PLO'rientering 08/2017


Status på OK17

Kære medlemmer

Som I ved, har vi fortsat ikke indgået en aftale om en ny overenskomst, og aktuelt er der ikke aftalt nogen møder mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). 

Baggrunden for dette kan I læse om dels i den mundtlige beretning, jeg holdt på PLO’s repræsentantskabsmøde den 22. april, dels i den mail I fik tilsendt fredag den 28. april.

I denne orientering kommer jeg lidt ind på, hvad vores tilgang til forhandlingerne har været, de emner vi har drøftet i forhandlingerne, og hvilke konsekvenser vi forestiller os, de ville medføre i vores klinikker. Derefter beskriver jeg den aktuelle situation lige nu, hvilken tilgang PLO’s bestyrelse har til situationen, og hvad PLO arbejder med i den nærmeste tid.

Hvad ville en ny aftale kræve af medlemmerne?
Set fra PLO’s side har den store udfordring i forhandlingerne været at imødekomme nogle lidt modsatrettede behov blandt vores medlemmer:

På den ene side er de fleste klinikker spændt hårdt for i dagligdagen og har bl.a. svært ved at finde tid og økonomi til udvikling – på den anden side er alle klar over, at presset på almen praksis bare stiger og stiger. 

De fleste politikere og embedsmænd kan godt se, at sundhedsvæsenet har behov for, at almen praksis fylder mere i balancen med sygehusene. Bestyrelsen har derfor valgt at sætte rekruttering meget højt – i bredeste forstand. En ny OK17 skal give mulighed for, at vi bliver flere praktiserende læger, og at vi får mere personale, så vi kan løse nogle flere opgaver. 

Samtidig bliver vi nødt til at se på, hvilke af de opgaver, vi har i dag, der kan løses af andre end os selv – også selv om det ind imellem gør lidt ondt ikke at se patienten selv. Det er simpelthen ikke muligt at løse alle opgaverne, med det antal læger vi er.

Indholdet i forhandlingerne – i overskrifter
Vi har skrevet et notat, der indeholder en kort oversigt over de vigtigste af de nye initiativer, der var på bordet i forhandlingerne. Notatet er formuleret som et brev til andre end læger, men det giver alligevel et indtryk af emnerne. 

Vi arbejder på at lave en mere udførlig gennemgang af de initiativer, der var på bordet i forhandlingerne, til medlemmer og andre sundhedsfaglige. Vi håber, at den kan komme ud i slutningen af næste uge.

Hvorfor har PLO ikke indgået en aftale?
Jeg har flere gange understreget, at forhandlingsklimaet mellem PLO og RLTN generelt har været ret konstruktivt. Tilliden har faktisk været til stede i forhandlingslokalet i de sidste mange måneder – det er min oprigtige opfattelse. En del af indholdet i aftalen viste også, at RLTN er med på at ville have lidt mindre kontrol ind i aftalen - og lidt mere tillid. 

Derfor var det ekstra ærgerligt, at vi ikke kunne få økonomien til at passe. Man kan sige det sådan, at retningen var vi og RLTN, i store træk, enige om. Men når det gjaldt de økonomiske investeringer, der skal til, kunne vi desværre ikke finde hinanden. 

Lovindgreb og/eller forhandlinger
Der var knap gået to timer efter afbrydelsen af vores forhandlinger, før ministeren varslede et nyt lovindgreb i vores overenskomst. Den eksisterende overenskomst (OK14) kører videre, også efter 1. september, da overenskomsten ikke er opsagt af nogen af parterne. Alligevel ønsker ministeren, ved lov, at fastsætte et nyt økonomiloft. Et loft som PLO jo tidligere har indgået en aftale med RLTN om.

PLO har, under forhandlingerne, tilbudt RLTN et nyt loft pr. 1. september, så længe vi forhandler. Dette ønskede RLTN ikke at acceptere. De ønskede ikke at regulere fuldt for, at der bliver flere danskere, og at danskerne bliver ældre, og de ønskede, at loftet skulle være uden tidsbegrænsning. 

