PLO'rientering 02/2019


Nyt fra bestyrelsen: Status på regeringens forslag til sundhedsreform

Regeringen fremlagde forrige onsdag et forslag til en sundhedsreform, hvor man blandt andet lægger op til at uddanne markant flere praktiserende læger. 

Indholdet af dette udspil orienterede vi om i en særudgave af PLO’rientering onsdag den 16. januar.

To dage senere fulgte regeringen op med en række forslag om blandt andet flere introstillinger i almen medicin, afskaffelse af 6 års fristen og mere fleksible rammer for tutorlæger, så de kan have mere end én uddannelseslæge ad gangen.

De to udspil fra regeringen kan ses her.

PLO har overordnet reageret meget positivt på den del af regeringens udspil, som handler om opbygningen af kapacitet i almen praksis. Vi glæder os over, at der politisk er interesse for at styrke vores del af sundhedsvæsenet. Forslagene fra regeringen kan på langt sigt betyde, at alle danskere igen kan have deres egen praktiserende læge. 

Det er også meget positivt, at regeringen er optaget af at skabe større sammenhæng for patienterne ved sektorovergange i det nære sundhedsvæsen.

Men i bestyrelsen ser vi også knaster i regeringens udspil. Vi er bekymret for, at manglende lokaler kan blive en barriere i forhold til at realisere visionerne med flere uddannelseslæger og mere hjælpepersonale. 

Planerne om opgaveflytninger fra sygehusene til almen praksis er meget ambitiøse. Det er en forudsætning, at vi får en forhøjelse af økonomiloftet, der i dag virker som en spændetrøje for vækst og udvikling i almen praksis. Og det er en forudsætning, at vi får opbygget kapacitet i almen praksis, før vi er klar til at tage imod en større mængde opgaver fra sygehusene. Lige nu har 2/3 af PLO’s medlemmer jo meldt “udsolgt” i og med, at de har lukket for tilgang.

Vi er i bestyrelsen også bekymret for, at den foreslåede struktur omkring de 21 sundhedsfællesskaber kan resultere i endnu flere nyttesløse møder end i dag, fordi alt for mange mennesker skal deltage i møderne. Og fordi de nye sundhedsfællesskaber minder meget om de sundhedskoordinationsfora, som vores tillidsvalgte i en årrække har brugt alt for mange timer på, uden at der er kommet meget ud af det.

Alt dette har vi en ganske udmærket dialog om både med regeringen og andre politiske kræfter, herunder oppositionen og andre interesseorganisationer. Blandt andet har vi i onsdags været til møde med sundhedsministeren og ministeren for offentlig innovation, hvor vi havde lejlighed til at fremlægge vores kritiske bemærkninger til reformforslagene, ligesom vi mødes med sundhedsordførerne fra flere af partierne uden for regeringen.

Læs evt. mere om PLO’s holdning til sundhedsreformen.

Se video med Christian Freitag efter møde onsdag med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og minister for offentlig innovation Sophie Løhde.

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO’s formand Christian Freitag
Tlf. 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Nu går app’en "Min Læge" officielt i luften

App’en ”Min Læge” lanceres i pressen i morgen lørdag. Dette må forventes at føre til, at flere patienter begynder at bruge den.

Som omtalt i PLO’rientering for to uger siden har den nye app, "Min Læge", siden den 11. januar været tilgængelig i App-Store og Google Play. Dette betyder, at alle patienter allerede nu kan downloade "Min Læge" og få en mobil adgang til fx e-konsultation.

App’en lanceres i pressen i morgen lørdag, med blandt andet en fælles pressemeddelelse fra PLO og Sundheds- og Ældreministeriet. Det må forventes, at denne omtale giver anledning til, at flere patienter downloader app’en og begynder at bruge den. PLO følger løbende med i, hvor meget og hvordan app’en bliver brugt.

Hvis patienterne har spørgsmål eller oplever problemer med app’en, skal de kontakte supporten i sundhed.dk, hvilket også fremgår af selve app’en. Man kan skrive til info@sundhed.dk eller ringe på 4422 2080.

Det er ikke hensigten, at klinikken skal svare på spørgsmål, medmindre det specifikt har med indholdet i app’en at gøre, fx en e-konsultation eller aftale med klinikken. Har klinikken brug for at følge op på tekniske problemer i kommunikationen mellem lægesystemet og app’en, skal man kontakte sit systemhus.  

