-19.

Vejledningerne er også opdateret i forhold til regeringens beslutning om, at børn, der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19, ud fra et forsigtighedsprincip ikke skal komme i dagtilbud/skole.

Derudover er der tilføjet en udvidet beskrivelse af, hvordan man skal forholde sig, hvis man har børn i en særlig risikogruppe. Børnelæger i Dansk Pædiatrisk Selskab har lavet en detaljeret beskrivelse af børn i risikogrupper, som også skal holde sig hjemme.

Læs mere her 

Du finder DSAM’s svar på de oftest stillede spørgsmål her

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s Medlemsservice
Tlf. 3544 8490, plo@dadl.dk


Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Support til videokonsultationer

PLO oplever et stort ønske om hjælp til at komme i gang med videokonsultationer. Langt de fleste henvendelser handler om hjælp i klinikken til installation og opsætning af kamera og mikrofon. Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte de regionale datakonsulenter, hvis man har brug for hjælp til opsætning i klinikken. 
 
Kontaktinformationer til datakonsulenter i hver region fremgår her: 

Åbningstider for datakonsulenterne er 08-16. 
 
Oplever klinikken problemer med PLO’s løsning ”Det virtuelle venteværelse” og Min Læge app’en bedes man læse klinikvejledningen her
 
Finder man ikke svar på sine spørgsmål, kan man ringe og skrive til Trifork supporten, som fremgår af vejledningen.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302 , mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Kighostevaccination til gravide frem til udgangen af 2020

Tilbuddet om gratis kighostevaccination til gravide som led i 3. lægeundersøgelse (ca. 32 uge) fortsætter frem til udgangen af 2020. Uændret ydelseskode og honorering som hidtil. 

Se den udvidede aftale mellem PLO og RLTN her

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth  
Tlf. 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Screening - update
Vi har tidligere skrevet ud, at der ville starte screening af praktiserende læger i Region Hovedstaden op i denne uge. Dette har desværre vist sig ikke at være muligt, og vi ved desværre ikke for nuværende, hvornår screeningsprocessen i almen praksis påbegyndes.

Tilbage til indholdsfortegnelsen 


PLO'rientering 08/2020 blev bragt den 17. april 2020