PLO i Region Sjælland

Velkommen til Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland

Her på siderne kan du læse lidt om, hvem vi er, og hvad vi laver. Kort fortalt er vi 6 lokalt valgte repræsentanter og 6 suppleanter som udgør den politiske del af PLO-Sjælland. Vi varetager de praktiserende lægers interesser i forhold til samarbejdet med Region Sjælland omkring den fælles overenskomst. Derudover er vi med i forskellige politiske og administrative fora i forhold til Sundhedsaftalen og Praksisplanudvalget.

Vi har et regionalt sekretariat med konsulenter, som kan hjælpe dig med de fleste ting i forhold til at være praktiserende læge Region Sjælland. Husk at bruge dem, når du har behov for rådgivning.

Vi udsender jævnligt nyhedsbreve, indkaldelser til medlemsmøder, hvor du kan gøre din indflydelse gældende - og anden relevant information pr. e-mail, så sørg for at holde din mailadresse opdateret på 'Min side'.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte PLO-Sjælland sekretariatet på lag.plo@dadl.dk eller hev.plo@dadl.dk eller henvende dig til undertegnede.

Med venlig hilsen

Camilla Høegh-Guldberg
Formand, PLO-Sjælland
camillahoeghguldberg@dadlnet.dk