OK22

Den nye overenskomst for
almen praksis (OK22) er 
godkendt af PLO's medlemmer.

Læs mere

Ugeskrift for Læger

Ansatte og vikarer

Find svar på spørgsmål
om ansatte
og vikarer
i din praksis. 

Har du et spørgsmål?

Find svar i vores FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Find stedlig læge (bag login)

Nyheder

Praktiserende læger godkender ny overenskomst

  • PLO
20. september 2021

Forhandlingsaftalen om en ny overenskomst for almen praksis (OK22) er blevet vedtaget ved en urafstemning blandt PLO’s medlemmer. 77,2 pct. stemte for forhandlingsaftalen, mens 16,4 pct. stemte imod. 6,3 pct. stemte hverken for eller imod.

Urafstemning om OK22 er nu i gang

  • PLO
13. september 2021

Fra i dag d. 13. september og til d. 20. september kl. 12 kan medlemmer med dagydernumre stemme om OK22.

Øget aktivitet hos de praktiserende læger i 2020

  • PLO
08. september 2021

Coronapandemien har betydet større travlhed mange steder i sundhedsvæsenet – også hos de praktiserende læger, hvor antallet af ydelser steg med 3,8 procent fra 2019 til 2020. Halvdelen af stigningen kan forklares rent regnskabsteknisk, men derudover førte pandemien også til øget aktivitet i almen praksis. Det fremgår af en ny PLO Analyse.

Kommunale akutfunktioner skal sikre, at færre patienter falder mellem to stole

  • PLO
25. august 2021

PLO og RLTN har i forhandlingsaftalen om en ny overenskomst ønsket at skabe bedre sammenhæng og nærhed for patienten, at understøtte den praktiserende læges tovholderfunktion og at aflaste sygehusene. Derfor er der i overenskomsten afsat midler til at styrke de praktiserende lægers kommunikation med de kommunale akutfunktioner, skriver Lise Høyer i debatindlæg.

PLO's repræsentantskab godkender ny overenskomst (OK22)

  • PLO
17. august 2021

PLO’s repræsentantskab har på et møde i dag godkendt den nye overenskomst for almen praksis. Det betyder, at aftalen sendes til urafstemning blandt de PLO-medlemmer, der har et dagydernummer.

Læger tager godt imod V-udspil: Gode forslag til at løse manglen på praktiserende læger

  • Lægeforeningen
  • Yngre Læger
  • PLO
13. august 2021

Der er gode takter i nyt udspil om bedre lægedækning fra partiet Venstre. De vil blandt andet uddanne markant flere speciallæger i almen medicin, og det får ros fra Lægeforeningen.

 

 

 


Dit videnskabelige selskab