Vi opfordrer endnu engang de klinikker, der mangler at udfylde deres åbningstider, om at få det gjort nu. Startsiden af app´en er nemlig klinikkens åbningstider, og det ser mindre professionelt ud, at det felt ikke er udfyldt.

Oplysningerne indtastes på denne webside.

Vejledning til registreringen.

Har du spørgsmål til Min Læge, er der udarbejdet en faq med ofte stillede spørgsmål og svar.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk


Til toppen


Har du lyst til at være mentor i PLO Mentorordning?

PLO søger praktiserende læger, der vil være mentor i en ny PLO Mentorordning. Ordningen etableres som et tiltag til at give lægestuderende og yngre læger mere lyst til at blive praktiserende læger gennem dialog og sparring med en etableret praktiserende læge. 

PLO Mentorordning består af to tilbud:

  • Tilbuddet ”Karriere i almen praksis” er et forløb, der er rettet mod kommende og nyudklækkede speciallæger i almen medicin. De kan få vejledning om valg af specialet almen medicin, karrierevalg, overvejelser om køb af praksis samt den første tid som praksisejer. 
  • Tilbud om kaffemøde, der er rettet mod særligt lægestuderende og KBU-lægerne. De kan få tilbudt et mere uforpligtende kaffemøde, hvor en praktiserende læge svarer på spørgsmål og vejleder dem til at komme nærmere en afklaring om et eventuelt kommende specialvalg af almen medicin og et fremtidigt liv i almen praksis.

PLO Mentorordning har i 2018 kørt som pilotprojekt med succes. 1-til-1 mødet med en praktiserende læge gav stort set alle deltagerne mere lyst til at blive praktiserende læger.  

Har du allerede nu lyst til at blive mentor, eller vil du læse mere om PLO Mentorordning, kan du finde information og tilmelding her.

Deltagerne matches med en mentor hvert halve år, og første frist er den 10. februar 2019, så skynd dig at melde dig til, hvis du har lyst til at være med til at give lægestuderende og yngre læger mod på at vælge almen praksis til.

Læs mere om PLO’s mentorordninger og bliv mentor.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Lotte Aakjær Jensen
Tlf. 3544 8494, laj.plo@dadl.dk

Til toppen


Almen praksis er ikke udvalgt som tilsynsområde for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort sine nye målepunkter for 2019, og de har ikke fokus på almen praksis.  

PLO har i forbindelse med den offentlige høring af Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter undersøgt, hvordan planen for tilrettelæggelsen af tilsynet er for 2019. Det fremgår af høringen, at styrelsen vil arbejde efter temaerne diagnostik og behandling med særligt fokus på kirurgi og sårbare patienter. Styrelsen vil fokusere på udvalgte behandlingssteder, hvor almen praksis ikke indgår.  

Almen praksis vil derfor ikke være en del af den generelle indsats i 2019 for det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Styrelsen kan dog i løbet af året iværksætte særlige indsatser med tværsektorielt fokus, fx i forbindelse med specifikke lægemidler, som kan involvere tilsyn hos almen praksis. Styrelsen vil som altid kunne komme på såkaldte reaktive tilsyn på baggrund af konkret mistanke om mangler eller overtrædelser i praksis. 

Sidste år – i 2018 – var temaerne for det risikobaserede tilsyn medicinering og overgange i patientforløb. I 2018 var almen praksis udvalgt som et af flere behandlingsområder, hvor styrelsen opsatte konkrete målepunkter, som de førte tilsyn efter i almen praksis via stikprøvekontroller. 

Får du meddelelse om, at Styrelsen for Patientsikkerhed gerne vil komme på tilsyn i din praksis, er du velkommen til at kontakte PLO’s sekretariat for rådgivning og sparring.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Louise Bro Larsen
Tlf: 3544 8452, lbl.plo@dadl.dk

Til toppen


Den kollektive økonomiramme

På baggrund af aktiviteten i almen praksis for de første 11 måneder af 2018 har PLO’s sekretariat beregnet en prognose for hele det første overenskomstår. 

Prognosen viser, at vi med den nuværende aktivitet vil ende 193 mio. kr. under den aftalte økonomiramme, svarende til ca. 56.800 kr. pr. læge. Det skal bemærkes, at vi har en uenighed med Danske Regioner omkring rammens størrelse, men at vi med begge modeller ligger væsentligt under rammen.

