PLO: FAQ om uddannelseslæger i almen praksis

Hvad skal en uddannelseslæge have i løn? Hvordan er du dækket ved uddannelseslægens sygdom? Kan en uddannelseslæge arbejde deltid? Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis her. 


Hvad skal en uddannelseslæge have i løn? 
Lønnen er den samme for en fase 2 og fase 3- læge. Nettolønnen udgør pr. 1. april 2022:

42.112,17 kr. + 3.706,83 kr. + 5.425,00 kr. = 51.244,00 kr.

Det er regionen, som står for lønudbetalingen, men du skal indberette fravær som fx ferie, sygdom kursusdage mv. til regionen senest den 10. hverdag i måneden efter fraværet.

Regionen giver tilskud til lønnen på 68% for fase 2-lægerne og 61% for fase 3-lægerne. Tilskuddet fremgår af honorarspecifikationen.

Flere spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis


Har uddannelseslægerne ret til omsorgsdage?
Ja, uddannelseslæger følger aftale om fravær af familiemæssige årsager i regionerne.  Uddannelseslæger har ret til 2 omsorgsdage pr. barn indtil det år, hvor barnet fylder 7 år.

Flere spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis


Hvordan er jeg dækket ved uddannelseslægens sygdom?
Uddannelseslægerne har ret til løn under sygdom. Du skal ansøge om sygedagpengerefusion senest 5 uger fra første fraværsdag hos bopælskommunen.

Regionen tager højde for, at du får sygedagpengerefusionen ved beregning af tilskuddet til lønnen.

Er uddannelseslægen syg mindre end 30 dage, kan du ikke få refusion.

Flere spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis


Har uddannelseslægerne ret til 6. ferieuge?
Ja, men så skal regionen foretage et løntræk pr. afholdt feriefridag på 4,8% af bruttomånedslønnen. Husk derfor at indberet hvornår uddannelseslægen holder ferie og feriefridage.

Flere spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis


Kan en uddannelseslæge arbejde deltid?
Ja, det vedkomne godt. Uddannelsestiden bliver blot forlænget svarende til den nedsatte tid, og lønnen nedsat svarende til ugentlige timer.

Flere spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis


Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds med uddannelseslægen?
Kontakt den regionale uddannelseskoordinator (PUKer). Uddannelseskoordinatorerne hjælper med at håndtere problematiske uddannelsesforløb, følge op på evalueringer, deltage i ansættelsessamtaler mv.

Du finder deres kontaktoplysninger her

Flere spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis