PLO i Region Hovedstaden

Velkommen til Praktiserende Lægers Organisation i Region Hovedstaden

PLO-Hovedstaden varetager de praktiserende lægers interesser i forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden omkring den fælles overenskomst. Derudover har vi repræsentanter i en lang række råd, udvalg og arbejdsgrupper, hvor vores interesser som praktiserende læger bliver varetaget.

Vi er 14 lokalt valgte repræsentanter, som udgør den politiske del af PLO-Hovedstaden. 

Vi har et regionalt sekretariat med konsulenter, som kan hjælpe dig med de fleste ting i forhold til at være praktiserende læge i Region Hovedstaden. Husk at bruge dem, når du har behov for rådgivning.

Karin Zimmer
Formand
PLO-Hovedstaden og praktiserende læge i Hørsholm
zimmer@dadlnet.dk

Karin Zimmer er formand i PLO-H