Influenzavaccination

Rammerne for denne sæsons
influenzavaccination er 
på plads.

Læs mere

Ugeskrift for Læger

Ansatte og vikarer

Find svar på spørgsmål
om ansatte
og vikarer
i din praksis. 

Har du et spørgsmål?

Find svar i vores FAQ om overenskomsten og arbejdet i almen praksis

Find stedlig læge (bag login)

Nyheder

Vil det politiske mod fortsætte efter coronakrisen?

  • PLO
13. oktober 2021

Debat: 2021 er året for regional og kommunal valgkamp efter knap 2 år i COVID-19’s skygge. En skygge som dog i Region Sjælland udløste modige beslutninger fra politikere på alle planer. Det skriver formand for PLO-Sjælland Camilla Høegh-Guldberg i Sjællandske Medier onsdag.

Hvordan løfter vi i fællesskab behandlingen af borgere med kronisk sygdom?

  • PLO
22. september 2021

Opgaven med at forebygge, opspore, diagnosticere og behandle borgere med kronisk sygdom er vokset betydeligt i almen praksis. En stor del af forebyggelsesopgaven foregår i samarbejde med kommunerne, der varetager genoptræning og rådgivning af bl.a. borgere med KOL og diabetes. Medlem af PLO's bestyrelse Karin Zimmer har skrevet debatindlæg i Altinget om kronikerindsatsen i Danmark.

Praktiserende læger godkender ny overenskomst

  • PLO
20. september 2021

Forhandlingsaftalen om en ny overenskomst for almen praksis (OK22) er blevet vedtaget ved en urafstemning blandt PLO’s medlemmer. 77,2 pct. stemte for forhandlingsaftalen, mens 16,4 pct. stemte imod. 6,3 pct. stemte hverken for eller imod.

Urafstemning om OK22 er nu i gang

  • PLO
13. september 2021

Fra i dag d. 13. september og til d. 20. september kl. 12 kan medlemmer med dagydernumre stemme om OK22.

Øget aktivitet hos de praktiserende læger i 2020

  • PLO
08. september 2021

Coronapandemien har betydet større travlhed mange steder i sundhedsvæsenet – også hos de praktiserende læger, hvor antallet af ydelser steg med 3,8 procent fra 2019 til 2020. Halvdelen af stigningen kan forklares rent regnskabsteknisk, men derudover førte pandemien også til øget aktivitet i almen praksis. Det fremgår af en ny PLO Analyse.

Kommunale akutfunktioner skal sikre, at færre patienter falder mellem to stole

  • PLO
25. august 2021

PLO og RLTN har i forhandlingsaftalen om en ny overenskomst ønsket at skabe bedre sammenhæng og nærhed for patienten, at understøtte den praktiserende læges tovholderfunktion og at aflaste sygehusene. Derfor er der i overenskomsten afsat midler til at styrke de praktiserende lægers kommunikation med de kommunale akutfunktioner, skriver Lise Høyer i debatindlæg.

 

 

 


Dit videnskabelige selskab