Spørgsmål

Kan jeg som praktiserende læge delegere pneumokokvaccination til hjemmesygeplejen?

Svar: Der kan ikke delegeres fra en læge til en medarbejdergruppe, f.eks. hjemmesygeplejersker, for en patientgruppe, dvs. rammedelegation på tværs af sektorgrænser.  

Derimod kan der ske konkret delegation. Det betyder, at en læge kan delegere til en navngiven hjemmesygeplejerske for en konkret patient.

Der skal derfor være en kontakt - korrespondance eller telefon, hvor det aftales, hvad hjemmesygeplejersken skal gøre (instruktion), og hvor hjemmesygeplejersken får mulighed for at stille spørgsmål til opgaven, herunder i forhold til den konkrete patient.

Delegationen journalføres.

Vacciner bringes til vaccinationsstedet/hjemmesygeplejersken, da den praktiserende læge skal købe disse ved SSI. Når vaccinationen er gennemført, skal hjemmesygeplejersken vende tilbage til lægen med oplysninger om batch.nr. på vaccinen mhp på lægens registrering I FMK/DDV, da denne pligt påhviler lægen, og da (hjemme)sygeplejersker ikke teknisk kan registrere i FMK/DDV, men kun kan kigge.

Lægen afregner ihht aftale om gratis pneumokokvaccination, se www.laeger.dk/plo/covid-19-vaccination-mod-pneumokoksygdom.