PLO: FUR

PLO's udvalg for regionale formænd og forhandlingsudvalget (FUR) består af medlemmer af PLO’s forhandlingsudvalg og de fem regionale PLO-formænd.
 

Det er FUR’s formål at koordinere PLO’s samlede interesser regionalt. Koordinationen er særlig vigtig i forhold til lokale forhandlinger om medlemmernes vilkår med henblik på at sikre en sammenhængende interessevaretagelse på tværs af regionsgrænserne. 

Det er hertil udvalgets formål at vidensdele om aktuelle aftalemæssige sager af regional betydning mellem PLO’s Forhandlingsudvalg og PLO’s regionale formænd. 

Udvalget er nedsat af og refererer til PLO’s bestyrelse.

Kommissoriet for FUR kan ses her