PLO regionalt

De valgte repræsentanter i PLO udgør det regionale PLO i den region, hvor de er valgt - også kaldet PLO-R.

De fem regioner og Færøerne udgør hver sit PLO-regionalområde. PLO-R og Færøerne varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for deres respektive områder, og har forhandlingsretten for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for PLO-regionalområdet.

PLO kommunalt (PLO-K), er forpligtet til løbende at inddrage PLO-R ved udarbejdelse af udkast til lokale aftaler i kommunen. Forpligtende aftaler skal endeligt forhandles af PLO-R, der er aftalepart.

PLO-R skal indberette lokale aftaler til PLO's bestyrelse. Læs mere om, hvad arbejdet som repræsentant og medlem af PLO-R indebærer.

Du kan finde repræsentanterne for hver af PLO's regioner ved at trykke på landkortet


Lægeforeningen NordjyllandLægeforeningen MidtjyllandLægeforeningen SyddanmarkLægeforeningen SjællandLægeforeningen HovedstadenFærøerneGrønland

 

PLO's regionale sekretariater

PLO-Hovedstaden
Kristianiagade 12
2100 København Ø 
Tlf.: 3544 1094

PLO-Midtjylland
Fredens Torv 3 B
8000 Aarhus C
Kontakt oplysninger til PLO-Midtjylland findes her

PLO-Syddanmark
TradeCity, Kokholm 3B
6000 Kolding
Tlf.: 7572 4499
Man-tor 09.00-15.00

PLO-Sjælland
Torvet 2
4180 Sorø 
Tlf.:  57 87 07 62
Man-tors 9-14

PLO-Nordjylland
Lægernes Hus i Nordjylland
Rømersvej 10
9000 Aalborg 
Tlf.: 35 44 84 95