PLO-E: Overførsel af efteruddannelsesmidler grundet COVID-19

I forbindelse med COVID-19-pandemien har det ikke har været muligt at deltage i planlagt efteruddannelse i en længere periode. Normalt har tilskudsberettigede læger mulighed for at overføre deres efteruddannelsesmidler til det følgende år (kaldet 2 års-reglen). Fonden for Almen Praksis har besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2020 ikke tilbageføres med udgangen af 2021, men at dette først sker med udgangen af 2022. 

Det betyder, at der automatisk vil blive overført midler for et ekstra år ved årsskiftet fra 2020 til 2021. Der vil altså maksimalt blive overført kr. 40.400,00 på kontoen til selvvalgte kurser og seks dage på kontoen til systematiske kurser.

Dette gælder kun som en midlertidig ordning for det kommende årsskifte.

For yderligere information kontakt: 
Sagsbehandler Lotte Vester, 
Tlf: 3544 8498, 
lve.plo@dadl.dk