PLO på Folkemødet

PLO deltager igen i år i Folkemødet på Bornholm d. 13.-16. juni 2019. PLO arrangerer flere debatter både alene og sammen med andre sundhedsaktører. Her er en oversigt over de arrangementer, hvor PLO står som arrangør. 

PLO's program på Folkemødet 2019

Mangler du også din egen læge? 

Torsdag d. 13. juni kl. 14-14.45
Arrangør: PLO 
Sted: Akademikernes hus (K7)

Den danske model med fri adgang til egen praktiserende læge er berømmet verden over som både god og økonomisk billig for samfundet. Men den model er under pres, for 127.000 patienter har ikke egen læge, men bliver betjent af regions- og udbudsklinikker. 

Fænomenet er ikke forbeholdt Udkantsdanmark - selv i København er der åbnet regionsklinikker, fordi der er lægemangel. 

I denne debat diskuterer vi dels, hvordan vi gør det attraktivt for de unge læger at få egen praksis, dels hvad der skal til for at de lidt ældre praktiserende læger fortsætter et par år længere.

Vi sætter også fokus på, om regions- og udbudsklinikker er en del af løsningen – eller snarere en del af problemet, fordi de med høje lønninger og meget attraktive vilkår lokker endnu flere læger væk fra deres praksis.

Deltagere 

 • Christian Freitag, formand, PLO
 • Gunver Lillevang, formand, PLO’s rekrutteringsudvalg
 • Maria Bundgaard, bestyrelsesmedlem, FYAM
 • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland 
 • Katrina Feilberg Schouenborg, sundhedspolitisk fagchef, Dansk Erhverv 
 • Flemming Møller Mortensen, MF og sundhedsordfører (S)

Kan digitalisering give bedre dialog mellem læge og patient?

Torsdag d. 13. juni kl. 15-15.45
Arrangør: MedCom og PLO 
Sted: MedComs stand (J25)

Debatmøde om perspektiver og faldgruber ved bl.a. forløbsplaner, telemedicin og beslutningsstøtte.

Som en del af den seneste overenskomst skal praktiserende læger tilbyde en digital forløbsplan til patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Forløbsplaner er elektroniske planer, som oprettes, anvendes og vedligeholdes af de praktiserende læger for disse patienter. 

Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten samt skabe overblik i forhold til at understøtte egenomsorg.

Dette er blot det seneste eksempel på værktøjer, der understøtter dialogen mellem læge og patient. Et andet eksempel er udbredelsen af digitale løsninger til patientrapporterede oplysninger, der kan bidrage til at gøre patienten mere aktiv i sit eget forløb. I dag kan patienterne selv rapportere målinger gennem løsningen webpatient. 

Vi taler om de foreløbige erfaringer med disse digitale værktøjer i almen praksis og drøfter, hvordan teknologien i de kommende år kan udvikle sig, og hvilke nye muligheder det vil føre med sig – risikerer vi at få et A- og et B-hold blandt fremtidens patienter?

Deltagere

 • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO
 • Flemming Christiansen, vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen 
 • Ane Eggert Jackson, sekretariatschef, Diabetesforeningen 
 • Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner 

Hvem kender egentlig patienterne bedst?

Torsdag d. 13. juni kl. 16.30-17.30
Brandstationens Eventtelt 
Arrangør: Lægeforeningen, PLO, Yngre Læger og Overlægeforeningen
Sted: Brandstationens Debattelt (D1)

Lyt med, når de fire formænd for de danske lægeorganisationer bliver ristet over en sagte ild om deres viden om danskernes sundhedstilstand. Hvor godt kender de egentlig patienterne? Og er det dem, der ved bedst? 

Vi byder indenfor til en uformel og anderledes quiz, der sætter fokus på danskernes sundhed i bred forstand. Quizmester Mette Frobenius har taget pulsen på danskernes sundhedstilstand og deres møde med lægerne og sundhedsvæsenet. Med udgangspunkt i sin undren vil hun udfordre og quizze lægerne med spørgsmål om bl.a. rygning, overvægt, ulighed, (alternativ) medicin, uddannelse, diagnoser - og herunder hvor i Danmark borgerne spiser mest smør. Peter Qvortrup Giesling byder velkommen - og løfter opgaven som ”nummerpige” med særlige beføjelser. 

Deltagere

 • Christian Freitag, formand, PLO 
 • Andreas Rudkøbing, formand, Lægeforeningen
 • Helga Schultz, formand, Yngre Læger
 • Lisbeth Lintz, formand, Overlægeforeningen

Susse Wold og det gode liv

Torsdag d. 13. juni kl. 17.00-17.30
Arrangør: Lægemiddelindustriforeningen, PLO og Ældre Sagen
Sted: Grønbechs Hotel: Haveteatret (N6)

Skuespillerinden og forfatteren Susse Wold (80) giver sit syn på det gode liv. Vi skal ændre vores holdning til alder, mener hun.  “Alderdom" er som at få en dom, og hun vil ikke dømmes, hun er uskyldig, og alder er absolut ikke en forbrydelse. I et interview med Paula Larrain fortæller Susse Wold om, hvordan hun fastholder sin livsforelskelse, passionen og et nysgerrigt og positivt syn på livet.

Deltager

 • Susse Wold

Scenarier for fremtidens sundhed

Torsdag d. 13. juni kl. 17.30-18.00
Arrangør: Lægemiddelindustriforeningen, PLO og Ældre Sagen
Sted: Grønbechs Hotel: Haveteatret (N6)

Christian Bason, direktør Dansk Design Center (DDC), præsenterer DDC’s fire scenarier for fremtidens sundhedsvæsen, der hver især illustrerer forskellige retninger, vores sundhedsvæsen kan bevæge sig i i forhold til organisering og opfattelse af sundhed/sygdom. 

Scenarierne udgør et godt udgangspunkt for overvejelser om ønsker til fremtidens sundhedsvæsen og den mest sandsynlige udvikling.

Deltager

 • Christian Bason, direktør, Dansk Design Center

Bedre sundhed for ældre i fremtidens sundhedsvæsen 

Torsdag d. 13. juni kl. 18.00-19.00
Arrangør: Lægemiddelindustriforeningen, PLO og Ældre Sagen
Sted: Grønbechs Hotel: Haveteatret (N6)

Hvad forventer ældre sig af fremtidens sundhedsvæsen, og er vi klar til at imødekomme forventningerne? Hvordan indretter vi sundhedsvæsenet, så det understøtter gode og sammenhængende forløb for ældre patienter?

Hvordan får vi skabt værdige behandlingsforløb, hvor der er plads til den enkeltes ønsker og en bæredygtig økonomisk udvikling? Hvilken rolle vil digitalisering og sundhedsdata spille, og hvilke krav til kompetencer, kapacitet og kvalitet skal vi stille til det primære og nære sundhedsvæsen? 

Det er bare nogle af de store spørgsmål, der står ubesvaret, og som vi glæder os til at diskutere med dig i bedste Højlunds Forsamlingshus stil. Kom og byd ind, når Paula Larrain styrer mikrofonen rundt blandt publikum og panel til en livlig og inddragende debat. 

Deltagere

 • Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen 
 • Christian Freitag, formand, PLO 
 • Ida Sofie Jensen, adm. direktør, Lægemiddelindustriforeningen
 • Benedikte Kiær (K), borgmester Helsingør 

Nu kan du komme til behandlerfarmaceut – og hvad så? 

Fredag d. 14. juni kl. 9.15-10.00
Arrangør: Danmarks Apotekerforening og PLO
Sted: Danmarks Apotekerforenings telt

Fra 1. juli kan man som noget nyt møde en behandlerfarmaceut på landets apoteker. Behandlerfarmaceuten vil få autorisation til i visse tilfælde at genordinere udvalgte lægemidler til en patient i stabil behandling, som af den ene eller den anden grund ikke har en gyldig recept, når han/hun står på apoteket og skal hente sin medicin.

Denne ydelse skal tilbydes af alle landets apoteker. 

Hvad kommer det nye tiltag til at betyde for borgeren? Og hvordan skabes et velfungerende samarbejde mellem behandlerfarmaceut og praktiserende læge? Hvordan skal opgaverne fordeles fremover? Og hvilke risici skal det nye system tage højde for?

Deltagere

 • Rikke Løvig Simonsen, formand, Pharmadanmark 
 • Sine Jensen, chefkonsulent, Forbrugerrådet
 • Karsten Rejkjær Svendsen, formand for PLO’s Kommuneudvalg
 • Anne Kahns, formand, Danmarks Apotekerforening

3 sundhedsapps: præsentation, sammenhæng og fremtidsplaner 

Fredag d. 14. juni kl. 11.00-11.45
Arrangør: MedCom og PLO
Sted: MedComs stand (J25)

Patientdata har i en del år været tilgængelige for patienter på sundhed.dk. Det gælder både journaldata, laboratoriedata og medicindata. Desuden har patienter kunnet kommunikere med deres praksislæger på lægens hjemmeside. 

Nu er disse adgange tilgængelige i tre dedikerede sundhedsapps – MinLæge App med fokus på praksisdata og kommunikation, Medicinkort App med fokus på medicin og genbestilling samt MinSundhed App med fokus på patientdata fra Sundhedsjournalen som især stammer fra sygehuse.

I debatten vil de tre apps kort blive præsenteret og planerne for deres fremtidige udvikling beskrevet, ligesom der vil være en diskussion af, hvorledes de tre apps vil kunne supplere hinanden og bidrage til at gøre patienten mere aktiv i sit eget sygdomsforløb.

