Ledelse og brug af personale i almen praksis


Gå-hjem-møder for praktiserende læger om god ledelse

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering. 

Gå-hjem-møde