COVID-19: Vaccination mod pneumokoksygdom

PLO og RLTN her indgået aftale om afregningsvilkårene for pneumokokvaccination i almen praksis. Praktiserende læger afregner ydelser for pneumokokvaccination sammen med og ligesom øvrig afregning. Da honorarerne ikke er forhandlet med PLO, men fastsat af sundheds-og ældreministeriet, er det frivilligt, om man tilbyder vaccinen eller ej, praksis er ikke forpligtet. Pneumokokvaccination (PPV23) kan desuden ydes mod egenbetaling, 

Aftalen kan ses her

Der anvendes tre ydelseskoder, der alene kan benyttes for vaccination i perioden 15. juni 2020 til 30. december 2020, begge dage inklusive. Det er den 23 valente pneumokokvaccine (PPV23) som skal benyttes. Vaccinen kan bestilles hos Statens Serum Institut se her.

  • Ydelse 8943 ved vaccination af personer plejehjem, plejecentre m.v. og botilbud og botilbudslignende tilbud. Honoraret udgør 329 kr.
  • Ydelse 8944 ved vaccination af ældre og personer med visse kroniske sygdomme. Honoraret udgør 329 kr.
  • Ydelse 8945 ved vaccination af ældre og personer med visse kroniske sygdomme i hjemmet, som honoreres med 501 kr.

Gruppen af ældre og personer med visse kroniske sygdomme omfatter følgende:

A) Personer, der er fyldt 65 år

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
     b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
     c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
     d) Personer med liquorlækage.
     e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
     f) Personer med Cochlear implantation.
     g) Personer med stamcelletransplantation.
     h) Personer med organtransplantation.

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
     b) Personer med hjerteinsufficiens.
     c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
     d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
     e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
     f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
     g) Personer med nefrotisk syndrom.
     h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Sundhedsstyrelsen har udsendt denne vejledning til læger om gratis pneumokokvaccination


Pneumokokvaccination (PPV23) kan ydes mod egenbetaling  

Flere praktiserende læger oplever, at patienter uden for målgruppen for det gratis tilbud om pneumokokvaccination med PPV23 ønsker vaccination med egenbetaling.

PLO har været i kontakt med SSI, som har oplyst, at der anses at være PPV23 nok, hvorfor praktiserende læger kan indkøbe PPV23 i SSI eller ordinere via apotek for vaccination mod egenbetaling/privat honorar.


Kan jeg som praktiserende læge delegere pneumokokvaccination til hjemmesygeplejen?

Du finder svaret her i vores FAQ om corona