Sundhedsministeren har nu fremsat et lovforslag, som imødekommer RLTN’s ønsker. Uanset at et lovbestemt loft ikke ruinerer de praktiserende læger, så har det tre meget væsentlige konsekvenser:

 • Dels griber det ind i en eksisterende aftale. Det er, PLO bekendt, aldrig sket før, og det kan ikke undlade at påvirke tilliden til fremtidige aftaler. 
 • Det fastlåser udviklingen i almen praksis - på ubestemt tid. Det, synes vi, er et ærgerligt signal at sende fra Folketinget.
 • Det lægger alene pres på den ene part, nemlig PLO. Vi kan ikke andet end tolke det, som om Folketinget mener, at PLO skal komme RLTN i møde og ikke omvendt. Igen synes vi, at det er et meget uheldigt signal at sende.

Hvad sker der i den kommende tid:
PLO’s bestyrelse vil naturligvis afgive høringssvar til loven, bl.a. med ovenstående bekymringer. Vi er også bekendt med, at både DSAM og FYAM vil indsende høringssvar.

Vi har også fået foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Den mulighed vil vi naturligvis tage imod.

Selv om vi er meget kede af dette lovforslag, ændrer det ikke bestyrelsens tilgang til forhandlingerne, som vi fik bekræftet af repræsentantskabet på vores møde d. 22. april:

 • Bestyrelsen vil hele tiden søge forhandlingsmuligheder, så længe vi kan øjne den mindste mulighed. 
 • Bestyrelsen indgår først en aftale, når vi kan se, at den indeholder de tiltag, der skal til for at vende udviklingen.

Selv om vi har en OK14, er det de færreste, der vil påstå, at den har skabt ro og tillid mellem regionerne og PLO i de tre år, den har fungeret. Sundhedsvæsenet har brug for en aftale, hvor der ikke lurer en ny potentiel konflikt lige under overfladen - som så dukker frem igen om tre år. Vi har brug for stabilitet i vores del af sundhedsvæsenet. Det er det, PLO arbejder for.

Se mere information og tidligere udmeldinger om OK17 her. 

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk 

Tilbage til toppen


Almen praksis indberetter atter data 

I første omgang er det de klinikker, som bruger systemhuset A-data, der nu får mulighed for at indberette de lovpligtige data på diabetesområdet. Forløber det, som forventeligt, uden de store problemer, foldes det om nogle måneder ud til KOL og til de andre systemhuse. 

Almen praksis er ifølge sundhedsloven forpligtet til at indberette data til de landsdækkende kvalitetsdatabaser. De udvalgte kvalitetsdata, som skal indberettes fra almen praksis, er godkendt af bl.a. DSAM. Indberetningen er tidligere sket via SENTINEL datafangstmodulet. PLO’s bestyrelse har besluttet, at indberetningen fremover skal ske med en almindelig webservice, direkte fra lægernes systemhus til den pågældende kvalitetsdatabase. 

Derfor har PLO sammen med A-data og regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP), som er ansvarlig for de kliniske kvalitetsdatabaser, gennemført et testforløb med indberetning af kvalitetsdata til Dansk Voksen Diabetes Database. Forløbet har været positivt, og derfor implementerer A-data nu indberetningsfunktionen med den nye opdatering af WinPLC. 

Det bliver også muligt at lave ’kvalitetsrapporter’ på baggrund af de indikatordata, klinikkerne indberetter. 

A-data er som nævnt det første lægepraksissystem til at implementere de nye funktioner. De øvrige systemhuse følger efter og forventes at tilbyde deres kunder de samme funktioner omkring 1. oktober 2017. Til den tid forventes alle lægesystemer også at have implementeret indberetningsfunktion og rapporter på KOL-området. 

