Influenzavaccination 2019/2020

PLO og RLTN har indgået aftale om praktiserende lægers honorering for influenzavaccination til de persongrupper, som har ret til gratis vaccination. Praktiserende læger er med denne aftale ikke forpligtet til at foretage influenzavaccination.

Aftalen mellem PLO og RLTN indebærer følgende: 

Honoraret for vaccination i klinikken inkl. vaccination på plejehjem og plejecentre m.v. udgør 177 kr., mens vaccination i eget hjem honoreres med 349 kr.
Antallet af ydelseskoder er reduceret fra 11 til seks med baggrund i en mindre detaljeret opdeling af målgruppen.

I forhold til ydelseskoder for afregning er der tre grupper:

  1. Ældre, førtidspensionister og kronikere – ydelse 8910 i klinikken inkl. plejehjem, -bolig m.v. og ydelse 8913 i eget hjem.
  2. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og personer i deres husstand – ydelse 8911 i klinikken og ydelse 8914 i eget hjem.
  3. Gravide i 2. og 3. trimester – ydelse 8912 i klinikken og ydelse 8915 i eget hjem.

De færre ydelseskoder medfører en administrativ lettelse for klinikken, da den ny ydelsesstruktur afhjælper de mange tvivlstilfælde, som tidligere blev oplevet ved afregning.

Målgruppen for influenzavaccination er uændret.

Tidsperioden for influenzavaccination i sæson 2019/2020 er 1. november 2019 til 15. januar 2020, dog indtil udgangen af februar 2020 for personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og personer i deres husstand, samt gravide i 2. og 3. trimester.

Hent aftalen:  Aftale om honorering af influenzavaccination 2019-2020  (pdf)
Læs også: FAQ - spørgsmål og svar om influenzavaccination 2019-2020

Influenzavaccination