PLO-Efteruddannelse: Personalets efteruddannelse

Puljemidlerne fra indsatsområdet ”En læge tæt på dig” forlænges frem til udgangen af 2023, og PLO-E samt regionerne udbyder således en række refusionsberettigede kurser for praksispersonale. De refusionsberettigede kurser skal kvalificere personalet til at overtage opgaver og dermed aflaste lægen.

Det nære sundhedsvæsen - En læge tæt på dig - refusionsberettigede kurser

For disse kurser ydes der fuld refusion af kursusafgift, tabt arbejdsfortjeneste (kr. 2.820,00/dag) samt transportgodtgørelse.

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Tilskud til praktikophold:

Der gives også tilskud (kr. 860,62/dag) for at have en kommunal sygeplejerske i praktik i klinikken, hvis praktikken er en del af specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Ligeledes kan der søges refusion for kursusafgift samt tabt arbejdsfortjeneste for skoleophold for klinikkens eget personale, hvis én af jeres sygeplejersker deltager i specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Læs evt. mere her .

Særlig lungesatsning - spirometri

I perioden 2019-2022 udbydes en række kurser i spirometri, som også er refusionsberettigede, hvad angår kursusafgift og transport.

For praksispersonale betyder det, at lægen kan få refusion for én dags kursus svarende til kursusgebyr på 3100 kr. og op til 1500 kr. for transport. For fælleskurser gælder det, at der gives refusion for kursusgebyret på 7500 kr. og op til 3000 for transport.

Kurserne i spirometri er en ekstraordinær indsats, og derfor kan praksispersonalet få tilskud til ét kursus. Bemærk at der ikke gives refusion for tabt arbejdsfortjeneste på spirometrikurser. 

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

 


Læs mere om hvor og hvornår kurserne udbydes her: www.plo-e.dk/aktuelle-personalekurser 

Se guide til ansøgning om refusion her 

Du kan læse vejledning om tilskudsberettiget tilskud her