Test - hvor skal du visitere patienterne hen?

Hvordan henviser du til test for COVID-19. Her er samlet et regionalt overblik over, hvem skal man ringe til, og hvem skal man henvise til, for at få patienter testet. 

Flowchart ifht corona
Ovenstående grafik er fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra den 8. juni. Du kan se den på side 14 her Region Sjælland

Opdateret den 15. maj:

COVID-19 - test og svar - se denne kortfattede oversigt beregnet til støtte i almen praksis og lægevagt. Det er et sammenkog, der som altid er et øjebliksbillede men forhåbentligt kan give et overblik uden at skulle konsultere mange kilder.

WebReq Vejledning for almen praksis ifht rekvirering af test af nære kontakter

Hvis du på vagten har brug for IT-hjælp vedr. Web-req, skal du ringe til regionens Klinisk IT-Helpdisk på 56515555.


Region Hovedstaden

Opdateret den 15. maj 

I Region Hovedstaden har alle praksis fået tilsendt en vejledning ifht. at visitere patienter til test under COVID-19 pandemien.  

Da der er bagom numre i vejledningen ligger disse bag login og kan findes her 

Antistofscreening i almen praksis, forskningsprojekt
I får et brev fra Region H i e-boks med tilbud om frivillig antistofscreening af almen praksis som en del af et forskningsprojekt på Rigshospitalet. Tilbuddet gælder både læger og personale. Praksis kan vælge mellem at møde op i en pop up-klinik eller at udtage og centrifugere prøverne selv. Uanset hvad man vælger, kan der ikke afregnes OK-ydelser. PLO-H opfordrer til, at I deltager, da det vil give værdifuld viden om smitteudbredningen i almen praksis. 


Region Syddanmark


Region Midtjylland


Region Nordjylland