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf.: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


PLO igen på Folkemødet – kig forbi

PLO har igen i år eget telt på Folkemødet d. 15.-18. juni, hvor vi arrangerer en række sundhedspolitiske debatter. Vi taler bl.a. om overenskomsten, lægemangel og disruption. Alle er meget velkomne til at lægge vejen forbi PLO’s telt, som ligger på ydermolen, G12. 

I år arrangerer PLO også debatter sammen med KL, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og Diabetesforeningen. Debatterne om det nære sundhedsvæsen og kræftbehandling foregår i hhv. KL's telt og Kræftens Bekæmpelses telt. Du kan se PLO's program her. Samtidig deltager PLO's delegation i række debatter hos andre aktører som Danske Regioner, sundhedsstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed.  
 
Vel mødt!

For yderligere information kontakt
kommunikationskonsulent
Charlotte Kiil Poulsen
Tlf: 3544 8476, ckp.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen


Ticagrelor 90 mg (Brilique) har ændret tilskud til generelt klausuleret tilskud

Med virkning fra d. 24. april 2017 er tilskuddet til tabletter med indhold af ticagrelor 90 mg ændret til fremover at have generelt klausuleret tilskud til patienter med akut koronart syndrom i tillæg til acetylsalicylsyre i 12 mdr.

Ticagrelor 90 mg anvendes sammen med acetylsalicylsyre til at forebygge blodpropper efter bypass-operationer hos patienter med hjertekrampe eller patienter, som har haft en blodprop i hjertet.

Fremover vil lægen skulle skrive ’tilskud’ på recepten for patienter omfattet af tilskudsklausulen. Patienter, der har en recept udstedt før d. 24. april 2017, skal have en ny recept, hvor lægen har angivet ’tilskud’.

Du kan læse mere om ændringen hos Lægemiddelstyrelsen

For yderligere information kontakt
Farmaceut i Lægemiddelstyrelsen
Iben Lund Thonesen
Tlf.: 44 88 92 70, ilt@dkma.dk

Tilbage til toppen


Nyt kursus om Lægeeffekten – relationen til patienten 

Kurset ”Lægeeffekten” er et nyt kursus, der bliver udbudt af PLO Efteruddannelse. Kurset er blevet til på baggrund af, at flere og flere undersøgelser og erfaringer peger på, at den måde, hvorpå du indgår i relationen til dine patienter under en konsultation, har stor betydning for behandlingseffekten. 

På kurset arbejder vi med, hvordan du bruger denne lægeeffekt i det daglige kliniske arbejde. Du bliver opdateret på den nyeste forskning omkring effekten af placebo, og hvordan du aktivt kan bruge den samlede kontekst omkring patientkontakten til at øge behandlingseffekten. Du får også inspiration til, hvordan du kan handle i de svære konsultationer - her med udgangspunkt i patientens sygdomsforståelse.

Kurset finder sted d. 11. – 12. oktober 2017 på Hotel Vejlefjord

Læs mere om kurset og tilmeld dig HER

For yderligere information kontakt
kursuskoordinator Desiree Andreasen
Tlf. 35 44 84 56, dea.plo@dadl.dk eller på

Tilbage til toppen


Nyt fra PLO-Hovedstaden 

Undersøgelse af den telefoniske tilgængelighed og svartider i almen praksis

I perioden fra april til juni 2017 undersøger Region Hovedstaden den telefoniske tilgængelighed og svartider i almen praksis. I har modtaget et brev i jeres e-Boks om undersøgelsen. 

Undersøgelsen er samtidig en kontrol af, om du overholder overenskomsten. Du skal derfor være opmærksom på, at du/I opfylder betingelserne i overenskomsten, herunder blandt andet at sikre retvisende henvisninger på jeres telefonsvarer, og at eventuelle aftaler med vagtringen er på plads. 

