Nyt fra bestyrelsen: Et nyt risikobaseret tilsyn indføres i almen praksis

  Alle taler om at nedbringe bureaukratiet – det er sværere at gøre noget ved det.

  I sommeren 2016 besluttede Folketinget at indføre et nyt såkaldt risikobaseret tilsyn i blandt andet almen praksis. Vi fik fortalt, at formålet var, at man nu mere målrettet ville være opsøgende over for de klinikker, hvor der var mistanke om en øget risiko for patienterne. Tilsynet skulle, på lige fod med private behandlingssteder, betales af klinikkerne, altså i høj grad de praktiserende læger, og tilsynet skulle påbegyndes i 2017.

  Grundlæggende er det en tilsynstanke, som PLO godt kunne bakke op om. Vi er kun interesseret i at højne patientsikkerheden i almen praksis. Vi var naturligvis utilfredse med at få pålagt endnu en administrativ udgift, men det må vi jo inddrage i OK17-forhandlingerne.

  Vores overraskelse var derfor betydelig, da vi sidst i 2016 erfarede, at tilsynet ikke bare skulle opsøge ”risikoklinikker”, men derimod skulle foretage en lang række besøg i almen praksis, som en ganske almindelig stikprøvekontrol, og dermed er tilsynet ikke risikobaseret.

  Forundringen blev ikke mindre, da vi så indholdet i de målepunkter, der skal bruges i tilsynet. Målepunkterne ligner i høj grad den akkreditering, der lige nu gennemføres i alle klinikkerne, som en del af OK14 (blandt andet hygiejne, journalføring, behandling af kronikere og opfølgning på prøvesvar).

  Vi har gennem flere møder med Styrelsen for Patientsikkerhed forsøgt at oplyse om vores grundlæggende forbehold over for denne tilgang til ”risikobaseret tilsyn”. Vi har foreslået, at styrelsen burde besøge de praksis, hvor der rent faktuelt er formodet mistanke om risiko for patienterne. Vi har sågar præsenteret styrelsen for et alternativ til styrelsens målepunkter.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har naturligvis lyttet og har også korrigeret nogle af de uhensigtsmæssigheder, der var i det oprindelige tilsyn, men absolut ikke dem alle.

  Tilsynet starter inden for de nærmeste uger. Efter en første runde vil tilsynet blive evalueret, og vi vil være med til denne evaluering.

  Det er PLO’s opfattelse, at man nu etablerer et stort og bureaukratisk system, der igen vil tage tid fra lægerne og vores personale. Tid, som kunne have været brugt på patienterne.

  Helt grundlæggende mener vi, at tilsynet bygger på en forkert præmis: At møde op hos sin egen læge indebærer, efter PLO’s opfattelse, en meget lille risiko for den enkelte borger. Det er helt usammenligneligt med de procedurer og indgreb, der foregår på et sygehus.

  PLO har, efter bedste evne, forsøgt at dæmme op for noget, der kan ligne en stor administrativ opgave, men har måttet erfare, at det er væsentlig lettere at skabe bureaukrati end at nedbringe det igen. Vi vil naturligvis fortsat følge tilsynet nøje, deltage i evalueringen og fortsat komme med forslag til forbedringer.

  Det er myndighedernes ret at indføre et sådant tilsyn, men det er også myndighedernes ansvar at sørge for, at den værdi, der skabes, står mål med de ressourcer, tilsynet optager i sundhedsvæsnet. Det er vi meget i tvivl om, i dette tilfælde.

  Du kan læse mere om tilsynet her (pdf). 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag
  Tlf. 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

  Til toppen


  Status på overenskomstforhandlingerne

  PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) mødtes den 10. februar til det tredje forhandlingsmøde om fornyelse af overenskomst om almen praksis pr. 1. september 2017.

  På mødet drøftede parterne primært lægedækning - rekruttering og fastholdelse samt lægevagt, elektronisk kommunikation, honorarstruktur og øget ansvar for kroniske patienter.

  Drøftelserne resulterede i, at sekretariaterne arbejder videre med undersøgelser, kortlægning og økonomiske beregninger inden for disse emner.

