PLO-Efteruddannelse: Personalets efteruddannelse

Du har mulighed for at sende dit personale på gratis kurser inden for emnet ”patienter med psykiske lidelser” samt kurser målrettet personale med begrænset erfaring i almen praksis. Der skal ikke betales ved tilmelding, og efterfølgende kan der søges refusion for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

Gratis kurser for praksispersonale

Du har mulighed for at sende dit personale på gratis kurser inden for emnet ”patienter med psykiske lidelser” samt kurser målrettet personale med begrænset erfaring i almen praksis.

Aktiviteterne er en del af ”Det nære sundhedsvæsen – En læge tæt på dig”. Der skal ikke betales ved tilmelding, og efterfølgende kan der søges refusion for transport og tabt arbejdsfortjeneste.

I kan også få tilskud til at have en kommunal sygeplejerske i praktik i klinikken, eller få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis én af jeres egne sygeplejersker deltager i specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Læs mere på PLO-Efteruddannelse