Foruden den telefoniske tilgængelighed (overenskomstens § 45, stk. 2) vil Region Hovedstaden undersøge, om jeres praksisoplysninger på sundhed.dk, er opdateret. Ifølge overenskomstens § 41, stk. 2, punkt f, om praksisdeklarationer, skal der på sundhed.dk være beskrevet, hvornår praksis kan træffes med henblik på telefonisk konsultation. 

Sidste overgang til Sundhedsplatformen den 20. maj 2017

Som de sidste hospitaler i Region Hovedstaden overgår Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri og Steno Diabetes Center Copenhagen til den nye Sundhedsplatform den 20. maj 2017. Læs mere her

Bornholm: Partnerskabsaftale om gratis prævention til unge piger mellem 12 og 18 år

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Bornholms Hospital, de praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regionskommune om udlevering af gratis prævention til unge piger i alderen 12 til 18 år. Aftalen er indgået i en fælles ambition om at reducere antallet af uønskede graviditeter og antallet af unge mødre på Bornholm gennem mulighed for gratis prævention. Partnerskabsaftalen er foreløbig gældende for 3 år fra 1. januar 2017. 

Tillæg (allonge) til Collabri-aftalen er indgået

Projektet Collabri - Collaborative Care (effekt af en brobyggende behandling af angst og depression under de af Satspuljeaftalen 2011-2015 afsatte midler) er blevet forlænget til 31-12-2018, og der er ændret i projektets struktur. 

Ny oversigt over lokale aftaler med takster pr. 1. april 2017

Oversigten over lokale aftaler i Regioner Hovedstaden er nu opdateret med nye takster og kan ses her.

Nyt fra KAP-H:
 

Den 21. og 22. september 2017 gentager vi sidste års succes med et todages kursus i Systematisk Efteruddannelse – "når sindet smerter". 
 
Formålet med kurset er at understøtte dig som praktiserende læge i feltet psykiatri, så du har den nødvendige og opdaterede viden indenfor hele psykiatriområdet, som er relevant for dig i dit daglige arbejde i praksis. 
 
Hovedoverskrifterne på kurset er:

 • Behandling af angst og depression
 • Hvordan organiseres behandling af de psykisk sårbare i praksis?
 • Samarbejdet mellem almen praksis og kommuner
 • Stress hos patienter - hvordan håndteres det i almen praksis?
 • Personlighedsforstyrrelser – mistanke og håndtering i almen praksis
 • Diagnostik af depression og angst
 • Psykoser og brug af antipsykotika i almen praksis
 • Selvmordsrisiko og tvangsindlæggelser.

Du kan tilmelde dig her. Tilmeldingen er bindende. 

Den 26. og 27. oktober 2017 gentager vi en anden succes, nemlig kurset i onkologi og palliation

Kurset giver overblik over cancerepidemiologi og opdatering på behandlingsmuligheder. Derudover får du viden om palliation af alvorligt syge patienter, herunder fif til praktisk håndtering af palliative patientforløb.

Kurset finansieres af midler fra Kræftplan 3.

Kurset har følgende formål:

 • at give praktiserende læger viden om onkologi så de kan støtte og vejlede deres patienter
 • at give de praktiserende læger faglig viden indenfor basal palliation, så de selvstændigt kan lindre deres patienter, både cancer- og ikke-cancer-patienter, i den sidste tid
 • at styrke og udvikle samarbejdet mellem de praktiserende læger, de onkologiske afdelinger og den specialiserede palliation fagligt at understøtte ”roadshows” i palliation og medicin, hvor der også er fokus på det kommunalt- lægelige samarbejde. 

Kurset er fordelt over to dage og vil torsdag have fokus på onkologi og fredag på palliation.

Du kan tilmelde dig her. 

Vi glæder os til to spændende kurser. Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til KAP-H@regionh.dk eller ringe på 3866 5299. 


Tilbage til toppen


PLO'rientering d. 5. maj 2017