PLO: Sundhedsreform 2019

Regeringens forslag til en sundhedsreform blev præsenteret  i uge 3 i 2019. De praktiserende læger er tiltænkt en nøglerolle i reformen. Vi har samlet en række artikler, pressemeddelelser, debatindlæg og andet, der orienterer om PLO's syn på forslaget til en sundhedsreform. D. 26. marts præsenterede regeringen så sammen med Dansk Folkeparti den endelige aftale om sundhedsreformen.

Formand for PLO Christian Freitag møder ministre
PLO's formand, Christian Freitag, til møde i Finansministeriet med sundhedsminister Ellen Trane Nørby og innovationsminister Sophie Løhde om regeringens forslag til en sundhedsreform.

Overordnet ser PLO meget positivt på, at der med reformen lægges op til at uddanne markant flere speciallæger i almen medicin. 

Tanken om 21 sundhedsfællesskaber giver god mening - men PLO mener, at den foreslåede struktur skal gennemtænkes grundigt, da der aktuelt lægges op til, at alt for mange skal deltage i møderne til, at arbejdet kan komme til at fungere.

Endelig mener PLO, at der allerede nu bør arbejdes for at øge kapaciteten i almen praksis, hvis de praktiserende læger skal påtage sig flere opgaver. De praktiserende læger har meget travlt. Økonomiloftet bør ændres, da det spænder ben for den nødvendige vækst og udvikling.  

Information om sundhedsreformen i PLO's nyhedsbrev PLO'rientering 


Ovenstående video er optaget d. 23. januar umiddelbart efter PLO's formand Christian Freitag mødtes med innovationsminister Sophie Løhde og sundhedsminister Ellen Trane Nørby for at diskutere udspillet til en sundhedsreform.