Hvor it-sikker er din praksis?

Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Det stiller nye og øgede krav til håndtering af personfølsomme informationer. Praktiserende læger bliver omfattet af nye straffebestemmelser, der kan give bøder på helt op til 4 pct. af omsætningen. For at forberede lægerne på de nye krav og styrke den digitale sikkerhed, har PLO udarbejdet en række værktøjer, så du kan få styr på it- og datasikkerheden i klinikken.