PLO: FAQ om ansatte læger i almen praksis

Hvilken løn og pension skal en ansat læge have? Hvilke økonomiske overvejelser skal du overveje, når du ansætter en læge i en ledig kapacitet? Får en ansat læge i en ledig kapacitet tilskud fra efteruddannelsesfonden? Og hvad med løn under sygdom? I denne FAQ finder du svar på nogle af de hyppigste spørgsmål, når du har en ansat læge i din klinik. 


Hvilken løn og pension skal en ansat læge i en kapacitet have?

Svar: Der er ikke nogen overenskomst, der regulerer ansættelsesvilkårene for en ansat læge.  Lønnen og pensionen er derfor aftalespørgsmål.

Mange vælger at læne sig op at afdelingslægelønnen/pensionen, som kan findes her: Yngre Læger i regionerne - løn

Selvom der ikke er nogen kollektiv overenskomst, er den ansatte læge omfattet af en række ufravigelige lønmodtagerlove.

PLO/PLA har derfor udarbejdet en standardansættelseskontrakt (som du finder i boksen på denne side), som tager højde herfor. Standardkontrakten skal derfor anvendes ved ansættelse af en læge i en ledig kapacitet. 

Se andre ofte stillede spørgsmål om ansatte læger i almen praksis


Hvilke økonomiske overvejelser bør jeg have, når jeg ansætter en læge i en ledig kapacitet?

Svar: Løn er et forhandlingsspørgsmål, men det er vigtigt at være opmærksom på, at udgiften ikke kun er den ”rene” løn og evt. pension.

Du kan udregne den reelle lønudgift her: Hvordan optimerer jeg min praksis?

Sygdom kan også være en stor udgift, hvis der ikke er dækning fra Administrationsudvalget.

Læs her om Administrationsudvalgets regler for sygdom og barsel.

I forhold til løn contra indtjening gælder som tommelfingerregel, at  en ansat læge indtjener 1,75 – 2,0 gange den effektive timeløn. Læs mere her: Brug af nøgletal og målepunkter i almen praksis  

Se andre ofte stillede spørgsmål om ansatte læger i almen praksis


Får en ansat læge i en ledig kapacitet tilskud fra efteruddannelsesfonden?

Svar: En ansat læge får fuldt tilskud fra fonden. Det gælder, uanset om den ansatte læge er medlem af PLO eller ej. Og gælder uanset, om det er en fuld- eller en delekapacitet.

Se andre ofte stillede spørgsmål om ansatte læger i almen praksis


Løn under sygdom og Administrationsudvalget?

Svar: Hvis en ansat læge i en kapacitet er ansat med mere end otte timer pr. uge, er vedkommende omfattet af funktionærloven og har derfor ret til fuld løn under sygdom.

Efter tre måneders ansættelse, er der med virkning pr. 1. januar 2020 dækning fra Administrationsudvalget (er den ansatte læge medlem af PLO er der ikke nogen karensperiode).

Læs om Administrationsudvalgets regler for dækning af sygdom og barsel her.

Se andre ofte stillede spørgsmål om ansatte læger i almen praksis


Løn under barsel og Administrationsudvalget?

Svar: Hvis en ansat læge i en kapacitet er ansat efter PLO’s standardkontrakt, eller i sin ansættelseskontrakt har aftalt løn under barsel m.v., er der efter tre måneders ansættelse (karensperiode) dækning fra Administrationsudvalget. Er den ansatte læge medlem af PLO er der ikke nogen karensperiode.

Læs om Administrationsudvalgets regler for dækning af sygdom og barsel her

Se andre ofte stillede spørgsmål om ansatte læger i almen praksis