  Næste forhandlingsmøde finder sted den 1. marts, hvor blandt andet disse emner på ny skal drøftes. 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
  tlf. 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

  Til toppen
   


  Palliation i praksis - nu som app 

  Ny app skal give praktiserende læger og hjemmeplejen en nem adgang til information, når de besøger patienter med livstruende sygdom i eget hjem.

  App’en Palliation i praksis er udviklet på baggrund af DSAM’s kliniske vejledning for almen praksis om palliation med henblik på, at praktiserende læger og hjemmeplejen har en hurtig og enkel adgang til information, når de besøger patienter med livstruende sygdom i hjemmet.

  I vejledningen er der lagt vægt på, at palliation drejer sig om alle med livstruende sygdomme. Derfor omfatter vejledningen alle patienter med palliative behov, uanset om grunddiagnosen er af malign eller non-malign art. Den evidens, som foreligger, er dog hovedsagelig baseret på kræftpatienter.

  App'en er udviklet i et samarbejde mellem DSAM og Region Hovedstaden samt forfatterne til DSAM’s vejledning om palliation.

  App’ en er udviklet til både Android og iPhone og kan hentes i henholdsvis App Store og Google Play.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Kommunikationschef Louise Hørslev, DSAM
  Tlf. 7070 7431, lh@dsam.dk

   Til toppen


  Nyt fra PLO-Midtjylland

  Region Midtjylland opslår et 0-ydernummer i Randers by

  Region Midtjylland annoncerer et 0-ydernummer i Randers by. Der skal åbnes for patienttilgang senest den 1. august 2017, men gerne før.

  Det skal som udgangspunkt drives inden for en radius af 5 km fra Randers midtby.

  Ydernummeret sælges til højestbydende, og der er frist for at indgive et bud den 1. maj 2017, kl. 12.00.

  Yderligere oplysninger kan findes på www.sundhed.dk

  Til toppen


  Nyt fra PLO-Sjælland

  Kommer du til Store Praksisdag den 11. marts? 

  Kom til Store Praksisdag 2017, hvor temaet er Lighed i sundhed.  Programmet veksler mellem paneldebat, parallelsessioner og oplæg, og igen i år er der rig lejlighed til at networke og videndele med dine kolleger.

  Store Praksisdag holdes på Comwell Køge Strand den 11. marts i tidsrummet kl. 9.00 – 16.30. Fra kl. 16.30 serverer vi tapas.

  Arrangementet er gratis og åbent for praktiserende læger og uddannelseslæger.
  Program for dagen kan ses her.

  PLO-Sjælland medlemsmøde og Forårsmøde onsdag den 5. april

  Husk at tilmelde dig PLO-Sjællands medlemsmøde og det efterfølgende Forårsmøde i Lægeforeningen Sjælland, onsdag den 5. april 2017, på Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge.

  Som tidligere år starter programmet med medlemsmøde i de enkelte søjler fra kl. 16.30, og herefter vil Lægeforeningen Sjælland være vært ved en middag, hvorefter der inviteres til det årlige Forårsmøde.

  Temaet for aftenens debat er ”Ledelse i sundhedssektoren” med oplæg fra Helle Hedegaard Hein om ledelse af fagprofessionelle i sundhedsvæsenet. Tilmelding skal ske senest den 27. marts på lfsj@dadl.dk med angivelse af, om der deltages i PLO-medlemsmøde (angiv søjle), middag og debat.

  Program:

  16.30 - 16.45    Ankomst
  16.45 - 19.00    Medlemsmøder i søjlerne, PLO, YL, FAPS og OVL. Særskilt mail med agsorden for møderne følger senere.
  19.00 - 20.00    Fælles middag for alle
  20.00 - 20.05    Velkomst v/Lægeforeningen Sjællands formand Nikolaj Bak
  20.05 - 20.15    Uddeling af YL Sjællands Uddannelsespris 2017
  20.15 - 21.30    Oplæg v/Helle Hedegaard Hein samt debat
  21.30    Tak for i aften

  Til toppen


  Nr. 4/2017 - 24. februar 2017