Deltagere

 • Lars Hulbæk, direktør, MedCom 
 • Erik Seidelin Knutsson, teamleder for Fælles Medicin Kort, Sundhedsdatastyrelsen
 • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO
 • Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

Gør vi det rigtige for de unges sundhed og trivsel?

Arrangør: KL og PLO 
Fredag d. 14. juni kl. 13.30-14.15 
Sted: KL’s telt (F7)

I denne debat sætter vi fokus på forebyggelse og livskvalitet hos de unge.

Flere unge begynder at ryge, og danske unge topper den europæiske alkoholliste. Hver 5. ung har prøvet at ryge hash, og flere bruger lattergas og andre rusmidler. Hvordan får vi vendt statistikken? Kan kommunen sammen med den praktiserende læge spille en større rolle i kontakten til unge og i forebyggelsesindsatsen? 

Er der behov for nye initiativer og forebyggelsestilbud i kommunerne målrettet de unge? Skal den praktiserende læge være bedre til at skabe kontakt til de unge - skal der fx indføres en teenagekonsultation? 

Eller er indsatsen ligegyldig, hvis ikke Folketinget også beslutter strukturelle tiltag - fx højere priser på cigaretter? Eller er der overhovedet grund til bekymring - skal der ikke være plads til at skeje lidt ud og til det frie valg? Og hvad siger de unge selv? 

Deltagere

 • Christian Freitag, formand, PLO 
 • Jette Skive (DF), formand, KL’s Sundhedsudvalg
 • Morten Grønbæk, formand, Videnråd for Forebyggelse
 • Klara Joensen, gymnasieelev, Frederiksberg Gymnasium

Skal min læge være digital? – dilemmaer i almen praksis

Fredag d. 14. juni kl. 13.30-14.15
Sted: Danske Regioners telt (F8)
Arrangør: Danske Regioner, PLO og Danske Patienter 

Nye apps som Min Læge og Min Sundhed kommer i fremtiden til at gøre det lettere for patienten at komme i kontakt med almen praksis og tjekke henvisninger, laboratoriesvar og tidsbestillinger. Med et greb i lommen kan man også komme i kontakt med sin praktiserende læge eller sygeplejerske over video. 

Erfaringer viser, at patienterne er rigtig glade for de digitale redskaber, som findes og som bliver afprøvet, men der kan også være begrænsninger. I debatten diskuteres muligheder og faldgruber for patient og læge ved øget digitalisering af almen praksis.

Deltagere

 • Niels Ulrich Holm, næstformand, PLO 
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
 • Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen
 • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland

Hvordan kan flere data og læger i klynger øge kvaliteten i almen praksis? 

Fredag d. 14. juni kl. 14.15-15 
Arrangør: MedCom, PLO og KiAP
Sted: MedComs stand (J25)

95 pct. af de praktiserende læger er nu registreret i 110 klynger, hvilket omfatter knap 5,3 mio. patienter. Klyngerne er allerede i fuld gang med kvalitetsarbejdet. Men de kunne godt bruge flere muligheder for datavisninger af klyngedata. 

Derfor har vi samlet en række relevante aktører på området til at drøfte, hvilke muligheder der kan være for at levere data til klyngerne, og hvordan man kan samarbejde om deling og fælles udnyttelse af de forskellige parters data i regioner, kommuner og praksis med henblik på kvalitetsudvikling til gavn for patienterne.

Deltagere

 • Nina Andersen, leder af Akutteam Odense, Odense Kommune
 • Christian Boel, regionsdirektør, Region Nordjylland
 • Christian Freitag, formand, PLO
 • Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Har vi brug for en sundhedsreform?

Fredag d. 14. juni kl. 16.30-17.15
Arrangør: PLO
Sted: Danchells Telt (A38)


Da den borgerlige regering i januar fremlagde sit forslag til en sundhedsreform, gik der hurtigt ”skyttegrav” i debatten, der primært kom til at handle om for eller imod regionerne.

I denne debat taler vi om de problemer, reformen egentlig blev sat i verden for at løse – det stærkt stigende antal ældre og kronisk syge patienter, de mange indlæggelser på sygehusene, der skal forebygges, behovet for at styrke almen praksis og de kommunale sundhedstilbud, problemerne med at skabe sammenhæng for patienterne på tværs af sektorer. 

Vi spørger, hvilke strukturændringer i sundhedsvæsenet der skal til for, at problemerne bliver løst. Er regionerne en del af løsningen – eller er de en del af problemet? Kan 21 sundhedsfællesskaber levere den sammenhæng for patienterne, som alle skriger efter – og hvad skal der til for, at de kan blive en succés?

Deltagere

 • Christian Freitag, formand, PLO
 • Liselott Blixt (DF), formand, Folketingets Sundhedsudvalg
 • Kjeld Møller Pedersen, professor, SDU
 • Ulla Astmann (S), næstformand, Danske Regioner