Refusionsregler ved coronafravær i almen praksis

Administrationsudvalget dækker, som tidligere udmeldt, de karantæneramte læger efter de sædvanlige regler. Hvis du er i karantæne og ønsker at hjælpe til hjemmefra, kan Administrationsudvalget dække det forholdsmæssige fravær fra praksis.

Udgangspunktet for at modtage fraværshjælp fra Administrationsudvalget er, at du som læge ikke arbejder. 

Administrationsudvalget har dog tilkendegivet, at læger, der er i karantæne, på grund af den ekstraordinære situation kan hjælpe til hjemmefra, hvis de har mulighed for det. 

Administrationsudvalget vil så dække det forholdsmæssige fravær fra praksis. 

Medlemmer, der vil benytte sig af muligheden, skal opgøre deres fravær på ugebasis i stedet for som normalt på dagsbasis.

Der kan kun registreres hele og/eller halve fraværsdage i Administrationsudvalgets system.

En normal arbejdsdag er 8 timer og en halv arbejdsdag er maksimalt på 4 timer. 

Eksempel: 
Arbejder lægen 17 timer i løbet af en uge, vil Administrationsudvalget anse lægen for at have arbejdet 23 timer, hvilket omregnet til sygedage betyder, at lægen kan registrere fravær i 3 hele dage. 

Hvis man på den baggrund har ret til fraværshjælp, skal man i forbindelse med anmodningen om fraværshjælp angive, at der er tale om en karantæneramt læge. 

Administrationsudvalget står klar med råd og bistand på adm.plo@dadl.dk og 3544 8390.

De generelle regler gælder stadig. De er:
Praksis er berettiget til fraværshjælp fra og med 6. fraværsdag.

Beløbet pr. fraværsdag beregnes som 1/250 af 85 pct. af de samlede ydelseshonorarer i dag- og vagttid for gruppe 1-sikrede, som de fremgår af den seneste årlige honorarspecifikation fra regionen.

For læger i flerlægepraksis deles beløbet med det gennemsnitlige antal faktiske læger inklusiv eventuelle ansatte læger.

Hvis hele klinikken bliver lukket, vil alle klinikkens læger blive dækket.
 
Hvis det kun er klinikpersonale, der skal blive hjemme, fx som følge af udenlandsophold i risikoområde, dækker Administrationsudvalget ikke lønudgifter til klinikpersonale.

Administrationsudvalget giver dog fraværshjælp for udgifter til ansatte læger fra og med 6. fraværsdag.