(Beløbene er korrigeret i forhold til den udsendte udgave, idet udgifter til differentieret basishonorar fejlagtigt ikke var medregnet).

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Jeppe Krag
Tlf: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk


Til toppen


Systematiske Efteruddannelses Dage i foråret 2019

Få afholdt din systematiske efteruddannelse på SE-Dage, hvor du også får mulighed for kollegialt netværk og sparring. Det sker i Helsingør den 29. april - 2.maj 2019. Tilmeldingsfrist er den 31. januar.

PLO-E udbyder kurser i alle temaerne for systematisk efteruddannelse, og du vælger selv, om du vil deltage én, to eller alle tre dage afhængigt af, hvilke temaer du vælger.

Husk, at du får tildelt tre dage til systematisk efteruddannelse pr. år, og at du får forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste, når du deltager i systematisk efteruddannelse. 

Du kan samtidig vælge at tage dit personale med. Vi udbyder refusionsberettigede kurser i KOL og diabetes for personalet i tilknytning til SE-Dagene. Personalet kan nu få refusion for både kursusgebyr, transport og støtte til tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere om reglerne her

Tilmeldingsfristen for dagene er den 31. januar. 

Læs mere om SE-Dage på www.plo-e.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator, PLO-E, Pernille Valentin Sommer
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk


Til toppen


Styrk din selvindsigt 

Kurset“ Styrk din selvindsigt- vejen til større arbejdsglæde” udbydes for anden gang 29.-31.oktober 2019 på Hindsgavl Slot. Kom og bliv inspireret til at blive den bedste udgave af dig selv i trygge rammer med erfarne undervisere og gode kolleger. 

Vi arbejder blandt andet med de mange roller, du skal kunne navigere i som læge, kollega og leder for dine medarbejdere.

"Kurset - Styrk din selvindsigt - levede virkelig op til navn og formål. Brugbart for kursister i alle PLO-aldre. Jeg er blevet meget bedre til at læse mit personale (og mine kolleger) og forstår, hvorfor de reagerer, som de gør. Kurset kan varmt anbefales," siger tidligere deltager Anne Drøhse.

Læs mere om kurset "Styrk din selvindsigt"

For yderligere oplysninger kontakt:
Kursuskoordinator, PLO-E, Pernille Valentin Sommer
Tlf. 3544 8134, pvs.plo@dadl.dk


Til toppen


Nyt fra PLO-Sjælland

Medlemsmøde 25. marts – tilmelding er åben
Tilmelding til PLO-Sjællands medlemsmøde mandag den 25. marts 2019 på Comwell Køge er nu åben. 

Mødet holdes i forbindelse med Lægeforeningen Sjællands ”Forårsmøde”, hvor der traditionen tro vil være fællesspisning efterfølgende foredrag. 

I år vil aftenens fællesoplæg være ved professor Kjeld Møller Pedersen om regeringens sundhedsreform.  

Tilmeld dig nu.

Orientering til praktiserende læger om opgradering af Sundhedsplatformen og overgang til nyt Landspatientregister 
Lørdag den 2. februar 2019 overgår samtlige hospitaler/sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland til en ny version af Sundhedsplatformen (SP2018) og til det nye Landspatientregister (LPR3). 

Det vil betyde pres på regionens hospitaler og lukning for tværsektorielle meddelelser lørdag den 2. februar i tidsrummet kl. 02.00-19.00 og vil have betydning for bl.a. epikriser og FMK.

Læs mere her.

Til toppen


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Orientering til praktiserende læger om opgradering af Sundhedsplatformen og overgang til nyt Landspatientregister
Lørdag den 2. februar 2019 overgår samtlige hospitaler/sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland til en ny version af Sundhedsplatformen (SP2018) og til det nye Landspatientregister (LPR3). 

Det vil betyde pres på regionens hospitaler og lukning for tværsektorielle meddelelser lørdag den 2. februar i tidsrummet kl. 02.00-19.00 og vil have betydning for bl.a. epikriser og FMK.

Læs mere her.

Dato for næste medlemsmøde i PLO-Hovedstaden
Forårsmedlemsmødet bliver den 29. april 2019 kl. 17.30. Information om mødested mv. vil følge i et kommende PLO'rientering, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Til toppen


Dette nummer af PLO'rientering 24/2018 blev udsendt den 25.01.2019