PLO-valg

Det er nu, du
skal stemme

Læs mere

Ugeskrift for Læger

Ansatte og vikarer

Find svar på spørgsmål
om ansatte
og vikarer
i din praksis. 

Har du et spørgsmål?

Find svar i vores FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Find stedlig læge (bag login)

Medlemsfordele

83 pct. af PLO's medlemmer ser mange gode grunde til at være medlem af PLO.

 

Hvor it-sikker er du?

Nyheder

PLO Analyse: Bekymrende stigning i afgangen blandt de ældre læger

  • PLO
04. december 2020

Nye tal viser, at afgangen af læger på 60 år eller derover har været stigende de seneste år, og det er bekymrende. Antallet af praktiserende læger er de seneste 10 år samlet set faldet med 270 læger.

De fleste ansatte læger i almen praksis vælger at blive selvstændige

  • PLO
03. december 2020

En ny PLO Analyse viser, at langt de fleste ansatte læger i almen praksis efter få år vælger at blive selvstændige med egen klinik.

Ny formand for PLO-Hovedstaden

  • PLO
22. november 2020

Peder Reistad er lørdag blevet konstitueret som ny formand for PLO-Hovedstaden. Han afløser Karin Zimmer, der har varetaget hvervet de sidste fire år. Formandsskiftet sker, da Karin Zimmer er blevet valgt til PLO’s bestyrelse på PLO’s repræsentantskabsmøde.

Jørgen Skadborg valgt som formand for de praktiserende læger

  • PLO
21. november 2020

På PLO’s repræsentantskabsmøde lørdag er Jørgen Skadborg uden modkandidat blevet valgt som formand for resten af indeværende valgperiode. Han har siden 8. oktober været konstitueret som formand. Posten blev ledig, da Christian Freitag 1. oktober valgte at stoppe som formand.

PLO's repræsentantskabsmøde: Formandens mundtlige beretning

  • PLO
21. november 2020

I sin mundtlige beretning på PLO's repræsentantskabsmøde lørdag den 21. november kom konstitueret formand Jørgen Skadborg blandt andet ind på praktiserende lægers rolle i forhold til en kommende COVID-19 vaccine, initiativer til bekæmpelse af lægemangel i almen praksis, truslen fra de såkaldte stråmandsklinikker og behovet for en styrkelse af PLO's kommunale organisation. Jørgen Skadborg talte også om, hvordan det har været med kort varsel at blive kastet ud i arbejdet som konstitueret formand.

Ny aftale kan sikre flere læger i almen praksis

  • PLO
18. november 2020

PRESSEMEDDELELSE: Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Yngre Læger (YL) er blevet enige om en overenskomst for ansatte læger i almen praksis.

 

 

 


Dit videnskabelige selskab